คำ: bari

ใน:
bariการออกเสียงใน อิตาลี [it]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงbariในอิตาลี

เสียงและภาษาบนแผนที่

bariการออกเสียงใน โปรตุเกส [pt]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงbariในโปรตุเกส

bariการออกเสียงใน เยอรมัน [de]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงbariในเยอรมัน

bariอยู่ระหว่างการพิจารณาที่การออกเสียงใน:

สุ่มคำ: voimoltobuonanottemozzarellacavaliere