หมวดหมู่:

adjective

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadjective

 • การออกเสียง : Titanic Titanic [en]
 • การออกเสียง : graduate graduate [en]
 • การออกเสียง : adjacente adjacente [fr]
 • การออกเสียง : aged aged [en]
 • การออกเสียง : humble humble [en]
 • การออกเสียง : delicioso delicioso [es]
 • การออกเสียง : efficient efficient [en]
 • การออกเสียง : stuck stuck [en]
 • การออกเสียง : regional regional [en]
 • การออกเสียง : haughty haughty [en]
 • การออกเสียง : loyal loyal [en]
 • การออกเสียง : magmatico magmatico [it]
 • การออกเสียง : deluxe deluxe [en]
 • การออกเสียง : thrifty thrifty [en]
 • การออกเสียง : drawn-out drawn-out [en]
 • การออกเสียง : 難しい 難しい [ja]
 • การออกเสียง : fatal fatal [en]
 • การออกเสียง : baroque baroque [en]
 • การออกเสียง : gigantic gigantic [en]
 • การออกเสียง : merciful merciful [en]
 • การออกเสียง : nejneobhospodařovatelnější nejneobhospodařovatelnější [cs]
 • การออกเสียง : mitochondrial mitochondrial [en]
 • การออกเสียง : homely homely [en]
 • การออกเสียง : tolerant tolerant [en]
 • การออกเสียง : ambitious ambitious [en]
 • การออกเสียง : polar polar [en]
 • การออกเสียง : cross cross [en]
 • การออกเสียง : espantoso espantoso [es]
 • การออกเสียง : derelict derelict [en]
 • การออกเสียง : sort sort [en]
 • การออกเสียง : launched launched [en]
 • การออกเสียง : barato barato [es]
 • การออกเสียง : formidable formidable [en]
 • การออกเสียง : cavalier cavalier [en]
 • การออกเสียง : coarse coarse [en]
 • การออกเสียง : Neanderthal Neanderthal [en]
 • การออกเสียง : desperate desperate [en]
 • การออกเสียง : uncomfortable uncomfortable [en]
 • การออกเสียง : actual actual [en]
 • การออกเสียง : infernal infernal [fr]
 • การออกเสียง : pagan pagan [en]
 • การออกเสียง : frightening frightening [en]
 • การออกเสียง : tedious tedious [en]
 • การออกเสียง : dime dime [en]
 • การออกเสียง : 空しい 空しい [ja]
 • การออกเสียง : palabrería palabrería [es]
 • การออกเสียง : abstract abstract [en]
 • การออกเสียง : brightest brightest [en]
 • การออกเสียง : profound profound [en]
 • การออกเสียง : biały biały [pl]
 • การออกเสียง : variant variant [en]
 • การออกเสียง : farthest farthest [en]
 • การออกเสียง : vital vital [en]
 • การออกเสียง : corto corto [es]
 • การออกเสียง : halcyon halcyon [en]
 • การออกเสียง : succulent succulent [en]
 • การออกเสียง : umzingelt umzingelt [de]
 • การออกเสียง : wearing wearing [en]
 • การออกเสียง : flexible flexible [en]
 • การออกเสียง : hospitable hospitable [en]
 • การออกเสียง : indistinguishable indistinguishable [en]
 • การออกเสียง : postal postal [es]
 • การออกเสียง : decent decent [en]
 • การออกเสียง : senior senior [en]
 • การออกเสียง : vivid vivid [en]
 • การออกเสียง : secular secular [en]
 • การออกเสียง : idyllic idyllic [en]
 • การออกเสียง : 低い 低い [ja]
 • การออกเสียง : harder harder [en]
 • การออกเสียง : broad broad [en]
 • การออกเสียง : Mexican Mexican [en]
 • การออกเสียง : conditional conditional [en]
 • การออกเสียง : middle-aged middle-aged [en]
 • การออกเสียง : fluffy fluffy [en]
 • การออกเสียง : numerous numerous [en]
 • การออกเสียง : prestigious prestigious [en]
 • การออกเสียง : epidemic epidemic [en]
 • การออกเสียง : languid languid [en]
 • การออกเสียง : feo feo [es]
 • การออกเสียง : armzalig armzalig [nl]
 • การออกเสียง : savvy savvy [en]
 • การออกเสียง : coherent coherent [en]
 • การออกเสียง : spotted spotted [en]
 • การออกเสียง : disturbing disturbing [en]
 • การออกเสียง : influential influential [en]
 • การออกเสียง : old school old school [en]
 • การออกเสียง : elderly elderly [en]
 • การออกเสียง : imbecile imbecile [en]
 • การออกเสียง : neutral neutral [en]
 • การออกเสียง : duplicate duplicate [en]
 • การออกเสียง : fit fit [en]
 • การออกเสียง : mortified mortified [en]
 • การออกเสียง : bucolic bucolic [en]
 • การออกเสียง : счастливый счастливый [ru]
 • การออกเสียง : analogous analogous [en]
 • การออกเสียง : tranquilo tranquilo [es]
 • การออกเสียง : antiguo antiguo [es]
 • การออกเสียง : creamy creamy [en]
 • การออกเสียง : fulsome fulsome [en]
 • การออกเสียง : Maori Maori [en]