หมวดหมู่:

adjective

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadjective

 • การออกเสียง : ahead ahead [en]
 • การออกเสียง : physical physical [en]
 • การออกเสียง : abandoned abandoned [en]
 • การออกเสียง : used used [en]
 • การออกเสียง : nasty nasty [en]
 • การออกเสียง : virgin virgin [en]
 • การออกเสียง : embarrassed embarrassed [en]
 • การออกเสียง : adjunct adjunct [en]
 • การออกเสียง : pastel pastel [es]
 • การออกเสียง : safe safe [en]
 • การออกเสียง : swell swell [en]
 • การออกเสียง : perezoso perezoso [es]
 • การออกเสียง : rotten rotten [en]
 • การออกเสียง : Milch Milch [de]
 • การออกเสียง : each each [en]
 • การออกเสียง : pretentious pretentious [en]
 • การออกเสียง : communal communal [en]
 • การออกเสียง : phonetic phonetic [en]
 • การออกเสียง : middle middle [en]
 • การออกเสียง : invisible invisible [en]
 • การออกเสียง : Jewish Jewish [en]
 • การออกเสียง : jealous jealous [en]
 • การออกเสียง : voluntary voluntary [en]
 • การออกเสียง : octavo octavo [es]
 • การออกเสียง : robust robust [en]
 • การออกเสียง : noticeable noticeable [en]
 • การออกเสียง : longer longer [en]
 • การออกเสียง : philosophical philosophical [en]
 • การออกเสียง : hermoso hermoso [es]
 • การออกเสียง : blind blind [en]
 • การออกเสียง : nauseous nauseous [en]
 • การออกเสียง : bound bound [en]
 • การออกเสียง : strong strong [en]
 • การออกเสียง : bold bold [en]
 • การออกเสียง : chic chic [de]
 • การออกเสียง : suave suave [en]
 • การออกเสียง : gwyn gwyn [cy]
 • การออกเสียง : inchoate (adjective) inchoate (adjective) [en]
 • การออกเสียง : superb superb [en]
 • การออกเสียง : hungry hungry [en]
 • การออกเสียง : destructive destructive [en]
 • การออกเสียง : exciting exciting [en]
 • การออกเสียง : brilliant brilliant [en]
 • การออกเสียง : Cajun Cajun [en]
 • การออกเสียง : conservatief conservatief [nl]
 • การออกเสียง : annoying annoying [en]
 • การออกเสียง : authentic authentic [en]
 • การออกเสียง : responsible responsible [en]
 • การออกเสียง : virally virally [en]
 • การออกเสียง : mellifluous mellifluous [en]
 • การออกเสียง : fossil fossil [en]
 • การออกเสียง : bona fide bona fide [en]
 • การออกเสียง : scattered scattered [en]
 • การออกเสียง : incorrect incorrect [en]
 • การออกเสียง : stubborn stubborn [en]
 • การออกเสียง : flat flat [en]
 • การออกเสียง : terrific terrific [en]
 • การออกเสียง : aboriginal aboriginal [en]
 • การออกเสียง : quintessential quintessential [en]
 • การออกเสียง : peculiar peculiar [en]
 • การออกเสียง : deviant deviant [en]
 • การออกเสียง : committed committed [en]
 • การออกเสียง : sedentary sedentary [en]
 • การออกเสียง : brief brief [en]
 • การออกเสียง : week week [en]
 • การออกเสียง : imperturbable imperturbable [es]
 • การออกเสียง : dire dire [fr]
 • การออกเสียง : aloud aloud [en]
 • การออกเสียง : phenomenal phenomenal [en]
 • การออกเสียง : malevolent malevolent [en]
 • การออกเสียง : racist racist [en]
 • การออกเสียง : effervescent effervescent [en]
 • การออกเสียง : beloved beloved [en]
 • การออกเสียง : Tyskie Tyskie [pl]
 • การออกเสียง : mental mental [en]
 • การออกเสียง : iluminado iluminado [es]
 • การออกเสียง : extra extra [en]
 • การออกเสียง : minor minor [en]
 • การออกเสียง : radical radical [en]
 • การออกเสียง : gourmand gourmand [en]
 • การออกเสียง : snob snob [fr]
 • การออกเสียง : thrilled thrilled [en]
 • การออกเสียง : revolutionary revolutionary [en]
 • การออกเสียง : fly fly [en]
 • การออกเสียง : gierig gierig [de]
 • การออกเสียง : bilingual bilingual [en]
 • การออกเสียง : gloomy gloomy [en]
 • การออกเสียง : idiosyncratic idiosyncratic [en]
 • การออกเสียง : posthumous posthumous [en]
 • การออกเสียง : 小さい 小さい [ja]
 • การออกเสียง : parallel parallel [en]
 • การออกเสียง : comely comely [en]
 • การออกเสียง : dairy dairy [en]
 • การออกเสียง : trustworthy trustworthy [en]
 • การออกเสียง : cowboy cowboy [en]
 • การออกเสียง : deep deep [en]
 • การออกเสียง : acute acute [en]
 • การออกเสียง : ocupado ocupado [pt]
 • การออกเสียง : jogging jogging [en]
 • การออกเสียง : literary literary [en]