พจนานุกรมการออกเสียงภาษาอัสตูเรียส

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาอัสตูเรียส

ภาษาอัสตูเรียส : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : dé
  • การออกเสียง : mañana mañana
  • การออกเสียง : ceo ceo
  • การออกเสียง : años años
  • การออกเสียง : paez paez
  • การออกเสียง : Nava Nava
  • การออกเสียง : imu imu
  • การออกเสียง : NES NES
  • การออกเสียง : too too
  • การออกเสียง : ayu ayu

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาอัสตูเรียสใช่ไหม