• การออกเสียงคำว่า schnellumschlagend schnellumschlagend [de]
 • การออกเสียงคำว่า transportoptimal transportoptimal [de]
 • การออกเสียงคำว่า 1-dimensional 1-dimensional [de]
 • การออกเสียงคำว่า 1-schichtig 1-schichtig [de]
 • การออกเสียงคำว่า 10-fach 10-fach [de]
 • การออกเสียงคำว่า 10-minütig 10-minütig [de]
 • การออกเสียงคำว่า 106-seitig 106-seitig [de]
 • การออกเสียงคำว่า 16th 16th [en]
 • การออกเสียงคำว่า 2-atomig 2-atomig [de]
 • การออกเสียงคำว่า 2-schichtig 2-schichtig [de]
 • การออกเสียงคำว่า 2.0 2.0 [en]
 • การออกเสียงคำว่า 20-jährig 20-jährig [de]
 • การออกเสียงคำว่า 25-jährig 25-jährig [de]
 • การออกเสียงคำว่า 26-fach 26-fach [de]
 • การออกเสียงคำว่า 26-jährig 26-jährig [de]
 • การออกเสียงคำว่า 28th 28th [en]
 • การออกเสียงคำว่า 3-achsig 3-achsig [de]
 • การออกเสียงคำว่า 3-atomig 3-atomig [de]
 • การออกเสียงคำว่า 3-dimensional 3-dimensional [de]
 • การออกเสียงคำว่า 3-schichtig 3-schichtig [de]
 • การออกเสียงคำว่า 30-bändig 30-bändig [de]
 • การออกเสียงคำว่า 30-jährig 30-jährig [de]
 • การออกเสียงคำว่า 31-jährig 31-jährig [de]
 • การออกเสียงคำว่า 32-bitowy 32-bitowy [pl]
 • การออกเสียงคำว่า 32-jährig 32-jährig [de]
 • การออกเสียงคำว่า 34-seitig 34-seitig [de]
 • การออกเสียงคำว่า 37-jährig 37-jährig [de]
 • การออกเสียงคำว่า 38-jährig 38-jährig [de]
 • การออกเสียงคำว่า 3rd 3rd [en]
 • การออกเสียงคำว่า 4-achsig 4-achsig [de]