หมวดหมู่:

verb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverb

 • การออกเสียง : water water [en]
 • การออกเสียง : book book [en]
 • การออกเสียง : garage garage [en]
 • การออกเสียง : dog dog [en]
 • การออกเสียง : bear bear [en]
 • การออกเสียง : mother mother [en]
 • การออกเสียง : talk talk [en]
 • การออกเสียง : schedule schedule [en]
 • การออกเสียง : walk walk [en]
 • การออกเสียง : pin pin [en]
 • การออกเสียง : blood blood [en]
 • การออกเสียง : debut debut [en]
 • การออกเสียง : do do [en]
 • การออกเสียง : thought thought [en]
 • การออกเสียง : fish fish [en]
 • การออกเสียง : go go [en]
 • การออกเสียง : caught caught [en]
 • การออกเสียง : je je [fr]
 • การออกเสียง : squirrel squirrel [en]
 • การออกเสียง : party party [en]
 • การออกเสียง : desert desert [en]
 • การออกเสียง : grass grass [en]
 • การออกเสียง : pretty pretty [en]
 • การออกเสียง : can't can't [en]
 • การออกเสียง : can can [en]
 • การออกเสียง : summer summer [en]
 • การออกเสียง : duck duck [en]
 • การออกเสียง : route route [en]
 • การออกเสียง : garden garden [en]
 • การออกเสียง : Google Google [en]
 • การออกเสียง : got got [en]
 • การออกเสียง : true true [en]
 • การออกเสียง : fuck fuck [en]
 • การออกเสียง : quiet quiet [en]
 • การออกเสียง : add add [en]
 • การออกเสียง : mate mate [en]
 • การออกเสียง : box box [en]
 • การออกเสียง : work work [en]
 • การออกเสียง : May May [en]
 • การออกเสียง : shit shit [en]
 • การออกเสียง : nose nose [en]
 • การออกเสียง : film film [en]
 • การออกเสียง : air air [en]
 • การออกเสียง : chance chance [en]
 • การออกเสียง : laugh laugh [en]
 • การออกเสียง : cover cover [en]
 • การออกเสียง : would would [en]
 • การออกเสียง : clean clean [en]
 • การออกเสียง : listen listen [en]
 • การออกเสียง : live live [en]
 • การออกเสียง : father father [en]
 • การออกเสียง : master master [en]
 • การออกเสียง : pen pen [en]
 • การออกเสียง : saw saw [en]
 • การออกเสียง : Twitter Twitter [en]
 • การออกเสียง : allow allow [en]
 • การออกเสียง : been been [en]
 • การออกเสียง : Reims Reims [fr]
 • การออกเสียง : él él [es]
 • การออกเสียง : butter butter [en]
 • การออกเสียง : jump jump [en]
 • การออกเสียง : un un [fr]
 • การออกเสียง : wash wash [en]
 • การออกเสียง : address address [en]
 • การออกเสียง : earth earth [en]
 • การออกเสียง : advantage advantage [en]
 • การออกเสียง : leave leave [en]
 • การออกเสียง : further further [en]
 • การออกเสียง : knife knife [en]
 • การออกเสียง : wet wet [en]
 • การออกเสียง : bana bana [sv]
 • การออกเสียง : think think [en]
 • การออกเสียง : hare hare [en]
 • การออกเสียง : lick lick [en]
 • การออกเสียง : bit bit [en]
 • การออกเสียง : Dziękuję Dziękuję [pl]
 • การออกเสียง : ella ella [es]
 • การออกเสียง : pronounce pronounce [en]
 • การออกเสียง : squash squash [en]
 • การออกเสียง : sit sit [en]
 • การออกเสียง : eat eat [en]
 • การออกเสียง : see see [en]
 • การออกเสียง : fall fall [en]
 • การออกเสียง : mail mail [en]
 • การออกเสียง : fight fight [en]
 • การออกเสียง : has has [en]
 • การออกเสียง : Kocham cię Kocham cię [pl]
 • การออกเสียง : dirty dirty [en]
 • การออกเสียง : mouth mouth [en]
 • การออกเสียง : field field [en]
 • การออกเสียง : bar bar [en]
 • การออกเสียง : back back [en]
 • การออกเสียง : говорить говорить [ru]
 • การออกเสียง : know know [en]
 • การออกเสียง : bike bike [en]
 • การออกเสียง : flower flower [en]
 • การออกเสียง : letter letter [en]
 • การออกเสียง : mature mature [en]
 • การออกเสียง : light light [en]
 • การออกเสียง : close close [en]