หมวดหมู่:

adjective

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadjective

 • การออกเสียง : 方 [ja]
 • การออกเสียง : Maori Maori [en]
 • การออกเสียง : creamy creamy [en]
 • การออกเสียง : ehrlich ehrlich [de]
 • การออกเสียง : 高い 高い [ja]
 • การออกเสียง : fulsome fulsome [en]
 • การออกเสียง : paciente paciente [es]
 • การออกเสียง : abandonado abandonado [es]
 • การออกเสียง : corrupt corrupt [en]
 • การออกเสียง : considerate considerate [en]
 • การออกเสียง : belligerent belligerent [en]
 • การออกเสียง : scary scary [en]
 • การออกเสียง : vervelend vervelend [nl]
 • การออกเสียง : legislative legislative [en]
 • การออกเสียง : bourgeois bourgeois [fr]
 • การออกเสียง : ruim ruim [pt]
 • การออกเสียง : central central [en]
 • การออกเสียง : どうしようもない どうしようもない [ja]
 • การออกเสียง : たかい たかい [ja]
 • การออกเสียง : stingy stingy [en]
 • การออกเสียง : closer closer [en]
 • การออกเสียง : besar besar [es]
 • การออกเสียง : greedy greedy [en]
 • การออกเสียง : liable liable [en]
 • การออกเสียง : religious religious [en]
 • การออกเสียง : tertiary tertiary [en]
 • การออกเสียง : Thule Thule [en]
 • การออกเสียง : supernatural supernatural [en]
 • การออกเสียง : manual manual [en]
 • การออกเสียง : default default [en]
 • การออกเสียง : lively lively [en]
 • การออกเสียง : mighty mighty [en]
 • การออกเสียง : rapt rapt [en]
 • การออกเสียง : read (past participle) read (past participle) [en]
 • การออกเสียง : sunny sunny [en]
 • การออกเสียง : lurking lurking [en]
 • การออกเสียง : fricative fricative [en]
 • การออกเสียง : cumulative cumulative [en]
 • การออกเสียง : memorable memorable [en]
 • การออกเสียง : rad rad [en]
 • การออกเสียง : ferocious ferocious [en]
 • การออกเสียง : brutal brutal [en]
 • การออกเสียง : scented scented [en]
 • การออกเสียง : futile futile [en]
 • การออกเสียง : inexorable inexorable [en]
 • การออกเสียง : vigorous vigorous [en]
 • การออกเสียง : dur dur [fr]
 • การออกเสียง : contour contour [en]
 • การออกเสียง : mnemonic mnemonic [en]
 • การออกเสียง : dócil dócil [es]
 • การออกเสียง : woke woke [en]
 • การออกเสียง : unfavorable unfavorable [en]
 • การออกเสียง : melancholisch melancholisch [nl]
 • การออกเสียง : completed completed [en]
 • การออกเสียง : legendary legendary [en]
 • การออกเสียง : yonder yonder [en]
 • การออกเสียง : flowing flowing [en]
 • การออกเสียง : colder colder [en]
 • การออกเสียง : phosphorescent phosphorescent [en]
 • การออกเสียง : 明るい 明るい [ja]
 • การออกเสียง : unentbehrlich unentbehrlich [de]
 • การออกเสียง : agricultural agricultural [en]
 • การออกเสียง : Intrepid Intrepid [en]
 • การออกเสียง : apenas apenas [es]
 • การออกเสียง : diminutive diminutive [en]
 • การออกเสียง : despicable despicable [en]
 • การออกเสียง : veteran veteran [en]
 • การออกเสียง : schwer schwer [de]
 • การออกเสียง : saucier saucier [en]
 • การออกเสียง : sailing sailing [en]
 • การออกเสียง : political political [en]
 • การออกเสียง : heaviest heaviest [en]
 • การออกเสียง : prophetic prophetic [en]
 • การออกเสียง : complex complex [en]
 • การออกเสียง : lax lax [sv]
 • การออกเสียง : grandes grandes [es]
 • การออกเสียง : desolate desolate [en]
 • การออกเสียง : vagabonding vagabonding [en]
 • การออกเสียง : 恥ずかしい 恥ずかしい [ja]
 • การออกเสียง : anachronistic anachronistic [en]
 • การออกเสียง : thermodynamic thermodynamic [en]
 • การออกเสียง : literate literate [en]
 • การออกเสียง : abiding abiding [en]
 • การออกเสียง : organized organized [en]
 • การออกเสียง : active active [en]
 • การออกเสียง : rudimentary rudimentary [en]
 • การออกเสียง : wireless wireless [en]
 • การออกเสียง : illegal illegal [en]
 • การออกเสียง : tremendous tremendous [en]
 • การออกเสียง : tainted tainted [en]
 • การออกเสียง : fussy fussy [en]
 • การออกเสียง : axiomatic axiomatic [en]
 • การออกเสียง : Zoom Zoom [en]
 • การออกเสียง : senile senile [en]
 • การออกเสียง : sensitive sensitive [en]
 • การออกเสียง : longitudinal longitudinal [en]
 • การออกเสียง : luger luger [en]
 • การออกเสียง : 自然 自然 [ja]
 • การออกเสียง : tuned tuned [en]
 • การออกเสียง : 長い 長い [ja]