ฮินดีคู่มือการออกเสียง

[हिन्दी]

สมัครเพื่อ ฮินดี ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 370.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 1.394
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 13.922
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 6.166
  • ฮินดี ภาพถ่ายจาก Eric Laurent
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด