หมวดหมู่:

chemia

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงchemia

 • การออกเสียง : lithium lithium [en]
 • การออกเสียง : gas gas [en]
 • การออกเสียง : Maria Skłodowska-Curie Maria Skłodowska-Curie [pl]
 • การออกเสียง : lit lit [fr]
 • การออกเสียง : palladium palladium [en]
 • การออกเสียง : calcium calcium [en]
 • การออกเสียง : plutonium plutonium [fr]
 • การออกเสียง : anion anion [en]
 • การออกเสียง : ester ester [fr]
 • การออกเสียง : beryllium beryllium [en]
 • การออกเสียง : Arsen Arsen [de]
 • การออกเสียง : + + [ja]
 • การออกเสียง : Deuter Deuter [de]
 • การออกเสียง : natrium natrium [de]
 • การออกเสียง : barium barium [en]
 • การออกเสียง : kalium kalium [de]
 • การออกเสียง : mangan mangan [de]
 • การออกเสียง : azot azot [ro]
 • การออกเสียง : kation kation [de]
 • การออกเสียง : kadmium kadmium [de]
 • การออกเสียง : lantan lantan [pl]
 • การออกเสียง : caesium caesium [en]
 • การออกเสียง : ammonium ammonium [en]
 • การออกเสียง : benzen benzen [tr]
 • การออกเสียง : biureta biureta [pl]
 • การออกเสียง : babbit babbit [en]
 • การออกเสียง : ług ług [pl]
 • การออกเสียง : Frans Frans [sv]
 • การออกเสียง : cynk cynk [pl]
 • การออกเสียง : tytan tytan [pl]
 • การออกเสียง : acetal acetal [ro]
 • การออกเสียง : Butan Butan [de]
 • การออกเสียง : aurum aurum [la]
 • การออกเสียง : cez cez [pl]
 • การออกเสียง : anilina anilina [pt]
 • การออกเสียง : teobromina teobromina [it]
 • การออกเสียง : 10% 10% [en]
 • การออกเสียง : erb erb [de]
 • การออกเสียง : nikiel nikiel [pl]
 • การออกเสียง : salicyl salicyl [en]
 • การออกเสียง : chloroform chloroform [en]
 • การออกเสียง : potaż potaż [pl]
 • การออกเสียง : cineticae cineticae [la]
 • การออกเสียง : cyjan cyjan [pl]
 • การออกเสียง : preparat preparat [tr]
 • การออกเสียง : alcali alcali [it]
 • การออกเสียง : karborund karborund [pl]
 • การออกเสียง : fòrmuła fòrmuła [vec]
 • การออกเสียง : alumina alumina [pt]
 • การออกเสียง : Estery Estery [en]
 • การออกเสียง : adsorbent adsorbent [en]
 • การออกเสียง : węgliki węgliki [pl]
 • การออกเสียง : argentum argentum [la]
 • การออกเสียง : hydrogenium hydrogenium [la]
 • การออกเสียง : odparowanie odparowanie [pl]
 • การออกเสียง : bakelit bakelit [hu]
 • การออกเสียง : odparowywać odparowywać [pl]
 • การออกเสียง : zasadowy zasadowy [pl]
 • การออกเสียง : rafinat rafinat [ro]
 • การออกเสียง : kwas kwas [pl]
 • การออกเสียง : teina teina [it]
 • การออกเสียง : angstrem angstrem [pl]
 • การออกเสียง : glin glin [pl]
 • การออกเสียง : siarczek siarczek [pl]
 • การออกเสียง : acetonowy acetonowy [pl]
 • การออกเสียง : antybakteryjny antybakteryjny [pl]
 • การออกเสียง : mieszadełko mieszadełko [pl]
 • การออกเสียง : konserwant konserwant [pl]
 • การออกเสียง : hydraty hydraty [pl]
 • การออกเสียง : fizyko-chemiczny fizyko-chemiczny [pl]
 • การออกเสียง : halogeny halogeny [pl]
 • การออกเสียง : alchemia alchemia [pl]
 • การออกเสียง : zasysanie zasysanie [pl]
 • การออกเสียง : plastizol plastizol [pl]
 • การออกเสียง : koagulant koagulant [pl]
 • การออกเสียง : podtlenek podtlenek [pl]
 • การออกเสียง : teofilina teofilina [pt]
 • การออกเสียง : gramocząsteczkowy gramocząsteczkowy [pl]
 • การออกเสียง : fosforan fosforan [pl]
 • การออกเสียง : manganiany manganiany [pl]
 • การออกเสียง : naczyńko naczyńko [pl]
 • การออกเสียง : siarczan siarczan [pl]
 • การออกเสียง : anilana anilana [pl]
 • การออกเสียง : Dimetylotryptamina Dimetylotryptamina [pl]
 • การออกเสียง : trójchlorek trójchlorek [pl]
 • การออกเสียง : wodorowy wodorowy [pl]
 • การออกเสียง : polichlorek polichlorek [pl]
 • การออกเสียง : azotan azotan [pl]
 • การออกเสียง : rubid rubid [pl]
 • การออกเสียง : cząsteczka cząsteczka [pl]
 • การออกเสียง : irydowy irydowy [pl]
 • การออกเสียง : krakowanie krakowanie [pl]
 • การออกเสียง : glinian glinian [pl]
 • การออกเสียง : strychnina strychnina [pl]
 • การออกเสียง : trójtlenek trójtlenek [pl]
 • การออกเสียง : menzurka menzurka [pl]
 • การออกเสียง : węglik węglik [pl]
 • การออกเสียง : noradrenalina noradrenalina [pt]
 • การออกเสียง : chemiczna chemiczna [pl]
 • การออกเสียง : miareczkowanie miareczkowanie [pl]