หมวดหมู่:

adjective

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadjective

 • การออกเสียง : ocupado ocupado [pt]
 • การออกเสียง : fastest fastest [en]
 • การออกเสียง : 空 [ja]
 • การออกเสียง : plain plain [en]
 • การออกเสียง : culinary culinary [en]
 • การออกเสียง : municipal municipal [en]
 • การออกเสียง : theatrical theatrical [en]
 • การออกเสียง : esoteric esoteric [en]
 • การออกเสียง : unsubstantiated unsubstantiated [en]
 • การออกเสียง : precious precious [en]
 • การออกเสียง : beton beton [de]
 • การออกเสียง : impatient impatient [en]
 • การออกเสียง : psychological psychological [en]
 • การออกเสียง : 生 [ja]
 • การออกเสียง : pharmaceutical pharmaceutical [en]
 • การออกเสียง : cheap cheap [en]
 • การออกเสียง : creative creative [en]
 • การออกเสียง : chubby chubby [en]
 • การออกเสียง : blank blank [de]
 • การออกเสียง : heated heated [en]
 • การออกเสียง : rhotic rhotic [en]
 • การออกเสียง : sublime sublime [en]
 • การออกเสียง : anti-inflammatory anti-inflammatory [en]
 • การออกเสียง : virile virile [en]
 • การออกเสียง : irritated irritated [en]
 • การออกเสียง : utter utter [en]
 • การออกเสียง : 暑い 暑い [ja]
 • การออกเสียง : masterly masterly [en]
 • การออกเสียง : obnoxious obnoxious [en]
 • การออกเสียง : bothered bothered [en]
 • การออกเสียง : feio feio [pt]
 • การออกเสียง : albino albino [en]
 • การออกเสียง : prostrate prostrate [en]
 • การออกเสียง : fiscal fiscal [en]
 • การออกเสียง : vague vague [en]
 • การออกเสียง : repeat repeat [en]
 • การออกเสียง : perennial perennial [en]
 • การออกเสียง : disingenuous disingenuous [en]
 • การออกเสียง : lonely lonely [en]
 • การออกเสียง : bang bang [en]
 • การออกเสียง : duro duro [es]
 • การออกเสียง : joyous joyous [en]
 • การออกเสียง : fancy fancy [en]
 • การออกเสียง : supposed supposed [en]
 • การออกเสียง : luxurious luxurious [en]
 • การออกเสียง : formal formal [en]
 • การออกเสียง : desiccated desiccated [en]
 • การออกเสียง : palpable palpable [en]
 • การออกเสียง : respiratory respiratory [en]
 • การออกเสียง : preposterous preposterous [en]
 • การออกเสียง : temporary temporary [en]
 • การออกเสียง : peaceful peaceful [en]
 • การออกเสียง : contiguous contiguous [en]
 • การออกเสียง : focused focused [en]
 • การออกเสียง : relative relative [en]
 • การออกเสียง : cheerful cheerful [en]
 • การออกเสียง : schwarz schwarz [de]
 • การออกเสียง : bootylicious bootylicious [en]
 • การออกเสียง : aerial aerial [en]
 • การออกเสียง : corrosive corrosive [en]
 • การออกเสียง : statutory statutory [en]
 • การออกเสียง : punctual punctual [en]
 • การออกเสียง : surgical surgical [en]
 • การออกเสียง : pathetic pathetic [en]
 • การออกเสียง : extravagant extravagant [en]
 • การออกเสียง : fierce fierce [en]
 • การออกเสียง : vacío vacío [es]
 • การออกเสียง : indigo indigo [en]
 • การออกเสียง : principal principal [en]
 • การออกเสียง : exquisite exquisite [en]
 • การออกเสียง : occidental occidental [es]
 • การออกเสียง : débil débil [es]
 • การออกเสียง : analytical analytical [en]
 • การออกเสียง : 一杯 一杯 [ja]
 • การออกเสียง : initial initial [en]
 • การออกเสียง : counterfeit counterfeit [en]
 • การออกเสียง : undead undead [en]
 • การออกเสียง : awry awry [en]
 • การออกเสียง : ironic ironic [en]
 • การออกเสียง : confused confused [en]
 • การออกเสียง : volar volar [es]
 • การออกเสียง : medical medical [en]
 • การออกเสียง : raw raw [en]
 • การออกเสียง : irrelevant irrelevant [en]
 • การออกเสียง : superficial superficial [en]
 • การออกเสียง : божественный божественный [ru]
 • การออกเสียง : Magnus Magnus [no]
 • การออกเสียง : divers divers [fr]
 • การออกเสียง : boisterous boisterous [en]
 • การออกเสียง : nude nude [en]
 • การออกเสียง : adjacente adjacente [fr]
 • การออกเสียง : pusillanimous pusillanimous [en]
 • การออกเสียง : Felix Felix [en]
 • การออกเสียง : affluent affluent [en]
 • การออกเสียง : directed directed [en]
 • การออกเสียง : skeletal skeletal [en]
 • การออกเสียง : ill ill [en]
 • การออกเสียง : tiny tiny [en]
 • การออกเสียง : delicioso delicioso [es]
 • การออกเสียง : magmatico magmatico [it]