พจนานุกรมการออกเสียงภาษาตากาล็อก

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาตากาล็อก

ภาษาตากาล็อก : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : ng ng
  • การออกเสียง : Leon Leon
  • การออกเสียง : Tagalog Tagalog
  • การออกเสียง : paella paella
  • การออกเสียง : Tokyo Tokyo
  • การออกเสียง : mabuhay mabuhay
  • การออกเสียง : Halal Halal
  • การออกเสียง : daw daw
  • การออกเสียง : at at
  • การออกเสียง : yoyo yoyo

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาตากาล็อกใช่ไหม