หมวดหมู่:

adjective

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadjective

 • การออกเสียง : sedentary sedentary [en]
 • การออกเสียง : malevolent malevolent [en]
 • การออกเสียง : punctual punctual [en]
 • การออกเสียง : radical radical [en]
 • การออกเสียง : impatient impatient [en]
 • การออกเสียง : mellifluous mellifluous [en]
 • การออกเสียง : supposed supposed [en]
 • การออกเสียง : gourmand gourmand [en]
 • การออกเสียง : religious religious [en]
 • การออกเสียง : cowboy cowboy [en]
 • การออกเสียง : incorrect incorrect [en]
 • การออกเสียง : focused focused [en]
 • การออกเสียง : aged aged [en]
 • การออกเสียง : municipal municipal [en]
 • การออกเสียง : indigo indigo [en]
 • การออกเสียง : pathetic pathetic [en]
 • การออกเสียง : conservatief conservatief [nl]
 • การออกเสียง : racist racist [en]
 • การออกเสียง : fierce fierce [en]
 • การออกเสียง : perezoso perezoso [es]
 • การออกเสียง : deviant deviant [en]
 • การออกเสียง : phenomenal phenomenal [en]
 • การออกเสียง : quintessential quintessential [en]
 • การออกเสียง : gierig gierig [de]
 • การออกเสียง : chubby chubby [en]
 • การออกเสียง : fancy fancy [en]
 • การออกเสียง : virally virally [en]
 • การออกเสียง : gloomy gloomy [en]
 • การออกเสียง : revolutionary revolutionary [en]
 • การออกเสียง : effervescent effervescent [en]
 • การออกเสียง : glas glas [de]
 • การออกเสียง : efficient efficient [en]
 • การออกเสียง : imperturbable imperturbable [en]
 • การออกเสียง : blank blank [en]
 • การออกเสียง : posthumous posthumous [en]
 • การออกเสียง : hermoso hermoso [es]
 • การออกเสียง : cross cross [en]
 • การออกเสียง : actual actual [en]
 • การออกเสียง : medical medical [en]
 • การออกเสียง : comely comely [en]
 • การออกเสียง : beton beton [de]
 • การออกเสียง : Titanic Titanic [en]
 • การออกเสียง : peaceful peaceful [en]
 • การออกเสียง : utter utter [en]
 • การออกเสียง : humble humble [en]
 • การออกเสียง : pastel pastel [en]
 • การออกเสียง : exquisite exquisite [en]
 • การออกเสียง : aerial aerial [en]
 • การออกเสียง : snob snob [fr]
 • การออกเสียง : initial initial [en]
 • การออกเสียง : substantive substantive [en]
 • การออกเสียง : idiosyncratic idiosyncratic [en]
 • การออกเสียง : culinary culinary [en]
 • การออกเสียง : sublime sublime [en]
 • การออกเสียง : gigantic gigantic [en]
 • การออกเสียง : iluminado iluminado [es]
 • การออกเสียง : 暑い 暑い [ja]
 • การออกเสียง : uncomfortable uncomfortable [en]
 • การออกเสียง : bothered bothered [en]
 • การออกเสียง : theatrical theatrical [en]
 • การออกเสียง : esoteric esoteric [en]
 • การออกเสียง : brief brief [de]
 • การออกเสียง : desperate desperate [en]
 • การออกเสียง : ambitious ambitious [en]
 • การออกเสียง : sort sort [en]
 • การออกเสียง : 生 [ja]
 • การออกเสียง : ocupado ocupado [es]
 • การออกเสียง : anti-inflammatory anti-inflammatory [en]
 • การออกเสียง : irritated irritated [en]
 • การออกเสียง : senior senior [en]
 • การออกเสียง : albino albino [en]
 • การออกเสียง : unsubstantiated unsubstantiated [en]
 • การออกเสียง : deluxe deluxe [en]
 • การออกเสียง : formal formal [en]
 • การออกเสียง : heated heated [en]
 • การออกเสียง : fiscal fiscal [en]
 • การออกเสียง : numerous numerous [en]
 • การออกเสียง : counterfeit counterfeit [en]
 • การออกเสียง : frightening frightening [en]
 • การออกเสียง : statutory statutory [en]
 • การออกเสียง : contiguous contiguous [en]
 • การออกเสียง : octavo octavo [es]
 • การออกเสียง : fatal fatal [en]
 • การออกเสียง : stuck stuck [en]
 • การออกเสียง : polar polar [en]
 • การออกเสียง : analytical analytical [en]
 • การออกเสียง : aus aus [de]
 • การออกเสียง : vital vital [en]
 • การออกเสียง : extravagant extravagant [en]
 • การออกเสียง : surgical surgical [en]
 • การออกเสียง : loyal loyal [en]
 • การออกเสียง : rhotic rhotic [en]
 • การออกเสียง : default default [en]
 • การออกเสียง : duro duro [es]
 • การออกเสียง : satellite satellite [en]
 • การออกเสียง : prostrate prostrate [en]
 • การออกเสียง : directed directed [en]
 • การออกเสียง : joyous joyous [en]
 • การออกเสียง : palpable palpable [en]
 • การออกเสียง : perennial perennial [en]