BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy

พจนานุกรมการออกเสียงซีบัวโน

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในซีบัวโน

ซีบัวโน : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

 • การออกเสียง : Portugal
  Portugal
 • การออกเสียง : Anan
  Anan
 • การออกเสียง : sayang
  sayang
 • การออกเสียง : ang
  ang
 • การออกเสียง : sa
  sa
 • การออกเสียง : laptop
  laptop
 • การออกเสียง : Uy
  Uy
 • การออกเสียง : Kaun
  Kaun
 • การออกเสียง : og
  og
 • การออกเสียง : ikaw
  ikaw

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในซีบัวโนใช่ไหม