พจนานุกรมการออกเสียงภาษากาลิเซีย

[Galego]

ติดตามการออกเสียงภาษากาลิเซีย

 • จำนวนผู้พูด: 3.000.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 304
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 6.808
 • คำที่รอการออกเสียง: 5.547
 • กาลิเซีย ภาพถ่ายจาก Luis Hernandez
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า falará falará
 • การออกเสียงคำว่า xire xire
 • การออกเสียงคำว่า xirabas xirabas
 • การออกเสียงคำว่า volvesen volvesen
 • การออกเสียงคำว่า xiren xiren
 • การออกเสียงคำว่า volvede volvede
 • การออกเสียงคำว่า xirará xirará
 • การออกเสียงคำว่า Xababanda Xababanda
 • การออกเสียงคำว่า enton...arroz con feixon enton...arroz con feixon
 • การออกเสียงคำว่า sinartrose sinartrose

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า papaostias papaostias
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Desestalinización Desestalinización
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า negaren negaren
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า xiraren xiraren
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า xirardes xirardes
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า xirada xirada
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า xirado xirado
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า xirarmos xirarmos
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า xiredes xiredes
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า xiremos xiremos

ดูทั้งหมด