พจนานุกรมการออกเสียงภาษาตากาล็อก

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาตากาล็อก

ภาษาตากาล็อก : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : Leon Leon
  • การออกเสียง : Alicia Alicia
  • การออกเสียง : Mahal kita Mahal kita
  • การออกเสียง : ate ate
  • การออกเสียง : chick chick
  • การออกเสียง : paella paella
  • การออกเสียง : Halal Halal
  • การออกเสียง : Tagalog Tagalog
  • การออกเสียง : tong tong
  • การออกเสียง : Bangkok Bangkok

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาตากาล็อกใช่ไหม