เวียตนามคู่มือการออกเสียง

[Tiếng Việt]

สมัครเพื่อ เวียตนาม ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 77.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 5.644
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 18.346
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 20
  • เวียตนาม ภาพถ่ายจาก AG Gilmore
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด