กาลิเซียคู่มือการออกเสียง

[Galego]

สมัครเพื่อ กาลิเซีย ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 3.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 285
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 6.717
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 5.461
  • กาลิเซีย ภาพถ่ายจาก Luis Hernandez
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด