• การออกเสียงคำว่า شادی رچایا کرتی شادی رچایا کرتی [ur]
 • การออกเสียงคำว่า رہی تھی رہی تھی [ur]
 • การออกเสียงคำว่า جھنڈے گاڑنا جھنڈے گاڑنا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า بچھڑ کر بچھڑ کر [ur]
 • การออกเสียงคำว่า لکھوا کر لکھوا کر [ur]
 • การออกเสียงคำว่า دائر کرنا دائر کرنا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า يكتم يكتم [ar]
 • การออกเสียงคำว่า بہاؤ بہاؤ [ur]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า پڑھیے پڑھیے [ur] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า rudĕre rudĕre [la]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า پرکھنے پرکھنے [ur] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า گن گاتی ہے گن گاتی ہے [ur] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า پاچکے پاچکے [ur] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า سیکھئے سیکھئے [ur]
 • การออกเสียงคำว่า neutralize neutralize [en]
 • การออกเสียงคำว่า مچلنا مچلنا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า دینا دینا [fa]
 • การออกเสียงคำว่า بجے بجے [ur]
 • การออกเสียงคำว่า بجا بجا [fa]
 • การออกเสียงคำว่า پھدکنا پھدکنا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า چبھتے چبھتے [ur]
 • การออกเสียงคำว่า ڈَر لگنا ڈَر لگنا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า پھنسانے پھنسانے [ur]
 • การออกเสียงคำว่า گھبرا گھبرا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า فون کرنا فون کرنا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า پوچهنا پوچهنا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า مقابلہ کرنا مقابلہ کرنا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า فیصلہ ہونا فیصلہ ہونا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า تھکنا تھکنا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า تہوارمنانا تہوارمنانا [ur]