BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy

พจนานุกรมการออกเสียงภาษาแอลเบเนีย

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาแอลเบเนีย

ภาษาแอลเบเนีย : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

 • การออกเสียง : Marshall
  Marshall
 • การออกเสียง : vera
  vera
 • การออกเสียง : 10
  10
 • การออกเสียง : sekonda
  sekonda
 • การออกเสียง : Luan
  Luan
 • การออกเสียง : AI
  AI
 • การออกเสียง : Ari
  Ari
 • การออกเสียง : time
  time
 • การออกเสียง : Samuel
  Samuel
 • การออกเสียง : plan
  plan

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาแอลเบเนียใช่ไหม