หมวดหมู่:

verb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverb

 • การออกเสียง : Przybyło Przybyło [pl]
 • การออกเสียง : lever lever [en]
 • การออกเสียง : go go [en]
 • การออกเสียง : drzem - dżem drzem - dżem [pl]
 • การออกเสียง : commence commence [en]
 • การออกเสียง : wybieg - wybiegł wybieg - wybiegł [pl]
 • บันทึกการออกเสียง : deadname deadname [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : orz orz [ro]
 • การออกเสียง : flick flick [en]
 • การออกเสียง : schedule schedule [en]
 • การออกเสียง : poniósł - podniósł poniósł - podniósł [pl]
 • การออกเสียง : odnawiam - odmawiam odnawiam - odmawiam [pl]
 • การออกเสียง : ugrzęznąć - ugrząźć ugrzęznąć - ugrząźć [pl]
 • การออกเสียง : zmyślała - zwymyślała zmyślała - zwymyślała [pl]
 • การออกเสียง : remonstrate remonstrate [en]
 • การออกเสียง : poumierali poumierali [pl]
 • การออกเสียง : doceńcie - docencie doceńcie - docencie [pl]
 • การออกเสียง : obserwowałyśmy obserwowałyśmy [pl]
 • การออกเสียง : młóć młóć [pl]
 • การออกเสียง : bum bum [en]
 • การออกเสียง : pycha - spycha pycha - spycha [pl]
 • การออกเสียง : abandon abandon [en]
 • การออกเสียง : offer offer [en]
 • การออกเสียง : breed breed [en]
 • การออกเสียง : cake cake [en]
 • การออกเสียง : quiet quiet [en]
 • การออกเสียง : prysnął - prysł prysnął - prysł [pl]
 • การออกเสียง : pleć - płeć pleć - płeć [pl]
 • การออกเสียง : płać - płeć płać - płeć [pl]
 • การออกเสียง : dog dog [en]
 • การออกเสียง : kpi - kipi kpi - kipi [pl]
 • การออกเสียง : brown brown [en]
 • การออกเสียง : face face [en]
 • การออกเสียง : durchwühlen durchwühlen [de]
 • การออกเสียง : Leiden Leiden [nl]
 • การออกเสียง : баловать баловать [ru]
 • การออกเสียง : water water [en]
 • การออกเสียง : złapmy złapmy [pl]
 • การออกเสียง : direct direct [en]
 • การออกเสียง : tear tear [en]
 • การออกเสียง : spiąć się - piąć się spiąć się - piąć się [pl]
 • การออกเสียง : insert insert [en]
 • การออกเสียง : envelops envelops [en]
 • การออกเสียง : Radziądz - radząc Radziądz - radząc [pl]
 • การออกเสียง : (wy) strzeżcie się (wy) strzeżcie się [pl]
 • การออกเสียง : blink blink [en]
 • การออกเสียง : obcyndalać się obcyndalać się [pl]
 • การออกเสียง : rozgęśćmy rozgęśćmy [pl]
 • การออกเสียง : butter butter [en]
 • การออกเสียง : lęgnąc się lęgnąc się [pl]
 • การออกเสียง : zdrożała zdrożała [pl]
 • การออกเสียง : siądź - ściąć siądź - ściąć [pl]
 • การออกเสียง : o spłacie - spłaćcie o spłacie - spłaćcie [pl]
 • การออกเสียง : curtain curtain [en]
 • การออกเสียง : queen queen [en]
 • การออกเสียง : pill pill [en]
 • การออกเสียง : tower tower [en]
 • การออกเสียง : łżą - łzą łżą - łzą [pl]
 • การออกเสียง : donos - donoś donos - donoś [pl]
 • การออกเสียง : zając - zająć zając - zająć [pl]
 • การออกเสียง : przyjcie przyjcie [pl]
 • การออกเสียง : przyjmy przyjmy [pl]
 • การออกเสียง : przyj przyj [pl]
 • การออกเสียง : lep lep [vo]
 • การออกเสียง : biłby - byłby biłby - byłby [pl]
 • การออกเสียง : trwa - twa trwa - twa [pl]
 • การออกเสียง : przeinaczyć - przeinaczać przeinaczyć - przeinaczać [pl]
 • การออกเสียง : dopną dopną [pl]
 • การออกเสียง : uwalić się - uwalać się uwalić się - uwalać się [pl]
 • การออกเสียง : przedrzemy się - przedrzemmy się przedrzemy się - przedrzemmy się [pl]
 • การออกเสียง : przestąpić - przystąpić przestąpić - przystąpić [pl]
 • การออกเสียง : klaszcz klaszcz [pl]
 • การออกเสียง : travails travails [en]
 • การออกเสียง : faire une promenade faire une promenade [fr]
 • การออกเสียง : guillotine guillotine [en]
 • การออกเสียง : visszaikszel visszaikszel [hu]
 • การออกเสียง : visszaikszelget visszaikszelget [hu]
 • การออกเสียง : visszaír visszaír [hu]
 • การออกเสียง : visszales visszales [hu]
 • การออกเสียง : visszamasírozik visszamasírozik [hu]
 • การออกเสียง : visszasír visszasír [hu]
 • การออกเสียง : visszaslattyog visszaslattyog [hu]
 • การออกเสียง : visszasül visszasül [hu]
 • การออกเสียง : visszhangoz visszhangoz [hu]
 • การออกเสียง : visszhangoztat visszhangoztat [hu]
 • การออกเสียง : visszhangzik visszhangzik [hu]
 • การออกเสียง : visszleszámítol visszleszámítol [hu]
 • การออกเสียง : vitáz vitáz [hu]
 • การออกเสียง : vitelez vitelez [hu]
 • การออกเสียง : vitet vitet [ca]
 • การออกเสียง : vitézkedik vitézkedik [hu]
 • การออกเสียง : vitláz vitláz [hu]
 • การออกเสียง : vívat vívat [hu]
 • การออกเสียง : vivátoz vivátoz [hu]
 • การออกเสียง : vizesedik vizesedik [hu]
 • การออกเสียง : vizesít vizesít [hu]
 • การออกเสียง : vizesül vizesül [hu]
 • การออกเสียง : vízhatlanít vízhatlanít [hu]
 • การออกเสียง : vízilabdázik vízilabdázik [hu]
 • การออกเสียง : vízipólózik vízipólózik [hu]