พจนานุกรมการออกเสียงภาษาสวาฮิลี

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาสวาฮิลี

ภาษาสวาฮิลี : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : mei mei
  • การออกเสียง : Mimi Mimi
  • การออกเสียง : bibi bibi
  • การออกเสียง : Aya Aya
  • การออกเสียง : wifi wifi
  • การออกเสียง : seagull seagull
  • การออกเสียง : Pete Pete
  • การออกเสียง : baba baba
  • การออกเสียง : au au
  • การออกเสียง : nene nene

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาสวาฮิลีใช่ไหม