พจนานุกรมการออกเสียงภาษาอัสตูเรียส

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาอัสตูเรียส

ภาษาอัสตูเรียส : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

 • การออกเสียง : pol
  pol
 • การออกเสียง : paella
  paella
 • การออกเสียง : dé
 • การออกเสียง : ah
  ah
 • การออกเสียง : PAL
  PAL
 • การออกเสียง : dolce
  dolce
 • การออกเสียง : mui
  mui
 • การออกเสียง : cuando
  cuando
 • การออกเสียง : NES
  NES
 • การออกเสียง : imu
  imu

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาอัสตูเรียสใช่ไหม