ไอริชคู่มือการออกเสียง

[Gaeilge]

สมัครเพื่อ ไอริช ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 94.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 1.553
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 14.433
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 565
  • ไอริช ภาพถ่ายจาก Brendan
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด