หมวดหมู่:

adjective

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadjective

 • การออกเสียง : vindictive vindictive [en]
 • การออกเสียง : quemado quemado [es]
 • การออกเสียง : mortal mortal [es]
 • การออกเสียง : 長い 長い [ja]
 • การออกเสียง : illegal illegal [en]
 • การออกเสียง : líquido líquido [pt]
 • การออกเสียง : seminal seminal [en]
 • การออกเสียง : deleterious deleterious [en]
 • การออกเสียง : harmful harmful [en]
 • การออกเสียง : organised organised [en]
 • การออกเสียง : linguistic linguistic [en]
 • การออกเสียง : longitudinal longitudinal [en]
 • การออกเสียง : atlético atlético [es]
 • การออกเสียง : subordinate subordinate [en]
 • การออกเสียง : Грозный Грозный [ru]
 • การออกเสียง : loose loose [en]
 • การออกเสียง : snooty snooty [en]
 • การออกเสียง : clumsy clumsy [en]
 • การออกเสียง : antediluvian antediluvian [en]
 • การออกเสียง : sensitive sensitive [en]
 • การออกเสียง : matte matte [en]
 • การออกเสียง : cansado cansado [es]
 • การออกเสียง : benevolent benevolent [en]
 • การออกเสียง : apropos apropos [en]
 • การออกเสียง : intriguing intriguing [en]
 • การออกเสียง : idle idle [en]
 • การออกเสียง : residual residual [en]
 • การออกเสียง : authoritative authoritative [en]
 • การออกเสียง : transcontinental transcontinental [es]
 • การออกเสียง : zajebiste zajebiste [pl]
 • การออกเสียง : saturnine saturnine [en]
 • การออกเสียง : spherical spherical [en]
 • การออกเสียง : whimsical whimsical [en]
 • การออกเสียง : spiral spiral [en]
 • การออกเสียง : fallacious fallacious [en]
 • การออกเสียง : 眠い 眠い [ja]
 • การออกเสียง : crooked (adjective) crooked (adjective) [en]
 • การออกเสียง : berserk berserk [en]
 • การออกเสียง : dank dank [en]
 • การออกเสียง : commensurate commensurate [en]
 • การออกเสียง : parental parental [en]
 • การออกเสียง : regulatory regulatory [en]
 • การออกเสียง : うざい うざい [ja]
 • การออกเสียง : witty witty [en]
 • การออกเสียง : donker donker [nl]
 • การออกเสียง : needed needed [en]
 • การออกเสียง : irreversible irreversible [en]
 • การออกเสียง : exasperated exasperated [en]
 • การออกเสียง : interdisciplinary interdisciplinary [en]
 • การออกเสียง : haggard haggard [en]
 • การออกเสียง : capricious capricious [en]
 • การออกเสียง : 悪い 悪い [ja]
 • การออกเสียง : presente presente [pt]
 • การออกเสียง : thought-provoking thought-provoking [en]
 • การออกเสียง : geographic geographic [en]
 • การออกเสียง : cooperative cooperative [en]
 • การออกเสียง : ぎこちない ぎこちない [ja]
 • การออกเสียง : irregular irregular [en]
 • การออกเสียง : 忘れっぽい 忘れっぽい [ja]
 • การออกเสียง : classy classy [en]
 • การออกเสียง : chaste chaste [en]
 • การออกเสียง : docile docile [en]
 • การออกเสียง : gall gall [en]
 • การออกเสียง : amable amable [es]
 • การออกเสียง : additional additional [en]
 • การออกเสียง : artig artig [de]
 • การออกเสียง : draconian draconian [en]
 • การออกเสียง : classical classical [en]
 • การออกเสียง : stark stark [de]
 • การออกเสียง : Elizabethan Elizabethan [en]
 • การออกเสียง : typewritten typewritten [en]
 • การออกเสียง : álainn álainn [ga]
 • การออกเสียง : accidental accidental [en]
 • การออกเสียง : solid solid [en]
 • การออกเสียง : photogenic photogenic [en]
 • การออกเสียง : bonkers bonkers [en]
 • การออกเสียง : ablative ablative [en]
 • การออกเสียง : 薄い 薄い [ja]
 • การออกเสียง : drag drag [en]
 • การออกเสียง : sticky sticky [en]
 • การออกเสียง : patrolled patrolled [en]
 • การออกเสียง : foolish foolish [en]
 • การออกเสียง : dystopian dystopian [en]
 • การออกเสียง : trying trying [en]
 • การออกเสียง : capable capable [en]
 • การออกเสียง : jovial jovial [en]
 • การออกเสียง : vivacious vivacious [en]
 • การออกเสียง : consecutive consecutive [en]
 • การออกเสียง : symbiotic symbiotic [en]
 • การออกเสียง : sauteed sauteed [en]
 • การออกเสียง : administrative administrative [en]
 • การออกเสียง : embarrassing embarrassing [en]
 • การออกเสียง : charming charming [en]
 • การออกเสียง : obsequious obsequious [en]
 • การออกเสียง : inconsequential inconsequential [en]
 • การออกเสียง : foul foul [en]
 • การออกเสียง : viscous viscous [en]
 • การออกเสียง : earliest earliest [en]
 • การออกเสียง : adept adept [en]
 • การออกเสียง : fascinating fascinating [en]