พจนานุกรมการออกเสียงภาษาอัสตูเรียส

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาอัสตูเรียส

ภาษาอัสตูเรียส : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : pol pol
  • การออกเสียง : dé
  • การออกเสียง : paella paella
  • การออกเสียง : mui mui
  • การออกเสียง : dolce dolce
  • การออกเสียง : ah ah
  • การออกเสียง : cuando cuando
  • การออกเสียง : NES NES
  • การออกเสียง : ye ye
  • การออกเสียง : vos vos

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาอัสตูเรียสใช่ไหม