หมวดหมู่:

adjective

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadjective

 • การออกเสียงคำว่า schnellumschlagend schnellumschlagend [de]
 • การออกเสียงคำว่า transportoptimal transportoptimal [de]
 • การออกเสียงคำว่า [Ziembinski] Ziembiński [Ziembinski] Ziembiński [pl]
 • การออกเสียงคำว่า 1-dimensional 1-dimensional [de]
 • การออกเสียงคำว่า 1-schichtig 1-schichtig [de]
 • การออกเสียงคำว่า 10-fach 10-fach [de]
 • การออกเสียงคำว่า 10-minütig 10-minütig [de]
 • การออกเสียงคำว่า 106-seitig 106-seitig [de]
 • การออกเสียงคำว่า 16th 16th [en]
 • การออกเสียงคำว่า 2-atomig 2-atomig [de]
 • การออกเสียงคำว่า 2-schichtig 2-schichtig [de]
 • การออกเสียงคำว่า 2.0 2.0 [en]
 • การออกเสียงคำว่า 20-jährig 20-jährig [de]
 • การออกเสียงคำว่า 25-jährig 25-jährig [de]
 • การออกเสียงคำว่า 26-fach 26-fach [de]
 • การออกเสียงคำว่า 26-jährig 26-jährig [de]
 • การออกเสียงคำว่า 28th 28th [en]
 • การออกเสียงคำว่า 3-achsig 3-achsig [de]
 • การออกเสียงคำว่า 3-atomig 3-atomig [de]
 • การออกเสียงคำว่า 3-dimensional 3-dimensional [de]
 • การออกเสียงคำว่า 3-schichtig 3-schichtig [de]
 • การออกเสียงคำว่า 30-bändig 30-bändig [de]
 • การออกเสียงคำว่า 30-jährig 30-jährig [de]
 • การออกเสียงคำว่า 31-jährig 31-jährig [de]
 • การออกเสียงคำว่า 32-bitowy 32-bitowy [pl]
 • การออกเสียงคำว่า 32-jährig 32-jährig [de]
 • การออกเสียงคำว่า 34-seitig 34-seitig [de]
 • การออกเสียงคำว่า 37-jährig 37-jährig [de]
 • การออกเสียงคำว่า 38-jährig 38-jährig [de]
 • การออกเสียงคำว่า 3rd 3rd [en]
 • การออกเสียงคำว่า 4-achsig 4-achsig [de]
 • การออกเสียงคำว่า 400-jährig 400-jährig [de]
 • การออกเสียงคำว่า 44-seitig 44-seitig [de]
 • การออกเสียงคำว่า 48-stündig 48-stündig [de]
 • การออกเสียงคำว่า 5-letnią 5-letnią [pl]
 • การออกเสียงคำว่า 5-fach 5-fach [de]
 • การออกเสียงคำว่า 5-inch 5-inch [en]
 • การออกเสียงคำว่า 6-stellig 6-stellig [de]
 • การออกเสียงคำว่า 600-köpfig 600-köpfig [de]
 • การออกเสียงคำว่า 61-jährig 61-jährig [de]
 • การออกเสียงคำว่า 64-bitowy 64-bitowy [pl]
 • การออกเสียงคำว่า 7-drähtig 7-drähtig [de]
 • การออกเสียงคำว่า 7-fach 7-fach [de]
 • การออกเสียงคำว่า 75-jährig 75-jährig [de]
 • การออกเสียงคำว่า 8-stellig 8-stellig [de]
 • การออกเสียงคำว่า 80-prozentig 80-prozentig [de]
 • การออกเสียงคำว่า 9-fach 9-fach [de]
 • การออกเสียงคำว่า 93-jährig 93-jährig [de]
 • การออกเสียงคำว่า 93-köpfig 93-köpfig [de]
 • การออกเสียงคำว่า 99-jährig 99-jährig [de]
 • การออกเสียงคำว่า a a [en]
 • การออกเสียงคำว่า a (article) a (article) [en]
 • การออกเสียงคำว่า à posteriori à posteriori [fr]
 • การออกเสียงคำว่า a priori a priori [en]
 • การออกเสียงคำว่า a-borpos a-borpos [kw]
 • การออกเสียงคำว่า A-list A-list [en]
 • การออกเสียงคำว่า aa aa [ngh]
 • การออกเสียงคำว่า aaibaar aaibaar [nl]
 • การออกเสียงคำว่า aamborstig aamborstig [nl]
 • การออกเสียงคำว่า aanbranden aanbranden [nl]
 • การออกเสียงคำว่า aangebrand aangebrand [nl]
 • การออกเสียงคำว่า aangeschoten aangeschoten [nl]
 • การออกเสียงคำว่า aanneembaar aanneembaar [nl]
 • การออกเสียงคำว่า aannemelijk aannemelijk [nl]
 • การออกเสียงคำว่า äänneopillinen äänneopillinen [fi]
 • การออกเสียงคำว่า aanvankelijk aanvankelijk [nl]
 • การออกเสียงคำว่า aardig aardig [nl]
 • การออกเสียงคำว่า aards aards [af]
 • การออกเสียงคำว่า Aaronic Aaronic [en]
 • การออกเสียงคำว่า abacterial abacterial [en]
 • การออกเสียงคำว่า abagos abagos [hu]
 • การออกเสียงคำว่า abajdok abajdok [hu]
 • การออกเสียงคำว่า åbäkig åbäkig [sv]
 • การออกเสียงคำว่า abált abált [hu]
 • การออกเสียงคำว่า abänderbar abänderbar [de]
 • การออกเสียงคำว่า abandonado abandonado [es]
 • การออกเสียงคำว่า abandoned abandoned [en]
 • การออกเสียงคำว่า abandonne abandonne [fr]
 • การออกเสียงคำว่า abartig abartig [de]
 • การออกเสียงคำว่า abashed abashed [en]
 • การออกเสียงคำว่า abasic abasic [en]
 • การออกเสียงคำว่า abbacchiato abbacchiato [it]
 • การออกเสียงคำว่า abbahagyott abbahagyott [hu]
 • การออกเสียงคำว่า abbaside abbaside [it]
 • การออกเสียงคำว่า abbaubar abbaubar [de]
 • การออกเสียงคำว่า abbildgetreu abbildgetreu [de]
 • การออกเสียงคำว่า abbildhaft abbildhaft [de]
 • การออกเสียงคำว่า abbiocco abbiocco [it]
 • การออกเสียงคำว่า abbrandfest abbrandfest [de]
 • การออกเสียงคำว่า abbrausend abbrausend [de]
 • การออกเสียงคำว่า abbrennbar abbrennbar [de]
 • การออกเสียงคำว่า abbrennend abbrennend [de]
 • การออกเสียงคำว่า abbruchfällig abbruchfällig [de]
 • การออกเสียงคำว่า abbruchgefährdet abbruchgefährdet [de]
 • การออกเสียงคำว่า abbundgerecht abbundgerecht [de]
 • การออกเสียงคำว่า abclich abclich [de]
 • การออกเสียงคำว่า abdeckbar abdeckbar [de]
 • การออกเสียงคำว่า abderian abderian [en]
 • การออกเสียงคำว่า abderycki abderycki [pl]
 • การออกเสียงคำว่า abdestilliert abdestilliert [de]