หมวดหมู่:

adjective

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadjective

 • การออกเสียง : awesome awesome [en]
 • การออกเสียง : stupid stupid [en]
 • การออกเสียง : mobile mobile [en]
 • การออกเสียง : accurate accurate [en]
 • การออกเสียง : this this [en]
 • การออกเสียง : in in [en]
 • การออกเสียง : no no [en]
 • การออกเสียง : good good [en]
 • การออกเสียง : glass glass [en]
 • การออกเสียง : sure sure [en]
 • การออกเสียง : desert desert [en]
 • การออกเสียง : pretty pretty [en]
 • การออกเสียง : graduated graduated [en]
 • การออกเสียง : little little [en]
 • การออกเสียง : English English [en]
 • การออกเสียง : anal anal [en]
 • การออกเสียง : beautiful beautiful [en]
 • การออกเสียง : night night [en]
 • การออกเสียง : comfortable comfortable [en]
 • การออกเสียง : true true [en]
 • การออกเสียง : last last [en]
 • การออกเสียง : adult adult [en]
 • การออกเสียง : Kawaii Kawaii [ja]
 • การออกเสียง : quiet quiet [en]
 • การออกเสียง : interesting interesting [en]
 • การออกเสียง : sorry sorry [en]
 • การออกเสียง : your your [en]
 • การออกเสียง : grand grand [fr]
 • การออกเสียง : bueno bueno [es]
 • การออกเสียง : clean clean [en]
 • การออกเสียง : live live [en]
 • การออกเสียง : short short [en]
 • การออกเสียง : subtle subtle [en]
 • การออกเสียง : just just [en]
 • การออกเสียง : gay gay [en]
 • การออกเสียง : pure pure [en]
 • การออกเสียง : better better [en]
 • การออกเสียง : all all [en]
 • การออกเสียง : country country [en]
 • การออกเสียง : new new [en]
 • การออกเสียง : fair fair [en]
 • การออกเสียง : vintage vintage [en]
 • การออกเสียง : international international [en]
 • การออกเสียง : further further [en]
 • การออกเสียง : wet wet [en]
 • การออกเสียง : cold cold [en]
 • การออกเสียง : famous famous [en]
 • การออกเสียง : which which [en]
 • การออกเสียง : straight straight [en]
 • การออกเสียง : regular regular [en]
 • การออกเสียง : cordial cordial [en]
 • การออกเสียง : dirty dirty [en]
 • การออกเสียง : back back [en]
 • การออกเสียง : some some [en]
 • การออกเสียง : naughty naughty [en]
 • การออกเสียง : poor poor [en]
 • การออกเสียง : happy happy [en]
 • การออกเสียง : chicken chicken [en]
 • การออกเสียง : these these [en]
 • การออกเสียง : awkward awkward [en]
 • การออกเสียง : sexy sexy [en]
 • การออกเสียง : mature mature [en]
 • การออกเสียง : main main [en]
 • การออกเสียง : future future [en]
 • การออกเสียง : serious serious [en]
 • การออกเสียง : whatever whatever [en]
 • การออกเสียง : taught taught [en]
 • การออกเสียง : ancient ancient [en]
 • การออกเสียง : white white [en]
 • การออกเสียง : important important [en]
 • การออกเสียง : still still [en]
 • การออกเสียง : smacznego smacznego [pl]
 • การออกเสียง : lovely lovely [en]
 • การออกเสียง : British British [en]
 • การออกเสียง : right right [en]
 • การออกเสียง : warm warm [en]
 • การออกเสียง : current current [en]
 • การออกเสียง : interesante interesante [es]
 • การออกเสียง : tired tired [en]
 • การออกเสียง : hot hot [en]
 • การออกเสียง : cute cute [en]
 • การออกเสียง : specific specific [en]
 • การออกเสียง : hierarchical hierarchical [en]
 • การออกเสียง : half-term half-term [en]
 • การออกเสียง : cruel cruel [en]
 • การออกเสียง : vinyl vinyl [en]
 • การออกเสียง : wicked wicked [en]
 • การออกเสียง : 漂亮 漂亮 [zh]
 • การออกเสียง : comparable comparable [en]
 • การออกเสียง : German German [en]
 • การออกเสียง : funny funny [en]
 • การออกเสียง : nothing nothing [en]
 • การออกเสียง : top top [en]
 • การออกเสียง : nice nice [en]
 • การออกเสียง : whole whole [en]
 • การออกเสียง : early early [en]
 • การออกเสียง : novel novel [en]
 • การออกเสียง : square square [en]
 • การออกเสียง : similar similar [en]
 • การออกเสียง : modern modern [en]