พจนานุกรมการออกเสียงภาษาสวาฮิลี

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาสวาฮิลี

ภาษาสวาฮิลี : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : mei mei
  • การออกเสียง : wifi wifi
  • การออกเสียง : Mimi Mimi
  • การออกเสียง : seagull seagull
  • การออกเสียง : paka paka
  • การออกเสียง : Aya Aya
  • การออกเสียง : wasp wasp
  • การออกเสียง : kale kale
  • การออกเสียง : hujambo hujambo
  • การออกเสียง : Kilimanjaro Kilimanjaro

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาสวาฮิลีใช่ไหม