หมวดหมู่:

adjective

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadjective

 • การออกเสียง : original original [en]
 • การออกเสียง : portmanteau portmanteau [en]
 • การออกเสียง : gorgeous gorgeous [en]
 • การออกเสียง : bored bored [en]
 • การออกเสียง : Frank Frank [en]
 • การออกเสียง : patent patent [en]
 • การออกเสียง : calm calm [en]
 • การออกเสียง : Celtic Celtic [en]
 • การออกเสียง : round round [en]
 • การออกเสียง : rhetorical rhetorical [en]
 • การออกเสียง : crazy crazy [en]
 • การออกเสียง : various various [en]
 • การออกเสียง : extraterrestrial extraterrestrial [en]
 • การออกเสียง : superfluous superfluous [en]
 • การออกเสียง : strange strange [en]
 • การออกเสียง : tough tough [en]
 • การออกเสียง : lucky lucky [en]
 • การออกเสียง : anxious anxious [en]
 • การออกเสียง : sweet sweet [en]
 • การออกเสียง : silly silly [en]
 • การออกเสียง : west west [en]
 • การออกเสียง : te te [fi]
 • การออกเสียง : beat beat [en]
 • การออกเสียง : gauche gauche [fr]
 • การออกเสียง : lime lime [en]
 • การออกเสียง : private private [en]
 • การออกเสียง : nope nope [en]
 • การออกเสียง : careful careful [en]
 • การออกเสียง : tall tall [en]
 • การออกเสียง : French French [en]
 • การออกเสียง : past past [en]
 • การออกเสียง : national national [en]
 • การออกเสียง : incredible incredible [en]
 • การออกเสียง : level level [en]
 • การออกเสียง : Polska Polska [pl]
 • การออกเสียง : potential potential [en]
 • การออกเสียง : watched watched [en]
 • การออกเสียง : key key [en]
 • การออกเสียง : empty empty [en]
 • การออกเสียง : stable stable [en]
 • การออกเสียง : premier premier [fr]
 • การออกเสียง : daily daily [en]
 • การออกเสียง : pleasant pleasant [en]
 • การออกเสียง : native native [en]
 • การออกเสียง : dual dual [en]
 • การออกเสียง : lleno lleno [es]
 • การออกเสียง : bright bright [en]
 • การออกเสียง : valuable valuable [en]
 • การออกเสียง : qualitative qualitative [en]
 • การออกเสียง : human human [en]
 • การออกเสียง : scheduled scheduled [en]
 • การออกเสียง : Roman Roman [fr]
 • การออกเสียง : weak weak [en]
 • การออกเสียง : federal federal [en]
 • การออกเสียง : underground underground [en]
 • การออกเสียง : fabulous fabulous [en]
 • การออกเสียง : aburrido aburrido [es]
 • การออกเสียง : fuchsia fuchsia [en]
 • การออกเสียง : soft soft [en]
 • การออกเสียง : alto alto [es]
 • การออกเสียง : sincere sincere [en]
 • การออกเสียง : fundamental fundamental [en]
 • การออกเสียง : soul soul [en]
 • การออกเสียง : rare rare [en]
 • การออกเสียง : hard hard [en]
 • การออกเสียง : dull dull [en]
 • การออกเสียง : many many [en]
 • การออกเสียง : absolute absolute [en]
 • การออกเสียง : part part [en]
 • การออกเสียง : alegre alegre [pt]
 • การออกเสียง : electric electric [en]
 • การออกเสียง : scared scared [en]
 • การออกเสียง : absurd absurd [en]
 • การออกเสียง : elementary elementary [en]
 • การออกเสียง : being being [en]
 • การออกเสียง : agile agile [en]
 • การออกเสียง : associate associate [en]
 • การออกเสียง : colorful colorful [en]
 • การออกเสียง : sole sole [en]
 • การออกเสียง : Wetter Wetter [de]
 • การออกเสียง : fin fin [fr]
 • การออกเสียง : boring boring [en]
 • การออกเสียง : sore sore [en]
 • การออกเสียง : 簡単 簡単 [ja]
 • การออกเสียง : special special [en]
 • การออกเสียง : worse worse [en]
 • การออกเสียง : visual visual [en]
 • การออกเสียง : diamante diamante [es]
 • การออกเสียง : laissez-faire laissez-faire [en]
 • การออกเสียง : dom dom [pl]
 • การออกเสียง : real real [en]
 • การออกเสียง : handsome handsome [en]
 • การออกเสียง : 冷たい 冷たい [ja]
 • การออกเสียง : generous generous [en]
 • การออกเสียง : creepy creepy [en]
 • การออกเสียง : rough rough [en]
 • การออกเสียง : salty salty [en]
 • การออกเสียง : fertile fertile [en]
 • การออกเสียง : gathered gathered [en]
 • การออกเสียง : bizarre bizarre [en]