พจนานุกรมการออกเสียงลาโกต้า

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในลาโกต้า

ลาโกต้า : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : he he
  • การออกเสียง : é é
  • การออกเสียง : í í
  • การออกเสียง : ite ite
  • การออกเสียง : hoka hoka
  • การออกเสียง : mitakuye oyasin mitakuye oyasin
  • การออกเสียง : eyá eyá
  • การออกเสียง : č’a č’a
  • การออกเสียง : Nannie Nannie
  • การออกเสียง : íŋš-eyá íŋš-eyá

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในลาโกต้าใช่ไหม