พจนานุกรมการออกเสียงภาษาโรมาเนีย

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาโรมาเนีย

ภาษาโรมาเนีย : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : AI AI
  • การออกเสียง : hello hello
  • การออกเสียง : apa apa
  • การออกเสียง : atelier atelier
  • การออกเสียง : cappuccino cappuccino
  • การออกเสียง : Adidas Adidas
  • การออกเสียง : fuck fuck
  • การออกเสียง : artist artist
  • การออกเสียง : topaz topaz
  • การออกเสียง : Ciocalteu Ciocalteu

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาโรมาเนียใช่ไหม