โรมาเนียคู่มือการออกเสียง

[Română]

สมัครเพื่อ โรมาเนีย ร่วมอ่านออกเสียง

 • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 24.000.000
 • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 1.868
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 25.924
 • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 372
 • โรมาเนีย ภาพถ่ายจาก Camil Ghircoias
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ âi âi
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ husen husen
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ keresőmezőt keresőmezőt
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Crisăneşti Crisăneşti
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Liana Serbescu Liana Serbescu
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ josani josani
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ susani susani
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Deseşti Deseşti
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Călinești Călinești
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ oranj oranj

ดูทั้งหมด