หมวดหมู่:

gaz palny

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgaz palny

  • การออกเสียง : Butan
    Butan [de]