กาลิเซียคู่มือการออกเสียง

[Galego]

สมัครเพื่อ กาลิเซีย ร่วมอ่านออกเสียง

 • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 3.000.000
 • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 302
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 6.797
 • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 5.440
 • กาลิเซีย ภาพถ่ายจาก Luis Hernandez
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ
 • sinartrose การออกเสียง sinartrose
 • xoven การออกเสียง xoven
 • implantación การออกเสียง implantación
 • membro การออกเสียง membro
 • respiración branquial การออกเสียง respiración branquial
 • bouchal การออกเสียง bouchal
 • letra การออกเสียง letra
 • avanzado การออกเสียง avanzado
 • dicción การออกเสียง dicción
 • preferencia การออกเสียง preferencia

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Nercellas Nercellas
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Xababanda Xababanda
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ dicíbeis dicíbeis
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ dicíbel dicíbel
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ dicente dicente
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ acompañadas acompañadas
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ordenadas ordenadas
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ colpindach colpindach
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ actualización actualización
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ recurso recurso

ดูทั้งหมด