หมวดหมู่:

chemistry

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงchemistry

 • การออกเสียง : vinyl vinyl [en]
 • การออกเสียง : aluminium aluminium [en]
 • การออกเสียง : lime lime [en]
 • การออกเสียง : Maria Skłodowska-Curie Maria Skłodowska-Curie [pl]
 • การออกเสียง : Jupiter Jupiter [en]
 • การออกเสียง : crack crack [en]
 • การออกเสียง : triglycerides triglycerides [en]
 • การออกเสียง : lit lit [fr]
 • การออกเสียง : lost lost [en]
 • การออกเสียง : Saturn Saturn [en]
 • การออกเสียง : palladium palladium [en]
 • การออกเสียง : oxygenated oxygenated [en]
 • การออกเสียง : precipitation precipitation [en]
 • การออกเสียง : hydrogen peroxide hydrogen peroxide [en]
 • การออกเสียง : caffeine caffeine [en]
 • การออกเสียง : ferro ferro [pt]
 • การออกเสียง : concentrate concentrate [en]
 • การออกเสียง : 銀 [ja]
 • การออกเสียง : carbon dioxide carbon dioxide [en]
 • การออกเสียง : Triacylglycerol Triacylglycerol [en]
 • การออกเสียง : halogen halogen [en]
 • การออกเสียง : Calcio Calcio [it]
 • การออกเสียง : methane methane [en]
 • การออกเสียง : polythene polythene [en]
 • การออกเสียง : photosynthesis photosynthesis [en]
 • การออกเสียง : helium helium [en]
 • การออกเสียง : iodine iodine [en]
 • การออกเสียง : Vaseline Vaseline [en]
 • การออกเสียง : diphenhydramine diphenhydramine [en]
 • การออกเสียง : silicon silicon [en]
 • การออกเสียง : Tina Tina [es]
 • การออกเสียง : wavelength wavelength [en]
 • การออกเสียง : Tritium Tritium [en]
 • การออกเสียง : Mercurio Mercurio [es]
 • การออกเสียง : carbohydrates carbohydrates [en]
 • การออกเสียง : compound compound [en]
 • การออกเสียง : amide amide [en]
 • การออกเสียง : Isotopes Isotopes [en]
 • การออกเสียง : crystalline crystalline [en]
 • การออกเสียง : chloride chloride [en]
 • การออกเสียง : anaerobic anaerobic [en]
 • การออกเสียง : alkohol alkohol [de]
 • การออกเสียง : periodicity periodicity [en]
 • การออกเสียง : toluene toluene [en]
 • การออกเสียง : titration titration [en]
 • การออกเสียง : ester ester [fr]
 • การออกเสียง : saccharin saccharin [en]
 • การออกเสียง : analog analog [de]
 • การออกเสียง : carbocation carbocation [en]
 • การออกเสียง : primordial primordial [en]
 • การออกเสียง : caustic caustic [en]
 • การออกเสียง : neptunium neptunium [en]
 • การออกเสียง : argon argon [en]
 • การออกเสียง : fosfor fosfor [tt]
 • การออกเสียง : aerosol aerosol [en]
 • การออกเสียง : polystyrene polystyrene [en]
 • การออกเสียง : plutonium plutonium [en]
 • การออกเสียง : nickel nickel [en]
 • การออกเสียง : anion anion [en]
 • การออกเสียง : methanogenesis methanogenesis [en]
 • การออกเสียง : 氧 [yue]
 • การออกเสียง : curium curium [en]
 • การออกเสียง : boron boron [en]
 • การออกเสียง : indium indium [en]
 • การออกเสียง : toxicologist toxicologist [en]
 • การออกเสียง : xenon xenon [en]
 • การออกเสียง : antioxidant antioxidant [en]
 • การออกเสียง : phenylalanine phenylalanine [en]
 • การออกเสียง : carbonyl carbonyl [en]
 • การออกเสียง : anode anode [en]
 • การออกเสียง : argento argento [it]
 • การออกเสียง : fluor fluor [da]
 • การออกเสียง : 錫 [zh]
 • การออกเสียง : amine amine [en]
 • การออกเสียง : Deuter Deuter [de]
 • การออกเสียง : hassium hassium [en]
 • การออกเสียง : Mangandioxid Mangandioxid [de]
 • การออกเสียง : monosodium glutamate monosodium glutamate [en]
 • การออกเสียง : rhodium rhodium [en]
 • การออกเสียง : hydrate hydrate [en]
 • การออกเสียง : hydroxyl hydroxyl [en]
 • การออกเสียง : solvent solvent [en]
 • การออกเสียง : chiral chiral [en]
 • การออกเสียง : phthalate phthalate [en]
 • การออกเสียง : acetaldehyde acetaldehyde [en]
 • การออกเสียง : fermium fermium [fr]
 • การออกเสียง : Buckminster Fuller Buckminster Fuller [en]
 • การออกเสียง : lab lab [en]
 • การออกเสียง : terbium terbium [en]
 • การออกเสียง : 鐵 [zh]
 • การออกเสียง : chlorine chlorine [en]
 • การออกเสียง : 系 [zh]
 • การออกเสียง : reactant reactant [en]
 • การออกเสียง : sodium chloride sodium chloride [en]
 • การออกเสียง : Lysergsäurediethylamid Lysergsäurediethylamid [de]
 • การออกเสียง : ozone ozone [en]
 • การออกเสียง : wolframio wolframio [it]
 • การออกเสียง : bioquímica bioquímica [es]
 • การออกเสียง : gallium gallium [en]
 • การออกเสียง : ether ether [en]