หมวดหมู่:

adjective

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadjective

 • การออกเสียง : awesome
  awesome [en]
 • การออกเสียง : stupid
  stupid [en]
 • การออกเสียง : mobile
  mobile [en]
 • การออกเสียง : accurate
  accurate [en]
 • การออกเสียง : this
  this [en]
 • การออกเสียง : in
  in [en]
 • การออกเสียง : no
  no [en]
 • การออกเสียง : good
  good [en]
 • การออกเสียง : glass
  glass [en]
 • การออกเสียง : sure
  sure [en]
 • การออกเสียง : pretty
  pretty [en]
 • การออกเสียง : desert
  desert [en]
 • การออกเสียง : graduated
  graduated [en]
 • การออกเสียง : little
  little [en]
 • การออกเสียง : English
  English [en]
 • การออกเสียง : anal
  anal [en]
 • การออกเสียง : beautiful
  beautiful [en]
 • การออกเสียง : comfortable
  comfortable [en]
 • การออกเสียง : night
  night [en]
 • การออกเสียง : true
  true [en]
 • การออกเสียง : last
  last [en]
 • การออกเสียง : Kawaii
  Kawaii [ja]
 • การออกเสียง : quiet
  quiet [en]
 • การออกเสียง : adult
  adult [en]
 • การออกเสียง : interesting
  interesting [en]
 • การออกเสียง : sorry
  sorry [en]
 • การออกเสียง : your
  your [en]
 • การออกเสียง : grand
  grand [fr]
 • การออกเสียง : bueno
  bueno [es]
 • การออกเสียง : clean
  clean [en]
 • การออกเสียง : short
  short [en]
 • การออกเสียง : subtle
  subtle [en]
 • การออกเสียง : just
  just [en]
 • การออกเสียง : gay
  gay [en]
 • การออกเสียง : pure
  pure [en]
 • การออกเสียง : all
  all [en]
 • การออกเสียง : country
  country [en]
 • การออกเสียง : new
  new [en]
 • การออกเสียง : fair
  fair [en]
 • การออกเสียง : vintage
  vintage [en]
 • การออกเสียง : international
  international [en]
 • การออกเสียง : further
  further [en]
 • การออกเสียง : better
  better [en]
 • การออกเสียง : cold
  cold [en]
 • การออกเสียง : famous
  famous [en]
 • การออกเสียง : wet
  wet [en]
 • การออกเสียง : which
  which [en]
 • การออกเสียง : straight
  straight [en]
 • การออกเสียง : regular
  regular [en]
 • การออกเสียง : dirty
  dirty [en]
 • การออกเสียง : cordial
  cordial [en]
 • การออกเสียง : back
  back [en]
 • การออกเสียง : naughty
  naughty [en]
 • การออกเสียง : poor
  poor [en]
 • การออกเสียง : some
  some [en]
 • การออกเสียง : happy
  happy [en]
 • การออกเสียง : these
  these [en]
 • การออกเสียง : chicken
  chicken [en]
 • การออกเสียง : awkward
  awkward [en]
 • การออกเสียง : sexy
  sexy [en]
 • การออกเสียง : mature
  mature [en]
 • การออกเสียง : serious
  serious [en]
 • การออกเสียง : future
  future [en]
 • การออกเสียง : taught
  taught [en]
 • การออกเสียง : whatever
  whatever [en]
 • การออกเสียง : ancient
  ancient [en]
 • การออกเสียง : white
  white [en]
 • การออกเสียง : main
  main [en]
 • การออกเสียง : important
  important [en]
 • การออกเสียง : still
  still [en]
 • การออกเสียง : right
  right [en]
 • การออกเสียง : smacznego
  smacznego [pl]
 • การออกเสียง : British
  British [en]
 • การออกเสียง : warm
  warm [en]
 • การออกเสียง : lovely
  lovely [en]
 • การออกเสียง : current
  current [en]
 • การออกเสียง : tired
  tired [en]
 • การออกเสียง : interesante
  interesante [es]
 • การออกเสียง : hot
  hot [en]
 • การออกเสียง : cute
  cute [en]
 • การออกเสียง : specific
  specific [en]
 • การออกเสียง : cruel
  cruel [en]
 • การออกเสียง : hierarchical
  hierarchical [en]
 • การออกเสียง : half-term
  half-term [en]
 • การออกเสียง : vinyl
  vinyl [en]
 • การออกเสียง : wicked
  wicked [en]
 • การออกเสียง : 漂亮
  漂亮 [zh]
 • การออกเสียง : German
  German [en]
 • การออกเสียง : comparable
  comparable [en]
 • การออกเสียง : funny
  funny [en]
 • การออกเสียง : nothing
  nothing [en]
 • การออกเสียง : whole
  whole [en]
 • การออกเสียง : top
  top [en]
 • การออกเสียง : early
  early [en]
 • การออกเสียง : nice
  nice [en]
 • การออกเสียง : square
  square [en]
 • การออกเสียง : novel
  novel [en]
 • การออกเสียง : similar
  similar [en]
 • การออกเสียง : modern
  modern [en]
 • การออกเสียง : live
  live [en]