หมวดหมู่:

adjective

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadjective

 • การออกเสียง : best best [en]
 • การออกเสียง : miniature miniature [en]
 • การออกเสียง : horrible horrible [en]
 • การออกเสียง : early early [en]
 • การออกเสียง : whole whole [en]
 • การออกเสียง : artificial artificial [en]
 • การออกเสียง : American American [en]
 • การออกเสียง : sex sex [en]
 • การออกเสียง : melancholy melancholy [en]
 • การออกเสียง : same same [en]
 • การออกเสียง : wonderful wonderful [en]
 • การออกเสียง : young young [en]
 • การออกเสียง : later later [en]
 • การออกเสียง : square square [en]
 • การออกเสียง : severe severe [en]
 • การออกเสียง : natural natural [en]
 • การออกเสียง : fun fun [en]
 • การออกเสียง : strategic strategic [en]
 • การออกเสียง : cool cool [en]
 • การออกเสียง : clever clever [en]
 • การออกเสียง : due due [en]
 • การออกเสียง : intelligent intelligent [en]
 • การออกเสียง : then then [en]
 • การออกเสียง : thick thick [en]
 • การออกเสียง : viejo viejo [es]
 • การออกเสียง : exhausted exhausted [en]
 • การออกเสียง : nonchalant nonchalant [en]
 • การออกเสียง : contrary contrary [en]
 • การออกเสียง : mad mad [en]
 • การออกเสียง : capital capital [en]
 • การออกเสียง : thorough thorough [en]
 • การออกเสียง : school school [en]
 • การออกเสียง : favourite favourite [en]
 • การออกเสียง : ass ass [en]
 • การออกเสียง : bonito bonito [es]
 • การออกเสียง : mischievous mischievous [en]
 • การออกเสียง : extraordinary extraordinary [en]
 • การออกเสียง : social social [en]
 • การออกเสียง : bald bald [en]
 • การออกเสียง : pink pink [en]
 • การออกเสียง : curious curious [en]
 • การออกเสียง : sick sick [en]
 • การออกเสียง : azure azure [en]
 • การออกเสียง : direct direct [en]
 • การออกเสียง : great great [en]
 • การออกเสียง : awful awful [en]
 • การออกเสียง : appropriate appropriate [en]
 • การออกเสียง : wrong wrong [en]
 • การออกเสียง : Asia Asia [en]
 • การออกเสียง : huge huge [en]
 • การออกเสียง : draught draught [en]
 • การออกเสียง : common common [en]
 • การออกเสียง : patient patient [en]
 • การออกเสียง : thin thin [en]
 • การออกเสียง : big big [en]
 • การออกเสียง : fast fast [en]
 • การออกเสียง : dangerous dangerous [en]
 • การออกเสียง : hurt hurt [en]
 • การออกเสียง : mean mean [en]
 • การออกเสียง : junior junior [en]
 • การออกเสียง : thirsty thirsty [en]
 • การออกเสียง : innocent innocent [en]
 • การออกเสียง : difficult difficult [en]
 • การออกเสียง : cardiovascular cardiovascular [en]
 • การออกเสียง : bienvenido bienvenido [es]
 • การออกเสียง : brillante brillante [es]
 • การออกเสียง : busy busy [en]
 • การออกเสียง : мятежный мятежный [ru]
 • การออกเสียง : rude rude [en]
 • การออกเสียง : healthy healthy [en]
 • การออกเสียง : paper paper [en]
 • การออกเสียง : magnificent magnificent [en]
 • การออกเสียง : crowded crowded [en]
 • การออกเสียง : concrete concrete [en]
 • การออกเสียง : liquid liquid [en]
 • การออกเสียง : 上手 上手 [ja]
 • การออกเสียง : located located [en]
 • การออกเสียง : 大きい 大きい [ja]
 • การออกเสียง : dark dark [en]
 • การออกเสียง : haus haus [de]
 • การออกเสียง : spectacular spectacular [en]
 • การออกเสียง : succinct succinct [en]
 • การออกเสียง : auxiliary auxiliary [en]
 • การออกเสียง : bare bare [en]
 • การออกเสียง : low low [en]
 • การออกเสียง : moi moi [fr]
 • การออกเสียง : favorite favorite [en]
 • การออกเสียง : joven joven [es]
 • การออกเสียง : essential essential [en]
 • การออกเสียง : homosexual homosexual [en]
 • การออกเสียง : necessary necessary [en]
 • การออกเสียง : slow slow [en]
 • การออกเสียง : fantastic fantastic [en]
 • การออกเสียง : unbelievable unbelievable [en]
 • การออกเสียง : few few [en]
 • การออกเสียง : submarine submarine [en]
 • การออกเสียง : windy windy [en]
 • การออกเสียง : rank rank [en]
 • การออกเสียง : nervous nervous [en]
 • การออกเสียง : original original [en]