พจนานุกรมการออกเสียงภาษาฮินดู

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาฮินดู

ภาษาฮินดู : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : Buddha Buddha
  • การออกเสียง : France France
  • การออกเสียง : Mawsynram Mawsynram
  • การออกเสียง : Apple Apple
  • การออกเสียง : Nepali Nepali
  • การออกเสียง : raj raj
  • การออกเสียง : Chaya Chaya
  • การออกเสียง : Nhava Sheva Nhava Sheva
  • การออกเสียง : really really
  • การออกเสียง : America America

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาฮินดูใช่ไหม