หมวดหมู่:

adjective

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadjective

 • การออกเสียง : introvert introvert [en]
 • การออกเสียง : brilliant brilliant [en]
 • การออกเสียง : heterosexual heterosexual [en]
 • การออกเสียง : blind blind [en]
 • การออกเสียง : ephemeral ephemeral [en]
 • การออกเสียง : banal banal [en]
 • การออกเสียง : erect erect [en]
 • การออกเสียง : Hungarian Hungarian [en]
 • การออกเสียง : substantive substantive [en]
 • การออกเสียง : picturesque picturesque [en]
 • การออกเสียง : safe safe [en]
 • การออกเสียง : ignorant ignorant [en]
 • การออกเสียง : resulting resulting [en]
 • การออกเสียง : Cajun Cajun [en]
 • การออกเสียง : virgin virgin [en]
 • การออกเสียง : minuscule minuscule [en]
 • การออกเสียง : wither wither [en]
 • การออกเสียง : longer longer [en]
 • การออกเสียง : recondite recondite [en]
 • การออกเสียง : insidious insidious [en]
 • การออกเสียง : rotten rotten [en]
 • การออกเสียง : nasty nasty [en]
 • การออกเสียง : bound bound [en]
 • การออกเสียง : 熱い 熱い [ja]
 • การออกเสียง : robust robust [en]
 • การออกเสียง : pastel pastel [es]
 • การออกเสียง : superb superb [en]
 • การออกเสียง : flat flat [en]
 • การออกเสียง : adjunct adjunct [en]
 • การออกเสียง : bold bold [en]
 • การออกเสียง : swell swell [en]
 • การออกเสียง : invisible invisible [en]
 • การออกเสียง : perezoso perezoso [es]
 • การออกเสียง : nauseous nauseous [en]
 • การออกเสียง : Jewish Jewish [en]
 • การออกเสียง : stubborn stubborn [en]
 • การออกเสียง : gwyn gwyn [cy]
 • การออกเสียง : responsible responsible [en]
 • การออกเสียง : communal communal [en]
 • การออกเสียง : chic chic [en]
 • การออกเสียง : week week [en]
 • การออกเสียง : fly fly [en]
 • การออกเสียง : pretentious pretentious [en]
 • การออกเสียง : noticeable noticeable [en]
 • การออกเสียง : annoying annoying [en]
 • การออกเสียง : fossil fossil [en]
 • การออกเสียง : hermoso hermoso [es]
 • การออกเสียง : suave suave [en]
 • การออกเสียง : peculiar peculiar [en]
 • การออกเสียง : authentic authentic [en]
 • การออกเสียง : terrific terrific [en]
 • การออกเสียง : philosophical philosophical [en]
 • การออกเสียง : beloved beloved [en]
 • การออกเสียง : schwarz schwarz [de]
 • การออกเสียง : brief brief [en]
 • การออกเสียง : Tyskie Tyskie [pl]
 • การออกเสียง : parallel parallel [en]
 • การออกเสียง : destructive destructive [en]
 • การออกเสียง : inchoate (adjective) inchoate (adjective) [en]
 • การออกเสียง : bang bang [en]
 • การออกเสียง : committed committed [en]
 • การออกเสียง : dairy dairy [en]
 • การออกเสียง : scattered scattered [en]
 • การออกเสียง : aware aware [en]
 • การออกเสียง : precious precious [en]
 • การออกเสียง : creative creative [en]
 • การออกเสียง : extra extra [en]
 • การออกเสียง : repeat repeat [en]
 • การออกเสียง : minor minor [en]
 • การออกเสียง : aboriginal aboriginal [en]
 • การออกเสียง : cheap cheap [en]
 • การออกเสียง : mellifluous mellifluous [en]
 • การออกเสียง : conservatief conservatief [nl]
 • การออกเสียง : acute acute [en]
 • การออกเสียง : incorrect incorrect [en]
 • การออกเสียง : thrilled thrilled [en]
 • การออกเสียง : sedentary sedentary [en]
 • การออกเสียง : virally virally [en]
 • การออกเสียง : bilingual bilingual [en]
 • การออกเสียง : respiratory respiratory [en]
 • การออกเสียง : aloud aloud [en]
 • การออกเสียง : deviant deviant [en]
 • การออกเสียง : mental mental [en]
 • การออกเสียง : quintessential quintessential [en]
 • การออกเสียง : malevolent malevolent [en]
 • การออกเสียง : jogging jogging [en]
 • การออกเสียง : literary literary [en]
 • การออกเสียง : psychological psychological [en]
 • การออกเสียง : dire dire [fr]
 • การออกเสียง : plain plain [en]
 • การออกเสียง : phenomenal phenomenal [en]
 • การออกเสียง : imperturbable imperturbable [es]
 • การออกเสียง : 小さい 小さい [ja]
 • การออกเสียง : racist racist [en]
 • การออกเสียง : radical radical [en]
 • การออกเสียง : gourmand gourmand [en]
 • การออกเสียง : deep deep [en]
 • การออกเสียง : effervescent effervescent [en]
 • การออกเสียง : trustworthy trustworthy [en]
 • การออกเสียง : cowboy cowboy [en]