พจนานุกรมการออกเสียงลาโกต้า

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในลาโกต้า

ลาโกต้า : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

 • การออกเสียง : he
  he
 • การออกเสียง : é
  é
 • การออกเสียง : í
  í
 • การออกเสียง : ite
  ite
 • การออกเสียง : hoka
  hoka
 • การออกเสียง : mitakuye oyasin
  mitakuye oyasin
 • การออกเสียง : eyá
  eyá
 • การออกเสียง : č’a
  č’a
 • การออกเสียง : Nannie
  Nannie
 • การออกเสียง : íŋš-eyá
  íŋš-eyá

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในลาโกต้าใช่ไหม