BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy

พจนานุกรมการออกเสียงภาษากาลิเซีย

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษากาลิเซีย

ภาษากาลิเซีย : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

 • การออกเสียง : Alicia
  Alicia
 • การออกเสียง : balea
  balea
 • การออกเสียง : é
  é
 • การออกเสียง : saudade
  saudade
 • การออกเสียง : México
  México
 • การออกเสียง : á
  á
 • การออกเสียง : merda
  merda
 • การออกเสียง : Prada
  Prada
 • การออกเสียง : ceo
  ceo
 • การออกเสียง : pol
  pol

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษากาลิเซียใช่ไหม