พจนานุกรมการออกเสียงซีบัวโน

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในซีบัวโน

ซีบัวโน : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : Portugal Portugal
  • การออกเสียง : laptop laptop
  • การออกเสียง : sayang sayang
  • การออกเสียง : Anan Anan
  • การออกเสียง : ikaw ikaw
  • การออกเสียง : ba ba
  • การออกเสียง : Rosa Rosa
  • การออกเสียง : sangat sangat
  • การออกเสียง : Uy Uy
  • การออกเสียง : kita kita

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในซีบัวโนใช่ไหม