หมวดหมู่:

adjective

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadjective

 • การออกเสียง : middle middle [en]
 • การออกเสียง : disappointed disappointed [en]
 • การออกเสียง : anonymous anonymous [en]
 • การออกเสียง : amateur amateur [en]
 • การออกเสียง : erotic erotic [en]
 • การออกเสียง : thinking thinking [en]
 • การออกเสียง : expensive expensive [en]
 • การออกเสียง : royal royal [en]
 • การออกเสียง : camp camp [en]
 • การออกเสียง : used used [en]
 • การออกเสียง : Russian Russian [en]
 • การออกเสียง : catastrophic catastrophic [en]
 • การออกเสียง : game game [en]
 • การออกเสียง : narrow narrow [en]
 • การออกเสียง : vulgar vulgar [en]
 • การออกเสียง : handy handy [de]
 • การออกเสียง : ethereal ethereal [en]
 • การออกเสียง : eclectic eclectic [en]
 • การออกเสียง : norsk norsk [no]
 • การออกเสียง : threatened threatened [en]
 • การออกเสียง : furious furious [en]
 • การออกเสียง : anaesthetic anaesthetic [en]
 • การออกเสียง : stressed stressed [en]
 • การออกเสียง : jealous jealous [en]
 • การออกเสียง : vehement vehement [en]
 • การออกเสียง : ostentatious ostentatious [en]
 • การออกเสียง : exciting exciting [en]
 • การออกเสียง : feeble feeble [en]
 • การออกเสียง : personal personal [en]
 • การออกเสียง : charismatic charismatic [en]
 • การออกเสียง : infinite infinite [en]
 • การออกเสียง : strong strong [en]
 • การออกเสียง : faster faster [en]
 • การออกเสียง : physical physical [en]
 • การออกเสียง : redundant redundant [en]
 • การออกเสียง : voluntary voluntary [en]
 • การออกเสียง : arctic arctic [en]
 • การออกเสียง : versatile versatile [en]
 • การออกเสียง : evil evil [en]
 • การออกเสียง : familiar familiar [en]
 • การออกเสียง : worst worst [en]
 • การออกเสียง : 赤い 赤い [ja]
 • การออกเสียง : civil civil [en]
 • การออกเสียง : grateful grateful [en]
 • การออกเสียง : embarrassed embarrassed [en]
 • การออกเสียง : majestic majestic [en]
 • การออกเสียง : brilliant brilliant [en]
 • การออกเสียง : thoughtful thoughtful [en]
 • การออกเสียง : summary summary [en]
 • การออกเสียง : nuptial nuptial [en]
 • การออกเสียง : tutorial tutorial [en]
 • การออกเสียง : Bijou Bijou [fr]
 • การออกเสียง : hungry hungry [en]
 • การออกเสียง : insular insular [en]
 • การออกเสียง : petite petite [en]
 • การออกเสียง : hiphop hiphop [en]
 • การออกเสียง : solo solo [it]
 • การออกเสียง : 新しい 新しい [ja]
 • การออกเสียง : dominant dominant [en]
 • การออกเสียง : schwarz schwarz [de]
 • การออกเสียง : Induced Induced [en]
 • การออกเสียง : blind blind [en]
 • การออกเสียง : uniform uniform [en]
 • การออกเสียง : monotonous monotonous [en]
 • การออกเสียง : endemic endemic [en]
 • การออกเสียง : tranquille tranquille [fr]
 • การออกเสียง : genial genial [es]
 • การออกเสียง : sage sage [en]
 • การออกเสียง : ahead ahead [en]
 • การออกเสียง : diverse diverse [en]
 • การออกเสียง : visionary visionary [en]
 • การออกเสียง : omnipotent omnipotent [en]
 • การออกเสียง : fly fly [en]
 • การออกเสียง : flat flat [en]
 • การออกเสียง : utilitarian utilitarian [en]
 • การออกเสียง : phonetic phonetic [en]
 • การออกเสียง : safe safe [en]
 • การออกเสียง : respiratory respiratory [en]
 • การออกเสียง : Cajun Cajun [en]
 • การออกเสียง : abandoned abandoned [en]
 • การออกเสียง : creative creative [en]
 • การออกเสียง : vast vast [en]
 • การออกเสียง : gross gross [en]
 • การออกเสียง : grave grave [en]
 • การออกเสียง : plastic plastic [en]
 • การออกเสียง : wise wise [en]
 • การออกเสียง : adorable adorable [en]
 • การออกเสียง : much much [en]
 • การออกเสียง : responsible responsible [en]
 • การออกเสียง : week week [en]
 • การออกเสียง : bound bound [en]
 • การออกเสียง : secondary secondary [en]
 • การออกเสียง : aware aware [en]
 • การออกเสียง : longer longer [en]
 • การออกเสียง : repeat repeat [en]
 • การออกเสียง : stubborn stubborn [en]
 • การออกเสียง : reluctant reluctant [en]
 • การออกเสียง : introvert introvert [en]
 • การออกเสียง : unfortunate unfortunate [en]
 • การออกเสียง : complimentary complimentary [en]