หมวดหมู่:

adjective

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadjective

 • การออกเสียง : baroque baroque [en]
 • การออกเสียง : fit fit [en]
 • การออกเสียง : skeletal skeletal [en]
 • การออกเสียง : feio feio [pt]
 • การออกเสียง : agricultural agricultural [en]
 • การออกเสียง : awry awry [en]
 • การออกเสียง : preposterous preposterous [en]
 • การออกเสียง : formidable formidable [en]
 • การออกเสียง : masterly masterly [en]
 • การออกเสียง : fascinating fascinating [en]
 • การออกเสียง : irrelevant irrelevant [en]
 • การออกเสียง : broad broad [en]
 • การออกเสียง : vacío vacío [es]
 • การออกเสียง : launched launched [en]
 • การออกเสียง : neutral neutral [en]
 • การออกเสียง : Thule Thule [en]
 • การออกเสียง : divers divers [fr]
 • การออกเสียง : affluent affluent [en]
 • การออกเสียง : superficial superficial [en]
 • การออกเสียง : biały biały [pl]
 • การออกเสียง : disingenuous disingenuous [en]
 • การออกเสียง : regional regional [en]
 • การออกเสียง : 難しい 難しい [ja]
 • การออกเสียง : occidental occidental [en]
 • การออกเสียง : solid solid [en]
 • การออกเสียง : débil débil [es]
 • การออกเสียง : 一杯 一杯 [ja]
 • การออกเสียง : desiccated desiccated [en]
 • การออกเสียง : corrosive corrosive [en]
 • การออกเสียง : haughty haughty [en]
 • การออกเสียง : coarse coarse [en]
 • การออกเสียง : bourgeois bourgeois [fr]
 • การออกเสียง : bootylicious bootylicious [en]
 • การออกเสียง : political political [en]
 • การออกเสียง : hospitable hospitable [en]
 • การออกเสียง : harder harder [en]
 • การออกเสียง : boisterous boisterous [en]
 • การออกเสียง : flexible flexible [en]
 • การออกเสียง : ironic ironic [en]
 • การออกเสียง : delicioso delicioso [es]
 • การออกเสียง : счастливый счастливый [ru]
 • การออกเสียง : scary scary [en]
 • การออกเสียง : loud loud [en]
 • การออกเสียง : prestigious prestigious [en]
 • การออกเสียง : undead undead [en]
 • การออกเสียง : duplicate duplicate [en]
 • การออกเสียง : central central [en]
 • การออกเสียง : Neanderthal Neanderthal [en]
 • การออกเสียง : thrifty thrifty [en]
 • การออกเสียง : dime dime [en]
 • การออกเสียง : closer closer [en]
 • การออกเสียง : sunny sunny [en]
 • การออกเสียง : merciful merciful [en]
 • การออกเสียง : manual manual [en]
 • การออกเสียง : considerate considerate [en]
 • การออกเสียง : cavalier cavalier [en]
 • การออกเสียง : bona fide bona fide [en]
 • การออกเสียง : pusillanimous pusillanimous [en]
 • การออกเสียง : schwer schwer [de]
 • การออกเสียง : variant variant [en]
 • การออกเสียง : tolerant tolerant [en]
 • การออกเสียง : rosé rosé [en]
 • การออกเสียง : adjacente adjacente [fr]
 • การออกเสียง : божественный божественный [ru]
 • การออกเสียง : tedious tedious [en]
 • การออกเสียง : barato barato [es]
 • การออกเสียง : farthest farthest [en]
 • การออกเสียง : active active [en]
 • การออกเสียง : magmatico magmatico [it]
 • การออกเสียง : upset upset [en]
 • การออกเสียง : drawn-out drawn-out [en]
 • การออกเสียง : needed needed [en]
 • การออกเสียง : derelict derelict [en]
 • การออกเสียง : pagan pagan [en]
 • การออกเสียง : fluffy fluffy [en]
 • การออกเสียง : lower lower [en]
 • การออกเสียง : mitochondrial mitochondrial [en]
 • การออกเสียง : decent decent [en]
 • การออกเสียง : obnoxious obnoxious [en]
 • การออกเสียง : ante meridiem ante meridiem [en]
 • การออกเสียง : stingy stingy [en]
 • การออกเสียง : homely homely [en]
 • การออกเสียง : ehrlich ehrlich [de]
 • การออกเสียง : influential influential [en]
 • การออกเสียง : brightest brightest [en]
 • การออกเสียง : dreich dreich [sco]
 • การออกเสียง : coherent coherent [en]
 • การออกเสียง : halcyon halcyon [en]
 • การออกเสียง : succulent succulent [en]
 • การออกเสียง : curly curly [en]
 • การออกเสียง : tranquilo tranquilo [es]
 • การออกเสียง : capable capable [en]
 • การออกเสียง : vivid vivid [en]
 • การออกเสียง : espantoso espantoso [es]
 • การออกเสียง : imbecile imbecile [en]
 • การออกเสียง : legislative legislative [en]
 • การออกเสียง : futile futile [en]
 • การออกเสียง : energetic energetic [en]
 • การออกเสียง : old school old school [en]
 • การออกเสียง : sensitive sensitive [en]