พจนานุกรมการออกเสียงภาษาฮินดู

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาฮินดู

ภาษาฮินดู : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : Buddha Buddha
  • การออกเสียง : France France
  • การออกเสียง : Mawsynram Mawsynram
  • การออกเสียง : Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi
  • การออกเสียง : Bang & Olufsen Bang & Olufsen
  • การออกเสียง : Karnataka Karnataka
  • การออกเสียง : Nhava Sheva Nhava Sheva
  • การออกเสียง : desi desi
  • การออกเสียง : Pakistan Pakistan
  • การออกเสียง : Alok Alok

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาฮินดูใช่ไหม