พจนานุกรมการออกเสียงภาษาเวียตนาม

[Tiếng Việt]

ติดตามการออกเสียงภาษาเวียตนาม

 • จำนวนผู้พูด: 68.000.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 6.788
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 18.799
 • คำที่รอการออกเสียง: 8
 • เวียตนาม ภาพถ่ายจาก AG Gilmore
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า viện phí viện phí
 • การออกเสียงคำว่า Nem lụi Nem lụi
 • การออกเสียงคำว่า Đợi chút Đợi chút
 • การออกเสียงคำว่า Bánh ram ít Bánh ram ít
 • การออกเสียงคำว่า lãng phí lãng phí
 • การออกเสียงคำว่า chào đón chào đón
 • การออกเสียงคำว่า nhung nhung
 • การออกเสียงคำว่า khâm phục khâm phục
 • การออกเสียงคำว่า tràng pháo tay tràng pháo tay
 • การออกเสียงคำว่า trong hẻm này trong hẻm này

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า lẩn quẩn lẩn quẩn
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kiểm chứng kiểm chứng
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า giao hàng giao hàng
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ghi danh ghi danh
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า xe lăn xe lăn
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า vô gia cư vô gia cư
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า cạc-tông cạc-tông
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า lấp liếm lấp liếm

ดูทั้งหมด