สวาฮิลีคู่มือการออกเสียง

[Kiswahili]

สมัครเพื่อ สวาฮิลี ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 45.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 162
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 1.145
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 1.318
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด