หมวดหมู่:

adjective

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadjective

 • การออกเสียง : subordinate subordinate [en]
 • การออกเสียง : lax lax [sv]
 • การออกเสียง : deposit deposit [en]
 • การออกเสียง : diminutive diminutive [en]
 • การออกเสียง : luger luger [en]
 • การออกเสียง : limited limited [en]
 • การออกเสียง : linguistic linguistic [en]
 • การออกเสียง : grandes grandes [es]
 • การออกเสียง : trying trying [en]
 • การออกเสียง : 恥ずかしい 恥ずかしい [ja]
 • การออกเสียง : unentbehrlich unentbehrlich [de]
 • การออกเสียง : Intrepid Intrepid [en]
 • การออกเสียง : lurking lurking [en]
 • การออกเสียง : fricative fricative [en]
 • การออกเสียง : heaviest heaviest [en]
 • การออกเสียง : scented scented [en]
 • การออกเสียง : prophetic prophetic [en]
 • การออกเสียง : apenas apenas [es]
 • การออกเสียง : fresh fresh [en]
 • การออกเสียง : embarrassing embarrassing [en]
 • การออกเสียง : technical technical [en]
 • การออกเสียง : yonder yonder [en]
 • การออกเสียง : benevolent benevolent [en]
 • การออกเสียง : interrogative interrogative [en]
 • การออกเสียง : exotic exotic [en]
 • การออกเสียง : immune immune [en]
 • การออกเสียง : frustrated frustrated [en]
 • การออกเสียง : authoritative authoritative [en]
 • การออกเสียง : elaborate elaborate [en]
 • การออกเสียง : saucier saucier [en]
 • การออกเสียง : flowing flowing [en]
 • การออกเสียง : visible visible [en]
 • การออกเสียง : rudimentary rudimentary [en]
 • การออกเสียง : dócil dócil [es]
 • การออกเสียง : matte matte [en]
 • การออกเสียง : remote remote [en]
 • การออกเสียง : abstract abstract [en]
 • การออกเสียง : dank dank [en]
 • การออกเสียง : regulatory regulatory [en]
 • การออกเสียง : Evanescence Evanescence [en]
 • การออกเสียง : fussy fussy [en]
 • การออกเสียง : presente presente [es]
 • การออกเสียง : phosphorescent phosphorescent [en]
 • การออกเสียง : stark stark [de]
 • การออกเสียง : おいしい おいしい [ja]
 • การออกเสียง : consecutive consecutive [en]
 • การออกเสียง : anachronistic anachronistic [en]
 • การออกเสียง : closed closed [en]
 • การออกเสียง : semi-detached semi-detached [en]
 • การออกเสียง : thermodynamic thermodynamic [en]
 • การออกเสียง : abiding abiding [en]
 • การออกเสียง : mortal mortal [en]
 • การออกเสียง : profound profound [en]
 • การออกเสียง : zajebiste zajebiste [pl]
 • การออกเสียง : tuned tuned [en]
 • การออกเสียง : spiral spiral [en]
 • การออกเสียง : foul foul [en]
 • การออกเสียง : charming charming [en]
 • การออกเสียง : vagabonding vagabonding [en]
 • การออกเสียง : atlético atlético [es]
 • การออกเสียง : drag drag [en]
 • การออกเสียง : senile senile [en]
 • การออกเสียง : commensurate commensurate [en]
 • การออกเสียง : deleterious deleterious [en]
 • การออกเสียง : organised organised [en]
 • การออกเสียง : sauteed sauteed [en]
 • การออกเสียง : berserk berserk [en]
 • การออกเสียง : volar volar [es]
 • การออกเสียง : docile docile [en]
 • การออกเสียง : svart svart [sv]
 • การออกเสียง : sufficient sufficient [en]
 • การออกเสียง : schattig schattig [nl]
 • การออกเสียง : classical classical [en]
 • การออกเสียง : axiomatic axiomatic [en]
 • การออกเสียง : tainted tainted [en]
 • การออกเสียง : 眠い 眠い [ja]
 • การออกเสียง : ambidextrous ambidextrous [en]
 • การออกเสียง : fashionable fashionable [en]
 • การออกเสียง : apropos apropos [en]
 • การออกเสียง : assez assez [fr]
 • การออกเสียง : 悪い 悪い [ja]
 • การออกเสียง : witty witty [en]
 • การออกเสียง : irreversible irreversible [en]
 • การออกเสียง : equivalent equivalent [en]
 • การออกเสียง : dizzy dizzy [en]
 • การออกเสียง : seminal seminal [en]
 • การออกเสียง : immediate immediate [en]
 • การออกเสียง : gall gall [en]
 • การออกเสียง : spherical spherical [en]
 • การออกเสียง : Victorian Victorian [en]
 • การออกเสียง : derivative derivative [en]
 • การออกเสียง : vindictive vindictive [en]
 • การออกเสียง : Pale Pale [en]
 • การออกเสียง : earliest earliest [en]
 • การออกเสียง : feminine feminine [en]
 • การออกเสียง : accidental accidental [en]
 • การออกเสียง : trophy trophy [en]
 • การออกเสียง : whimsical whimsical [en]
 • การออกเสียง : quemado quemado [es]
 • การออกเสียง : foolish foolish [en]