หมวดหมู่:

rzeczownik

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงrzeczownik

 • การออกเสียง : hola
  hola [es]
 • การออกเสียง : banana
  banana [en]
 • การออกเสียง : Australia
  Australia [en]
 • การออกเสียง : mentor
  mentor [en]
 • การออกเสียง : salut
  salut [fr]
 • การออกเสียง : dach
  dach [de]
 • การออกเสียง : Anna
  Anna [en]
 • การออกเสียง : Chile
  Chile [es]
 • การออกเสียง : pasta
  pasta [en]
 • การออกเสียง : chrząszcz
  chrząszcz [pl]
 • การออกเสียง : Wrocław
  Wrocław [pl]
 • การออกเสียง : Chopin
  Chopin [pl]
 • การออกเสียง : Kraków
  Kraków [pl]
 • การออกเสียง : hotel
  hotel [en]
 • การออกเสียง : hamburger
  hamburger [en]
 • การออกเสียง : Hyundai
  Hyundai [ko]
 • การออกเสียง : beta
  beta [en]
 • การออกเสียง : Adidas
  Adidas [de]
 • การออกเสียง : idiota
  idiota [pt]
 • การออกเสียง : cześć
  cześć [pl]
 • การออกเสียง : ocean
  ocean [en]
 • การออกเสียง : potęga
  potęga [pl]
 • การออกเสียง : problem
  problem [en]
 • การออกเสียง : 13
  13 [ru]
 • การออกเสียง : police
  police [en]
 • การออกเสียง : toast
  toast [en]
 • การออกเสียง : pan
  pan [en]
 • การออกเสียง : Helena
  Helena [en]
 • การออกเสียง : Łódź
  Łódź [pl]
 • การออกเสียง : historia
  historia [es]
 • การออกเสียง : babcia
  babcia [pl]
 • การออกเสียง : Warszawa
  Warszawa [pl]
 • การออกเสียง : Paula
  Paula [es]
 • การออกเสียง : profesor
  profesor [es]
 • การออกเสียง : pilot
  pilot [en]
 • การออกเสียง : liquid
  liquid [en]
 • การออกเสียง : miłość
  miłość [pl]
 • การออกเสียง : ser
  ser [es]
 • การออกเสียง : plan
  plan [en]
 • การออกเสียง : honor
  honor [en]
 • การออกเสียง : bug
  bug [en]
 • การออกเสียง : Ela
  Ela [pt]
 • การออกเสียง : Gibraltar
  Gibraltar [en]
 • การออกเสียง : pole
  pole [en]
 • การออกเสียง : metal
  metal [en]
 • การออกเสียง : zoo
  zoo [en]
 • การออกเสียง : taxi
  taxi [de]
 • การออกเสียง : Przemysław
  Przemysław [pl]
 • การออกเสียง : 12
  12 [hy]
 • การออกเสียง : plaster
  plaster [en]
 • การออกเสียง : 4
  4 [en]
 • การออกเสียง : chuj
  chuj [pl]
 • การออกเสียง : Jupiter
  Jupiter [en]
 • การออกเสียง : Polska
  Polska [pl]
 • การออกเสียง : Przemyśl
  Przemyśl [pl]
 • การออกเสียง : reporter
  reporter [en]
 • การออกเสียง : baba
  baba [tr]
 • การออกเสียง : autobus
  autobus [it]
 • การออกเสียง : Dobranoc
  Dobranoc [pl]
 • การออกเสียง : piątek
  piątek [pl]
 • การออกเสียง : Oświęcim
  Oświęcim [pl]
 • การออกเสียง : weekend
  weekend [en]
 • การออกเสียง : 6
  6 [yue]
 • การออกเสียง : absurd
  absurd [en]
 • การออกเสียง : Teresa
  Teresa [en]
 • การออกเสียง : par
  par [fr]
 • การออกเสียง : eunuch
  eunuch [en]
 • การออกเสียง : dom
  dom [pl]
 • การออกเสียง : jar
  jar [en]
 • การออกเสียง : lit
  lit [fr]
 • การออกเสียง : Eliza
  Eliza [eu]
 • การออกเสียง : kochanie
  kochanie [pl]
 • การออกเสียง : Krzysztof
  Krzysztof [pl]
 • การออกเสียง : Ferrari
  Ferrari [it]
 • การออกเสียง : drew
  drew [en]
 • การออกเสียง : autor
  autor [de]
 • การออกเสียง : Maciej
  Maciej [pl]
 • การออกเสียง : protestant
  protestant [en]
 • การออกเสียง : trap
  trap [en]
 • การออกเสียง : koniec
  koniec [pl]
 • การออกเสียง : Tanzania
  Tanzania [en]
 • การออกเสียง : Peru
  Peru [en]
 • การออกเสียง : złoty
  złoty [pl]
 • การออกเสียง : Wojciech
  Wojciech [pl]
 • การออกเสียง : Marina
  Marina [es]
 • การออกเสียง : wigilia
  wigilia [pl]
 • การออกเสียง : monument
  monument [en]
 • การออกเสียง : Karl
  Karl [en]
 • การออกเสียง : mgła
  mgła [pl]
 • การออกเสียง : bark
  bark [en]
 • การออกเสียง : dwadzieścia
  dwadzieścia [pl]
 • การออกเสียง : Błażej
  Błażej [pl]
 • การออกเสียง : humor
  humor [en]
 • การออกเสียง : literatura
  literatura [es]
 • การออกเสียง : gówno
  gówno [pl]
 • การออกเสียง : Stefan
  Stefan [de]
 • การออกเสียง : Ida
  Ida [no]
 • การออกเสียง : trend
  trend [en]
 • การออกเสียง : Bartłomiej
  Bartłomiej [pl]
 • การออกเสียง : pies
  pies [pl]