พจนานุกรมการออกเสียงภาษาสวาฮิลี

[Kiswahili]

ติดตามการออกเสียงภาษาสวาฮิลี

 • จำนวนผู้พูด: 107.000.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 167
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 1.869
 • คำที่รอการออกเสียง: 789
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า Pole Pole Pole Pole
 • การออกเสียงคำว่า inkajijik inkajijik
 • การออกเสียงคำว่า Meru , Kenya Meru , Kenya
 • การออกเสียงคำว่า 10.008 na 18.000 10.008 na 18.000
 • การออกเสียงคำว่า Sinywi Sinywi
 • การออกเสียงคำว่า zirikoni zirikoni
 • การออกเสียงคำว่า seaborgi seaborgi
 • การออกเสียงคำว่า oksijeni oksijeni
 • การออกเสียงคำว่า wolframi wolframi
 • การออกเสียงคำว่า sizi sizi

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Taleenoi olngisoilechashur Taleenoi olngisoilechashur
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Dulle Dulle
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Gichohi Gichohi
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า licizu licizu
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Mdee Mdee
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Kipng'eno Kipng'eno
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ng’weng’we ng’weng’we
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า mbweu mbweu
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า mung’unye mung’unye
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ning’iniza ning’iniza

ดูทั้งหมด