หมวดหมู่:

adjective

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadjective

 • การออกเสียง : gathered gathered [en]
 • การออกเสียง : blond blond [fr]
 • การออกเสียง : salty salty [en]
 • การออกเสียง : dwarf dwarf [en]
 • การออกเสียง : yasashii yasashii [ja]
 • การออกเสียง : sophisticated sophisticated [en]
 • การออกเสียง : peripheral peripheral [en]
 • การออกเสียง : handsome handsome [en]
 • การออกเสียง : scared scared [en]
 • การออกเสียง : maravilhoso maravilhoso [pt]
 • การออกเสียง : romantic romantic [en]
 • การออกเสียง : hilarious hilarious [en]
 • การออกเสียง : plat plat [fr]
 • การออกเสียง : detached detached [en]
 • การออกเสียง : golden golden [en]
 • การออกเสียง : faithful faithful [en]
 • การออกเสียง : filthy filthy [en]
 • การออกเสียง : associate associate [en]
 • การออกเสียง : negative negative [en]
 • การออกเสียง : rough rough [en]
 • การออกเสียง : reliable reliable [en]
 • การออกเสียง : eloquent eloquent [en]
 • การออกเสียง : judicial judicial [es]
 • การออกเสียง : Urban Urban [en]
 • การออกเสียง : real real [en]
 • การออกเสียง : Guard Guard [en]
 • การออกเสียง : awake awake [en]
 • การออกเสียง : bloody bloody [en]
 • การออกเสียง : moist moist [en]
 • การออกเสียง : pedestrian pedestrian [en]
 • การออกเสียง : blanche blanche [fr]
 • การออกเสียง : complete complete [en]
 • การออกเสียง : proud proud [en]
 • การออกเสียง : hostile hostile [en]
 • การออกเสียง : うつくしい うつくしい [ja]
 • การออกเสียง : fleet fleet [en]
 • การออกเสียง : sensible sensible [en]
 • การออกเสียง : secret secret [en]
 • การออกเสียง : obscure obscure [en]
 • การออกเสียง : arrogant arrogant [en]
 • การออกเสียง : generous generous [en]
 • การออกเสียง : perfect (adjective) perfect (adjective) [en]
 • การออกเสียง : macabre macabre [en]
 • การออกเสียง : verbose verbose [en]
 • การออกเสียง : abrupt abrupt [en]
 • การออกเสียง : whether whether [en]
 • การออกเสียง : tutorial tutorial [en]
 • การออกเสียง : being being [en]
 • การออกเสียง : outside outside [en]
 • การออกเสียง : sovereign sovereign [en]
 • การออกเสียง : oxygenated oxygenated [en]
 • การออกเสียง : groovy groovy [en]
 • การออกเสียง : relevant relevant [en]
 • การออกเสียง : colloquial colloquial [en]
 • การออกเสียง : primary primary [en]
 • การออกเสียง : abominable abominable [en]
 • การออกเสียง : Stern Stern [de]
 • การออกเสียง : concomitant concomitant [en]
 • การออกเสียง : breathing breathing [en]
 • การออกเสียง : pirate pirate [en]
 • การออกเสียง : ghastly ghastly [en]
 • การออกเสียง : viral viral [en]
 • การออกเสียง : proper proper [en]
 • การออกเสียง : ordinary ordinary [en]
 • การออกเสียง : glad glad [en]
 • การออกเสียง : sad sad [en]
 • การออกเสียง : laissez-faire laissez-faire [en]
 • การออกเสียง : regulation regulation [en]
 • การออกเสียง : afraid afraid [en]
 • การออกเสียง : useful useful [en]
 • การออกเสียง : erotic erotic [en]
 • การออกเสียง : composite composite [en]
 • การออกเสียง : aesthetic aesthetic [en]
 • การออกเสียง : smooth smooth [en]
 • การออกเสียง : mal mal [de]
 • การออกเสียง : worried worried [en]
 • การออกเสียง : catastrophic catastrophic [en]
 • การออกเสียง : solo solo [it]
 • การออกเสียง : hidden hidden [en]
 • การออกเสียง : oral oral [en]
 • การออกเสียง : permanent permanent [en]
 • การออกเสียง : talkative talkative [en]
 • การออกเสียง : eclectic eclectic [en]
 • การออกเสียง : eaten eaten [en]
 • การออกเสียง : special special [en]
 • การออกเสียง : estupendo estupendo [es]
 • การออกเสียง : reasonable reasonable [en]
 • การออกเสียง : ostentatious ostentatious [en]
 • การออกเสียง : anaesthetic anaesthetic [en]
 • การออกเสียง : enthusiastic enthusiastic [en]
 • การออกเสียง : feeble feeble [en]
 • การออกเสียง : lazy lazy [en]
 • การออกเสียง : vehement vehement [en]
 • การออกเสียง : Tonto Tonto [es]
 • การออกเสียง : ethereal ethereal [en]
 • การออกเสียง : prepared prepared [en]
 • การออกเสียง : legitimate legitimate [en]
 • การออกเสียง : mutual mutual [en]
 • การออกเสียง : vulgar vulgar [en]
 • การออกเสียง : charismatic charismatic [en]