หมวดหมู่:

adjective

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadjective

 • การออกเสียง : uszczęśliwione uszczęśliwione [pl]
 • การออกเสียง : wniebowzięte wniebowzięte [pl]
 • การออกเสียง : uroczego uroczego [pl]
 • การออกเสียง : zamkowy zamkowy [pl]
 • การออกเสียง : centrowa centrowa [pl]
 • การออกเสียง : stugębna stugębna [pl]
 • การออกเสียง : rozbestwiony rozbestwiony [pl]
 • การออกเสียง : przeminione przeminione [pl]
 • การออกเสียง : oficjalnego oficjalnego [pl]
 • การออกเสียง : wspomnianą wspomnianą [pl]
 • การออกเสียง : adverbially adverbially [en]
 • การออกเสียง : Smolski Smolski [pl]
 • การออกเสียง : Smólski Smólski [pl]
 • การออกเสียง : szponiastych szponiastych [pl]
 • การออกเสียง : pobieżnego pobieżnego [pl]
 • การออกเสียง : szponiaste szponiaste [pl]
 • การออกเสียง : مُکمّل مُکمّل [ur]
 • การออกเสียง : تلسماتی تلسماتی [ur]
 • การออกเสียง : ogólnokrajowy ogólnokrajowy [pl]
 • การออกเสียง : wykreowany wykreowany [pl]
 • การออกเสียง : opłacalny opłacalny [pl]
 • การออกเสียง : dieslowski dieslowski [pl]
 • การออกเสียง : Russian Russian [en]
 • การออกเสียง : یکدم یکدم [ur]
 • บันทึกการออกเสียง : سدا جوان سدا جوان [ur] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : کھو کر کھو کر [ur]
 • บันทึกการออกเสียง : بااعتماد بااعتماد [ur] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : awesome awesome [en]
 • การออกเสียง : inkaski inkaski [pl]
 • การออกเสียง : loja loja [pt]
 • การออกเสียง : niepojęte niepojęte [pl]
 • การออกเสียง : pobytowe pobytowe [pl]
 • การออกเสียง : napiętnowani napiętnowani [pl]
 • การออกเสียง : zorganizowane zorganizowane [pl]
 • การออกเสียง : proimigracyjne proimigracyjne [pl]
 • การออกเสียง : dobrowolną dobrowolną [pl]
 • การออกเสียง : skokowe skokowe [pl]
 • การออกเสียง : powypychanymi powypychanymi [pl]
 • การออกเสียง : right right [en]
 • การออกเสียง : równych równych [pl]
 • การออกเสียง : grand grand [fr]
 • การออกเสียง : opresyjny opresyjny [pl]
 • การออกเสียง : nieprzyjazne nieprzyjazne [pl]
 • การออกเสียง : nostalgiczny nostalgiczny [pl]
 • การออกเสียง : Asia Asia [en]
 • การออกเสียง : cichutki cichutki [pl]
 • การออกเสียง : uczniowska uczniowska [pl]
 • การออกเสียง : gończym gończym [pl]
 • การออกเสียง : bliskowschodniej bliskowschodniej [pl]
 • การออกเสียง : seniora seniora [ia]
 • การออกเสียง : głupiemu głupiemu [pl]
 • การออกเสียง : toruńskie toruńskie [pl]
 • การออกเสียง : ciekawymi ciekawymi [pl]
 • การออกเสียง : dośrodkowe dośrodkowe [pl]
 • การออกเสียง : krawatowy krawatowy [pl]
 • การออกเสียง : tradycyjną tradycyjną [pl]
 • การออกเสียง : hotelowa hotelowa [pl]
 • การออกเสียง : alarmowy alarmowy [pl]
 • การออกเสียง : agenturalna agenturalna [pl]
 • การออกเสียง : parafowana parafowana [pl]
 • การออกเสียง : chłodnym chłodnym [pl]
 • การออกเสียง : parlamentarnej parlamentarnej [pl]
 • การออกเสียง : postpeerelowskie postpeerelowskie [pl]
 • การออกเสียง : luha luha [tl]
 • การออกเสียง : horký horký [sk]
 • การออกเสียง : pradawny pradawny [pl]
 • การออกเสียง : korekcyjne korekcyjne [pl]
 • การออกเสียง : szurnięta szurnięta [pl]
 • การออกเสียง : zaginionego zaginionego [pl]
 • การออกเสียง : miętowy miętowy [pl]
 • การออกเสียง : Malpensada Malpensada [lmo]
 • การออกเสียง : dobrej dobrej [pl]
 • การออกเสียง : ziemnych ziemnych [pl]
 • การออกเสียง : omniscientes omniscientes [es]
 • การออกเสียง : extrapyramidale extrapyramidale [fr]
 • การออกเสียง : chrząstkowa chrząstkowa [pl]
 • การออกเสียง : wdzięczni wdzięczni [pl]
 • การออกเสียง : niedouczeni niedouczeni [pl]
 • การออกเสียง : unijnego unijnego [pl]
 • การออกเสียง : puszkowane puszkowane [pl]
 • การออกเสียง : sprawdzalne sprawdzalne [pl]
 • การออกเสียง : niedouczone niedouczone [pl]
 • การออกเสียง : zindoktrynowana zindoktrynowana [pl]
 • การออกเสียง : gośćcowe gośćcowe [pl]
 • การออกเสียง : combinable combinable [fr]
 • การออกเสียง : מְיֻחָדוֹת מְיֻחָדוֹת [he]
 • การออกเสียง : punitive punitive [en]
 • การออกเสียง : celna celna [pl]
 • การออกเสียง : średniowiecznego średniowiecznego [pl]
 • การออกเสียง : opisywana opisywana [pl]
 • การออกเสียง : cięta cięta [pl]
 • การออกเสียง : instruktażowa instruktażowa [pl]
 • การออกเสียง : zasymilowani zasymilowani [pl]
 • การออกเสียง : zdezelowana zdezelowana [pl]
 • การออกเสียง : chemicznej chemicznej [pl]
 • การออกเสียง : galicyjska galicyjska [pl]
 • การออกเสียง : publicznej publicznej [pl]
 • การออกเสียง : komunistycznym komunistycznym [pl]
 • การออกเสียง : uporczywa uporczywa [pl]
 • การออกเสียง : zesłanych zesłanych [pl]