คำ: í

การออกเสียงคำว่า í ในภาษา ไอซ์แลนด์ [is]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้ หรือออกเสียงด้วยสำเสียงที่ต่างจากนี้ได้หรือไม่ ออกเสียงคำว่า í ในภาษาไอซ์แลนด์

ภาษาและสำเนียงบนแผนที่

การออกเสียงคำว่า í ในภาษา เช็ก [cs]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้ หรือออกเสียงด้วยสำเสียงที่ต่างจากนี้ได้หรือไม่ ออกเสียงคำว่า í ในภาษาเช็ก

การออกเสียงคำว่า í ในภาษา ฮังการี [hu]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้ หรือออกเสียงด้วยสำเสียงที่ต่างจากนี้ได้หรือไม่ ออกเสียงคำว่า í ในภาษาฮังการี

การออกเสียงคำว่า í ในภาษา โปรตุเกส [pt]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้ หรือออกเสียงด้วยสำเสียงที่ต่างจากนี้ได้หรือไม่ ออกเสียงคำว่า í ในภาษาโปรตุเกส

การออกเสียงคำว่า í ในภาษา ฟาโร [fo]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้ หรือออกเสียงด้วยสำเสียงที่ต่างจากนี้ได้หรือไม่ ออกเสียงคำว่า í ในภาษาฟาโร

การออกเสียงคำว่า í ในภาษา ไอริช [ga]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้ หรือออกเสียงด้วยสำเสียงที่ต่างจากนี้ได้หรือไม่ ออกเสียงคำว่า í ในภาษาไอริช

การออกเสียงคำว่า í ในภาษา ลาโกต้า [lkt]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้ หรือออกเสียงด้วยสำเสียงที่ต่างจากนี้ได้หรือไม่ ออกเสียงคำว่า í ในภาษาลาโกต้า

í รอการออกเสียงอยู่ในภาษา:
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า í í [ga] คุณรู้วิธีการให้เสียงกับเราหรือไม่í?
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า í í [lkt] คุณรู้วิธีการให้เสียงกับเราหรือไม่í?

สุ่มคำ: ÍslandfóturKeflavíkurflugvöllurunglingsárGrímsvötn