หมวดหมู่:

verb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverb

 • การออกเสียง : water
  water [en]
 • การออกเสียง : book
  book [en]
 • การออกเสียง : garage
  garage [en]
 • การออกเสียง : dog
  dog [en]
 • การออกเสียง : bear
  bear [en]
 • การออกเสียง : mother
  mother [en]
 • การออกเสียง : talk
  talk [en]
 • การออกเสียง : schedule
  schedule [en]
 • การออกเสียง : walk
  walk [en]
 • การออกเสียง : pin
  pin [en]
 • การออกเสียง : blood
  blood [en]
 • การออกเสียง : debut
  debut [en]
 • การออกเสียง : do
  do [en]
 • การออกเสียง : thought
  thought [en]
 • การออกเสียง : fish
  fish [en]
 • การออกเสียง : go
  go [en]
 • การออกเสียง : caught
  caught [en]
 • การออกเสียง : je
  je [fr]
 • การออกเสียง : squirrel
  squirrel [en]
 • การออกเสียง : party
  party [en]
 • การออกเสียง : grass
  grass [en]
 • การออกเสียง : pretty
  pretty [en]
 • การออกเสียง : can't
  can't [en]
 • การออกเสียง : desert
  desert [en]
 • การออกเสียง : can
  can [en]
 • การออกเสียง : summer
  summer [en]
 • การออกเสียง : duck
  duck [en]
 • การออกเสียง : route
  route [en]
 • การออกเสียง : garden
  garden [en]
 • การออกเสียง : Google
  Google [en]
 • การออกเสียง : got
  got [en]
 • การออกเสียง : true
  true [en]
 • การออกเสียง : fuck
  fuck [en]
 • การออกเสียง : quiet
  quiet [en]
 • การออกเสียง : add
  add [en]
 • การออกเสียง : mate
  mate [en]
 • การออกเสียง : box
  box [en]
 • การออกเสียง : work
  work [en]
 • การออกเสียง : May
  May [en]
 • การออกเสียง : shit
  shit [en]
 • การออกเสียง : nose
  nose [en]
 • การออกเสียง : film
  film [en]
 • การออกเสียง : air
  air [en]
 • การออกเสียง : chance
  chance [en]
 • การออกเสียง : laugh
  laugh [en]
 • การออกเสียง : would
  would [en]
 • การออกเสียง : cover
  cover [en]
 • การออกเสียง : clean
  clean [en]
 • การออกเสียง : listen
  listen [en]
 • การออกเสียง : father
  father [en]
 • การออกเสียง : master
  master [en]
 • การออกเสียง : saw
  saw [en]
 • การออกเสียง : Twitter
  Twitter [en]
 • การออกเสียง : pen
  pen [en]
 • การออกเสียง : allow
  allow [en]
 • การออกเสียง : Reims
  Reims [fr]
 • การออกเสียง : been
  been [en]
 • การออกเสียง : butter
  butter [en]
 • การออกเสียง : él
  él [es]
 • การออกเสียง : un
  un [fr]
 • การออกเสียง : jump
  jump [en]
 • การออกเสียง : wash
  wash [en]
 • การออกเสียง : earth
  earth [en]
 • การออกเสียง : address
  address [en]
 • การออกเสียง : advantage
  advantage [en]
 • การออกเสียง : leave
  leave [en]
 • การออกเสียง : further
  further [en]
 • การออกเสียง : knife
  knife [en]
 • การออกเสียง : think
  think [en]
 • การออกเสียง : hare
  hare [en]
 • การออกเสียง : bana
  bana [sv]
 • การออกเสียง : lick
  lick [en]
 • การออกเสียง : Dziękuję
  Dziękuję [pl]
 • การออกเสียง : bit
  bit [en]
 • การออกเสียง : wet
  wet [en]
 • การออกเสียง : ella
  ella [es]
 • การออกเสียง : pronounce
  pronounce [en]
 • การออกเสียง : sit
  sit [en]
 • การออกเสียง : squash
  squash [en]
 • การออกเสียง : eat
  eat [en]
 • การออกเสียง : see
  see [en]
 • การออกเสียง : fall
  fall [en]
 • การออกเสียง : mouth
  mouth [en]
 • การออกเสียง : fight
  fight [en]
 • การออกเสียง : mail
  mail [en]
 • การออกเสียง : dirty
  dirty [en]
 • การออกเสียง : has
  has [en]
 • การออกเสียง : Kocham cię
  Kocham cię [pl]
 • การออกเสียง : field
  field [en]
 • การออกเสียง : bar
  bar [en]
 • การออกเสียง : back
  back [en]
 • การออกเสียง : говорить
  говорить [ru]
 • การออกเสียง : know
  know [en]
 • การออกเสียง : bike
  bike [en]
 • การออกเสียง : flower
  flower [en]
 • การออกเสียง : letter
  letter [en]
 • การออกเสียง : mature
  mature [en]
 • การออกเสียง : light
  light [en]
 • การออกเสียง : like
  like [en]
 • การออกเสียง : train
  train [en]