หมวดหมู่:

verb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverb

 • การออกเสียง : turn turn [en]
 • การออกเสียง : fool fool [en]
 • การออกเสียง : guide guide [en]
 • การออกเสียง : school school [en]
 • การออกเสียง : beard beard [en]
 • การออกเสียง : nurse nurse [en]
 • การออกเสียง : regret regret [en]
 • การออกเสียง : celebrate celebrate [en]
 • การออกเสียง : bald bald [en]
 • การออกเสียง : stand stand [en]
 • การออกเสียง : tower tower [en]
 • การออกเสียง : should should [en]
 • การออกเสียง : direct direct [en]
 • การออกเสียง : throw throw [en]
 • การออกเสียง : arm arm [de]
 • การออกเสียง : pour pour [en]
 • การออกเสียง : appropriate appropriate [en]
 • การออกเสียง : March March [en]
 • การออกเสียง : baby baby [en]
 • การออกเสียง : sport sport [de]
 • การออกเสียง : ring ring [en]
 • การออกเสียง : wimp wimp [en]
 • การออกเสียง : rue rue [fr]
 • การออกเสียง : abandon abandon [en]
 • การออกเสียง : делать делать [ru]
 • การออกเสียง : thin thin [en]
 • การออกเสียง : clock clock [en]
 • การออกเสียง : snow snow [en]
 • การออกเสียง : get get [en]
 • การออกเสียง : fast fast [en]
 • การออกเสียง : colour colour [en]
 • การออกเสียง : judge judge [en]
 • การออกเสียง : mean mean [en]
 • การออกเสียง : did did [en]
 • การออกเสียง : sing sing [en]
 • การออกเสียง : thunder thunder [en]
 • การออกเสียง : court court [en]
 • การออกเสียง : cement cement [en]
 • การออกเสียง : bowl bowl [en]
 • การออกเสียง : band band [en]
 • การออกเสียง : watch watch [en]
 • การออกเสียง : clear clear [en]
 • การออกเสียง : call call [en]
 • การออกเสียง : telephone telephone [en]
 • การออกเสียง : glaze glaze [en]
 • การออกเสียง : gather gather [en]
 • การออกเสียง : retard retard [fr]
 • การออกเสียง : busy busy [en]
 • การออกเสียง : said said [en]
 • การออกเสียง : curtain curtain [en]
 • การออกเสียง : skirt skirt [en]
 • การออกเสียง : candle candle [en]
 • การออกเสียง : paper paper [en]
 • การออกเสียง : queen queen [en]
 • การออกเสียง : poop poop [en]
 • การออกเสียง : mole mole [en]
 • การออกเสียง : step step [en]
 • การออกเสียง : rot rot [de]
 • การออกเสียง : coach coach [en]
 • การออกเสียง : heat heat [en]
 • การออกเสียง : pronunciar pronunciar [es]
 • การออกเสียง : issue issue [en]
 • การออกเสียง : table table [en]
 • การออกเสียง : plant plant [en]
 • การออกเสียง : mind mind [en]
 • การออกเสียง : beg beg [en]
 • การออกเสียง : sock sock [en]
 • การออกเสียง : budget budget [en]
 • การออกเสียง : give give [en]
 • การออกเสียง : bare bare [en]
 • การออกเสียง : cantar cantar [es]
 • การออกเสียง : detail detail [en]
 • การออกเสียง : be be [en]
 • การออกเสียง : honor honor [en]
 • การออกเสียง : experience experience [en]
 • การออกเสียง : pool pool [en]
 • การออกเสียง : pet pet [en]
 • การออกเสียง : gehen gehen [de]
 • การออกเสียง : delete delete [en]
 • การออกเสียง : sun sun [en]
 • การออกเสียง : machen machen [de]
 • การออกเสียง : fear fear [en]
 • การออกเสียง : knight knight [en]
 • การออกเสียง : floor floor [en]
 • การออกเสียง : bruit bruit [fr]
 • การออกเสียง : wow wow [en]
 • การออกเสียง : stir stir [en]
 • การออกเสียง : mar mar [es]
 • การออกเสียง : slow slow [en]
 • การออกเสียง : Rachel Rachel [en]
 • การออกเสียง : bat bat [en]
 • การออกเสียง : advocate advocate [en]
 • การออกเสียง : feather feather [en]
 • การออกเสียง : persuade persuade [en]
 • การออกเสียง : rank rank [en]
 • การออกเสียง : dame dame [en]
 • การออกเสียง : engineer engineer [en]
 • การออกเสียง : old old [en]
 • การออกเสียง : fiddle fiddle [en]
 • การออกเสียง : shovel shovel [en]