คำ: Butan

Butanการออกเสียงใน เยอรมัน [de]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงButanในเยอรมัน

เสียงและภาษาบนแผนที่

Butanการออกเสียงใน โปลิช [pl]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงButanในโปลิช

Butanการออกเสียงใน ญี่ปุ่น [ja]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงButanในญี่ปุ่น

Butanอยู่ระหว่างการพิจารณาที่การออกเสียงใน:

สุ่มคำ: KatzeIrlandKupferFernseherBundesanstalt