หมวดหมู่:

verb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverb

 • การออกเสียง : affect affect [en]
 • การออกเสียง : vignettes vignettes [en]
 • การออกเสียง : erklären erklären [de]
 • การออกเสียง : swallow swallow [en]
 • การออกเสียง : scallop scallop [en]
 • การออกเสียง : channel channel [en]
 • การออกเสียง : fake fake [en]
 • การออกเสียง : brood brood [en]
 • การออกเสียง : who'll who'll [en]
 • การออกเสียง : stehen stehen [de]
 • การออกเสียง : save save [en]
 • การออกเสียง : dish dish [en]
 • การออกเสียง : sell sell [en]
 • การออกเสียง : adjudicate adjudicate [en]
 • การออกเสียง : heed heed [en]
 • การออกเสียง : smoke smoke [en]
 • การออกเสียง : expire expire [en]
 • การออกเสียง : graduate graduate [en]
 • การออกเสียง : played played [en]
 • การออกเสียง : cross cross [en]
 • การออกเสียง : never mind never mind [en]
 • การออกเสียง : sort sort [en]
 • การออกเสียง : survive survive [en]
 • การออกเสียง : involve involve [en]
 • การออกเสียง : managed managed [en]
 • การออกเสียง : heal heal [en]
 • การออกเสียง : leben leben [de]
 • การออกเสียง : compost compost [en]
 • การออกเสียง : palabrería palabrería [es]
 • การออกเสียง : 習う 習う [ja]
 • การออกเสียง : preclude preclude [en]
 • การออกเสียง : tack tack [en]
 • การออกเสียง : transfer transfer [en]
 • การออกเสียง : 敷く 敷く [ja]
 • การออกเสียง : ape ape [en]
 • การออกเสียง : decompose decompose [en]
 • การออกเสียง : abdicate abdicate [en]
 • การออกเสียง : beetle beetle [en]
 • การออกเสียง : drizzle drizzle [en]
 • การออกเสียง : deteriorate deteriorate [en]
 • การออกเสียง : excite excite [en]
 • การออกเสียง : unplug unplug [en]
 • การออกเสียง : extract extract [en]
 • การออกเสียง : lurk lurk [en]
 • การออกเสียง : roar roar [en]
 • การออกเสียง : 訪れる 訪れる [ja]
 • การออกเสียง : dug dug [en]
 • การออกเสียง : abstract abstract [en]
 • การออกเสียง : umzingelt umzingelt [de]
 • การออกเสียง : wave wave [en]
 • การออกเสียง : iron out iron out [en]
 • การออกเสียง : lay lay [en]
 • การออกเสียง : sunbathe sunbathe [en]
 • การออกเสียง : von von [de]
 • การออกเสียง : neglect neglect [en]
 • การออกเสียง : abair abair [ga]
 • การออกเสียง : center center [en]
 • การออกเสียง : decrease (verb) decrease (verb) [en]
 • การออกเสียง : Head On Head On [en]
 • การออกเสียง : smack smack [en]
 • การออกเสียง : berate berate [en]
 • การออกเสียง : sugarcoat sugarcoat [en]
 • การออกเสียง : occur occur [en]
 • การออกเสียง : har har [no]
 • การออกเสียง : worsen worsen [en]
 • การออกเสียง : knot knot [en]
 • การออกเสียง : orbit orbit [en]
 • การออกเสียง : moonlight moonlight [en]
 • การออกเสียง : forbid forbid [en]
 • การออกเสียง : pierce pierce [en]
 • การออกเสียง : читать читать [ru]
 • การออกเสียง : grab grab [en]
 • การออกเสียง : expect expect [en]
 • การออกเสียง : glare glare [en]
 • การออกเสียง : protect protect [en]
 • การออกเสียง : mortified mortified [en]
 • การออกเสียง : reboot reboot [en]
 • การออกเสียง : sprichst sprichst [de]
 • การออกเสียง : side side [en]
 • การออกเสียง : lather lather [en]
 • การออกเสียง : wish wish [en]
 • การออกเสียง : haben haben [de]
 • การออกเสียง : duplicate duplicate [en]
 • การออกเสียง : roll roll [en]
 • การออกเสียง : Peer Peer [en]
 • การออกเสียง : spit spit [en]
 • การออกเสียง : shan't shan't [en]
 • การออกเสียง : Institute Institute [en]
 • การออกเสียง : lever lever [en]
 • การออกเสียง : cuidar cuidar [es]
 • การออกเสียง : fit fit [en]
 • การออกเสียง : migrate migrate [en]
 • การออกเสียง : Anger Anger [en]
 • การออกเสียง : accomplish accomplish [en]
 • การออกเสียง : remain remain [en]
 • การออกเสียง : скачать скачать [ru]
 • การออกเสียง : gum gum [en]
 • การออกเสียง : rest rest [en]
 • การออกเสียง : grin grin [en]
 • การออกเสียง : spinning spinning [en]