หมวดหมู่:

verb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverb

 • การออกเสียงคำว่า water water [en]
 • การออกเสียงคำว่า book book [en]
 • การออกเสียงคำว่า garage garage [en]
 • การออกเสียงคำว่า bear bear [en]
 • การออกเสียงคำว่า mother mother [en]
 • การออกเสียงคำว่า talk talk [en]
 • การออกเสียงคำว่า schedule schedule [en]
 • การออกเสียงคำว่า walk walk [en]
 • การออกเสียงคำว่า pin pin [en]
 • การออกเสียงคำว่า blood blood [en]
 • การออกเสียงคำว่า debut debut [en]
 • การออกเสียงคำว่า squirrel squirrel [en]
 • การออกเสียงคำว่า do do [en]
 • การออกเสียงคำว่า fish fish [en]
 • การออกเสียงคำว่า go go [en]
 • การออกเสียงคำว่า caught caught [en]
 • การออกเสียงคำว่า je je [fr]
 • การออกเสียงคำว่า desert desert [en]
 • การออกเสียงคำว่า party party [en]
 • การออกเสียงคำว่า grass grass [en]
 • การออกเสียงคำว่า shut up shut up [en]
 • การออกเสียงคำว่า can't can't [en]
 • การออกเสียงคำว่า can can [en]
 • การออกเสียงคำว่า summer summer [en]
 • การออกเสียงคำว่า duck duck [en]
 • การออกเสียงคำว่า route route [en]
 • การออกเสียงคำว่า garden garden [en]
 • การออกเสียงคำว่า have have [en]
 • การออกเสียงคำว่า got got [en]
 • การออกเสียงคำว่า true true [en]
 • การออกเสียงคำว่า quiet quiet [en]
 • การออกเสียงคำว่า add add [en]
 • การออกเสียงคำว่า fuck fuck [en]
 • การออกเสียงคำว่า mate mate [en]
 • การออกเสียงคำว่า Google Google [en]
 • การออกเสียงคำว่า box box [en]
 • การออกเสียงคำว่า May May [en]
 • การออกเสียงคำว่า chance chance [en]
 • การออกเสียงคำว่า bit bit [en]
 • การออกเสียงคำว่า film film [en]
 • การออกเสียงคำว่า shit shit [en]
 • การออกเสียงคำว่า nose nose [en]
 • การออกเสียงคำว่า sit sit [en]
 • การออกเสียงคำว่า cover cover [en]
 • การออกเสียงคำว่า air air [en]
 • การออกเสียงคำว่า father father [en]
 • การออกเสียงคำว่า work work [en]
 • การออกเสียงคำว่า master master [en]
 • การออกเสียงคำว่า clean clean [en]
 • การออกเสียงคำว่า listen listen [en]
 • การออกเสียงคำว่า él él [es]
 • การออกเสียงคำว่า Twitter Twitter [en]
 • การออกเสียงคำว่า allow allow [en]
 • การออกเสียงคำว่า laugh laugh [en]
 • การออกเสียงคำว่า jump jump [en]
 • การออกเสียงคำว่า wash wash [en]
 • การออกเสียงคำว่า saw saw [en]
 • การออกเสียงคำว่า would would [en]
 • การออกเสียงคำว่า butter butter [en]
 • การออกเสียงคำว่า on on [en]
 • การออกเสียงคำว่า wet wet [en]
 • การออกเสียงคำว่า lick lick [en]
 • การออกเสียงคำว่า live live [en]
 • การออกเสียงคำว่า leave leave [en]
 • การออกเสียงคำว่า letter letter [en]
 • การออกเสียงคำว่า knife knife [en]
 • การออกเสียงคำว่า advantage advantage [en]
 • การออกเสียงคำว่า love love [en]
 • การออกเสียงคำว่า hare hare [en]
 • การออกเสียงคำว่า address address [en]
 • การออกเสียงคำว่า говорить говорить [ru]
 • การออกเสียงคำว่า squash squash [en]
 • การออกเสียงคำว่า back back [en]
 • การออกเสียงคำว่า further further [en]
 • การออกเสียงคำว่า fight fight [en]
 • การออกเสียงคำว่า bike bike [en]
 • การออกเสียงคำว่า bar bar [en]
 • การออกเสียงคำว่า earth earth [en]
 • การออกเสียงคำว่า has has [en]
 • การออกเสียงคำว่า see see [en]
 • การออกเสียงคำว่า Kocham cię Kocham cię [pl]
 • การออกเสียงคำว่า field field [en]
 • การออกเสียงคำว่า leer leer [de]
 • การออกเสียงคำว่า Reims Reims [fr]
 • การออกเสียงคำว่า eat eat [en]
 • การออกเสียงคำว่า fall fall [en]
 • การออกเสียงคำว่า flower flower [en]
 • การออกเสียงคำว่า like like [en]
 • การออกเสียงคำว่า dziękuję dziękuję [pl]
 • การออกเสียงคำว่า message message [en]
 • การออกเสียงคำว่า close close [en]
 • การออกเสียงคำว่า help help [en]
 • การออกเสียงคำว่า dirty dirty [en]
 • การออกเสียงคำว่า mark mark [en]
 • การออกเสียงคำว่า mature mature [en]
 • การออกเสียงคำว่า cup cup [en]
 • การออกเสียงคำว่า anchor anchor [en]
 • การออกเสียงคำว่า caution caution [en]
 • การออกเสียงคำว่า romance romance [en]
 • การออกเสียงคำว่า block block [en]