พจนานุกรมการออกเสียงภาษาซิซิลี

[Sicilianu]

ติดตามการออกเสียงภาษาซิซิลี

 • จำนวนผู้พูด: 8.000.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 47
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 1.839
 • คำที่รอการออกเสียง: 1.083
 • ซิซิลี ภาพถ่ายจาก Scott Wylie
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า panino ca meuza panino ca meuza
 • การออกเสียงคำว่า scusassi scusassi
 • การออกเสียงคำว่า Stuppagghiari Stuppagghiari
 • การออกเสียงคำว่า Totò 'u Curtu Totò 'u Curtu
 • การออกเสียงคำว่า ccatta ccatta
 • การออกเสียงคำว่า catta catta
 • การออกเสียงคำว่า ttaccu ttaccu
 • การออกเสียงคำว่า taccu taccu
 • การออกเสียงคำว่า attigghiato attigghiato
 • การออกเสียงคำว่า succùrriri succùrriri

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า riggina riggina
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า fimminaru fimminaru
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า nun capisciu nun capisciu
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า pi favuri pi favuri
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า dici dici
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า grazzii grazzii
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Flavia Flavia
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า jaddina jaddina
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า jaddu jaddu
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า draddraia draddraia

ดูทั้งหมด