หมวดหมู่:

verb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverb

 • การออกเสียง : grin grin [en]
 • การออกเสียง : rode rode [en]
 • การออกเสียง : las las [de]
 • การออกเสียง : spinning spinning [en]
 • การออกเสียง : corrupt corrupt [en]
 • การออกเสียง : lichen lichen [en]
 • การออกเสียง : masquerade masquerade [en]
 • การออกเสียง : dive dive [en]
 • การออกเสียง : section section [en]
 • การออกเสียง : binge binge [en]
 • การออกเสียง : aprende aprende [es]
 • การออกเสียง : пить пить [ru]
 • การออกเสียง : increase (verb) increase (verb) [en]
 • การออกเสียง : stamp stamp [en]
 • การออกเสียง : absolve absolve [en]
 • การออกเสียง : besar besar [es]
 • การออกเสียง : zählen zählen [de]
 • การออกเสียง : springen springen [de]
 • การออกเสียง : punch punch [en]
 • การออกเสียง : reckon reckon [en]
 • การออกเสียง : mögen mögen [de]
 • การออกเสียง : salvage salvage [en]
 • การออกเสียง : concentrate concentrate [en]
 • การออกเสียง : spazieren spazieren [de]
 • การออกเสียง : bred bred [sv]
 • การออกเสียง : quote quote [en]
 • การออกเสียง : essay essay [en]
 • การออกเสียง : lock lock [en]
 • การออกเสียง : promise promise [en]
 • การออกเสียง : went went [en]
 • การออกเสียง : mesh mesh [en]
 • การออกเสียง : scrap scrap [en]
 • การออกเสียง : riddle riddle [en]
 • การออกเสียง : singe singe [fr]
 • การออกเสียง : mange mange [fr]
 • การออกเสียง : slime slime [en]
 • การออกเสียง : 見る 見る [ja]
 • การออกเสียง : muttering muttering [en]
 • การออกเสียง : думать думать [ru]
 • การออกเสียง : apologize apologize [en]
 • การออกเสียง : worden worden [nl]
 • การออกเสียง : Ente Ente [de]
 • การออกเสียง : Get out! Get out! [en]
 • การออกเสียง : creep creep [en]
 • การออกเสียง : gulf gulf [en]
 • การออกเสียง : contour contour [en]
 • การออกเสียง : arbitrate arbitrate [en]
 • การออกเสียง : discombobulate discombobulate [en]
 • การออกเสียง : jerk-off jerk-off [en]
 • การออกเสียง : default default [en]
 • การออกเสียง : rate rate [en]
 • การออกเสียง : demolish demolish [en]
 • การออกเสียง : phrase phrase [en]
 • การออกเสียง : woke woke [en]
 • การออกเสียง : syringe syringe [en]
 • การออกเสียง : stain stain [en]
 • การออกเสียง : refract refract [en]
 • การออกเสียง : shroud shroud [en]
 • การออกเสียง : chord chord [en]
 • การออกเสียง : comfort comfort [en]
 • การออกเสียง : yield yield [en]
 • การออกเสียง : somersault somersault [en]
 • การออกเสียง : pee pee [en]
 • การออกเสียง : complex complex [en]
 • การออกเสียง : booze booze [en]
 • การออกเสียง : sounds sounds [en]
 • การออกเสียง : cradle cradle [en]
 • การออกเสียง : Lächeln Lächeln [de]
 • การออกเสียง : flick flick [en]
 • การออกเสียง : Chevron Chevron [fr]
 • การออกเสียง : initiate initiate [en]
 • การออกเสียง : 읽다 읽다 [ko]
 • การออกเสียง : killed killed [en]
 • การออกเสียง : bypass bypass [en]
 • การออกเสียง : distinguish distinguish [en]
 • การออกเสียง : verwenden verwenden [de]
 • การออกเสียง : pat pat [en]
 • การออกเสียง : vaunt vaunt [en]
 • การออกเสียง : иметь иметь [ru]
 • การออกเสียง : tailor tailor [en]
 • การออกเสียง : contrast contrast [en]
 • การออกเสียง : Zoom Zoom [en]
 • การออกเสียง : phase phase [de]
 • การออกเสียง : beam beam [en]
 • การออกเสียง : advise advise [en]
 • การออกเสียง : demonstrate demonstrate [en]
 • การออกเสียง : ligne ligne [fr]
 • การออกเสียง : comprendre comprendre [fr]
 • การออกเสียง : ramble ramble [en]
 • การออกเสียง : inoculate inoculate [en]
 • การออกเสียง : entered entered [en]
 • การออกเสียง : import import [en]
 • การออกเสียง : crust crust [en]
 • การออกเสียง : stem stem [en]
 • การออกเสียง : 歩く 歩く [ja]
 • การออกเสียง : presume presume [en]
 • การออกเสียง : itch itch [en]
 • การออกเสียง : 切り替える 切り替える [ja]
 • การออกเสียง : suppose suppose [en]
 • การออกเสียง : arrange arrange [en]