พจนานุกรมการออกเสียงภาษาตากาล็อก

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาตากาล็อก

ภาษาตากาล็อก : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียงคำว่า paella paella
  • การออกเสียงคำว่า Sila Sila
  • การออกเสียงคำว่า Leon Leon
  • การออกเสียงคำว่า araw araw
  • การออกเสียงคำว่า Antique Antique
  • การออกเสียงคำว่า pang pang
  • การออกเสียงคำว่า carabao carabao
  • การออกเสียงคำว่า nyo nyo
  • การออกเสียงคำว่า yaoi yaoi
  • การออกเสียงคำว่า buwan buwan

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาตากาล็อกใช่ไหม