พจนานุกรมการออกเสียงภาษาบอสเนีย

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาบอสเนีย

ภาษาบอสเนีย : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : astronaut astronaut
  • การออกเสียง : Zdravo Zdravo
  • การออกเสียง : Kosovo Kosovo
  • การออกเสียง : 21 21
  • การออกเสียง : mir mir
  • การออกเสียง : ali ali
  • การออกเสียง : Devon Devon
  • การออกเสียง : od od
  • การออกเสียง : Iftar Iftar
  • การออกเสียง : kvadrat kvadrat

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาบอสเนียใช่ไหม