• การออกเสียงคำว่า 휘휘하다 휘휘하다 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า پیوست پیوست [fa]
 • การออกเสียงคำว่า خوشحال خوشحال [fa]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า رجعت پسندانہ رجعت پسندانہ [ur] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า ناآشنا ناآشنا [fa]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า بڑھا چڑھا بڑھا چڑھا [ur] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า فراموش فراموش [fa]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า خود دار خود دار [ur] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า مساوی مساوی [fa]
 • การออกเสียงคำว่า لاپرواہ لاپرواہ [ur]
 • การออกเสียงคำว่า جیبی جیبی [ur]
 • การออกเสียงคำว่า چھوٹے چھوٹے [ur]
 • การออกเสียงคำว่า روشن روشن [fa]
 • การออกเสียงคำว่า سب سب [ar]
 • การออกเสียงคำว่า ناپايدار ناپايدار [fa]
 • การออกเสียงคำว่า گول گول [fa]
 • การออกเสียงคำว่า آرام دہ آرام دہ [ur]
 • การออกเสียงคำว่า گہری گہری [ur]
 • การออกเสียงคำว่า کانی کانی [fa]
 • การออกเสียงคำว่า English English [en]
 • การออกเสียงคำว่า satirical satirical [en]
 • การออกเสียงคำว่า stainless stainless [en]
 • การออกเสียงคำว่า emetic emetic [en]
 • การออกเสียงคำว่า stomach-turning stomach-turning [en]
 • การออกเสียงคำว่า زرا زرا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า پچھلا پچھلا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า برگزیدہ برگزیدہ [ur]
 • การออกเสียงคำว่า شرمیلی شرمیلی [ur]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า سادا سادا [ug] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า پونا پونا [ur]