หมวดหมู่:

adjective

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadjective

 • การออกเสียง : enthusiastic enthusiastic [en]
 • การออกเสียง : hidden hidden [en]
 • การออกเสียง : mutual mutual [en]
 • การออกเสียง : insular insular [en]
 • การออกเสียง : hiphop hiphop [en]
 • การออกเสียง : environmental environmental [en]
 • การออกเสียง : handy handy [de]
 • การออกเสียง : electrical electrical [en]
 • การออกเสียง : eaten eaten [en]
 • การออกเสียง : Induced Induced [en]
 • การออกเสียง : guapo guapo [es]
 • การออกเสียง : endemic endemic [en]
 • การออกเสียง : norsk norsk [no]
 • การออกเสียง : Bijou Bijou [fr]
 • การออกเสียง : dominant dominant [en]
 • การออกเสียง : special special [en]
 • การออกเสียง : sensual sensual [en]
 • การออกเสียง : 赤い 赤い [ja]
 • การออกเสียง : visionary visionary [en]
 • การออกเสียง : faster faster [en]
 • การออกเสียง : witch witch [en]
 • การออกเสียง : 新しい 新しい [ja]
 • การออกเสียง : fell fell [en]
 • การออกเสียง : grateful grateful [en]
 • การออกเสียง : utilitarian utilitarian [en]
 • การออกเสียง : game game [en]
 • การออกเสียง : infinite infinite [en]
 • การออกเสียง : camp camp [en]
 • การออกเสียง : arctic arctic [en]
 • การออกเสียง : civil civil [en]
 • การออกเสียง : late late [en]
 • การออกเสียง : omnipotent omnipotent [en]
 • การออกเสียง : genial genial [es]
 • การออกเสียง : monotonous monotonous [en]
 • การออกเสียง : financial financial [en]
 • การออกเสียง : savage savage [en]
 • การออกเสียง : continuous continuous [en]
 • การออกเสียง : casual casual [en]
 • การออกเสียง : amateur amateur [en]
 • การออกเสียง : loud loud [en]
 • การออกเสียง : uniform uniform [en]
 • การออกเสียง : angry angry [en]
 • การออกเสียง : Russian Russian [en]
 • การออกเสียง : Zdravo Zdravo [sl]
 • การออกเสียง : personal personal [en]
 • การออกเสียง : summary summary [en]
 • การออกเสียง : worst worst [en]
 • การออกเสียง : cu cu [pt]
 • การออกเสียง : inconceivable inconceivable [en]
 • การออกเสียง : sage sage [en]
 • การออกเสียง : determined determined [en]
 • การออกเสียง : correcto correcto [es]
 • การออกเสียง : nerdy nerdy [en]
 • การออกเสียง : furious furious [en]
 • การออกเสียง : versatile versatile [en]
 • การออกเสียง : unfortunate unfortunate [en]
 • การออกเสียง : royal royal [en]
 • การออกเสียง : narrow narrow [en]
 • การออกเสียง : tranquille tranquille [fr]
 • การออกเสียง : bilingüe bilingüe [es]
 • การออกเสียง : posh posh [en]
 • การออกเสียง : gross gross [en]
 • การออกเสียง : evil evil [en]
 • การออกเสียง : excited excited [en]
 • การออกเสียง : complimentary complimentary [en]
 • การออกเสียง : pequeño pequeño [es]
 • การออกเสียง : diverse diverse [en]
 • การออกเสียง : thinking thinking [en]
 • การออกเสียง : thoughtful thoughtful [en]
 • การออกเสียง : petite petite [en]
 • การออกเสียง : vast vast [en]
 • การออกเสียง : familiar familiar [en]
 • การออกเสียง : threatened threatened [en]
 • การออกเสียง : partisan partisan [en]
 • การออกเสียง : reluctant reluctant [en]
 • การออกเสียง : Milch Milch [de]
 • การออกเสียง : dependent dependent [en]
 • การออกเสียง : heterosexual heterosexual [en]
 • การออกเสียง : expensive expensive [en]
 • การออกเสียง : plastic plastic [en]
 • การออกเสียง : adorable adorable [en]
 • การออกเสียง : noble noble [en]
 • การออกเสียง : minimum minimum [en]
 • การออกเสียง : erect erect [en]
 • การออกเสียง : resulting resulting [en]
 • การออกเสียง : ephemeral ephemeral [en]
 • การออกเสียง : substantive substantive [en]
 • การออกเสียง : grave grave [en]
 • การออกเสียง : Hungarian Hungarian [en]
 • การออกเสียง : physical physical [en]
 • การออกเสียง : each each [en]
 • การออกเสียง : banal banal [en]
 • การออกเสียง : introvert introvert [en]
 • การออกเสียง : ignorant ignorant [en]
 • การออกเสียง : Byzantine Byzantine [en]
 • การออกเสียง : wise wise [en]
 • การออกเสียง : minuscule minuscule [en]
 • การออกเสียง : secondary secondary [en]
 • การออกเสียง : ahead ahead [en]
 • การออกเสียง : used used [en]