หมวดหมู่:

verb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverb

 • การออกเสียง : ring ring [en]
 • การออกเสียง : bald bald [en]
 • การออกเสียง : read read [en]
 • การออกเสียง : mean mean [en]
 • การออกเสียง : school school [en]
 • การออกเสียง : Blur Blur [en]
 • การออกเสียง : retard retard [fr]
 • การออกเสียง : band band [en]
 • การออกเสียง : direct direct [en]
 • การออกเสียง : guide guide [en]
 • การออกเสียง : telephone telephone [en]
 • การออกเสียง : cantar cantar [es]
 • การออกเสียง : step step [en]
 • การออกเสียง : abandon abandon [en]
 • การออกเสียง : mole mole [en]
 • การออกเสียง : beard beard [en]
 • การออกเสียง : celebrate celebrate [en]
 • การออกเสียง : nail nail [en]
 • การออกเสียง : gather gather [en]
 • การออกเสียง : curtain curtain [en]
 • การออกเสียง : poop poop [en]
 • การออกเสียง : beg beg [en]
 • การออกเสียง : thunder thunder [en]
 • การออกเสียง : March March [en]
 • การออกเสียง : get get [en]
 • การออกเสียง : said said [en]
 • การออกเสียง : judge judge [en]
 • การออกเสียง : clear clear [en]
 • การออกเสียง : fast fast [en]
 • การออกเสียง : should should [en]
 • การออกเสียง : ver ver [es]
 • การออกเสียง : appropriate appropriate [en]
 • การออกเสียง : collar collar [en]
 • การออกเสียง : sock sock [en]
 • การออกเสียง : heat heat [en]
 • การออกเสียง : rot rot [de]
 • การออกเสียง : paper paper [en]
 • การออกเสียง : arm arm [en]
 • การออกเสียง : rue rue [fr]
 • การออกเสียง : detail detail [en]
 • การออกเสียง : be be [en]
 • การออกเสียง : bare bare [en]
 • การออกเสียง : thin thin [en]
 • การออกเสียง : pour pour [en]
 • การออกเสียง : pet pet [en]
 • การออกเสียง : fiddle fiddle [en]
 • การออกเสียง : pool pool [en]
 • การออกเสียง : mar mar [es]
 • การออกเสียง : wow wow [en]
 • การออกเสียง : slow slow [en]
 • การออกเสียง : bruit bruit [fr]
 • การออกเสียง : throw throw [en]
 • การออกเสียง : plant plant [en]
 • การออกเสียง : mind mind [en]
 • การออกเสียง : rank rank [en]
 • การออกเสียง : coach coach [en]
 • การออกเสียง : budget budget [en]
 • การออกเสียง : dame dame [en]
 • การออกเสียง : watch watch [en]
 • การออกเสียง : bowl bowl [en]
 • การออกเสียง : advocate advocate [en]
 • การออกเสียง : Frank Frank [en]
 • การออกเสียง : shovel shovel [en]
 • การออกเสียง : honor honor [en]
 • การออกเสียง : смотреть смотреть [ru]
 • การออกเสียง : machen machen [de]
 • การออกเสียง : busy busy [en]
 • การออกเสียง : give give [en]
 • การออกเสียง : call call [en]
 • การออกเสียง : stir stir [en]
 • การออกเสียง : delete delete [en]
 • การออกเสียง : patent patent [en]
 • การออกเสียง : skirt skirt [en]
 • การออกเสียง : sing sing [en]
 • การออกเสียง : kid kid [en]
 • การออกเสียง : Seal Seal [en]
 • การออกเสียง : candle candle [en]
 • การออกเสียง : shuffle shuffle [en]
 • การออกเสียง : elhoz elhoz [hu]
 • การออกเสียง : persuade persuade [en]
 • การออกเสียง : floor floor [en]
 • การออกเสียง : poison poison [en]
 • การออกเสียง : fear fear [en]
 • การออกเสียง : experience experience [en]
 • การออกเสียง : Grant Grant [en]
 • การออกเสียง : Matcha Matcha [ja]
 • การออกเสียง : bat bat [en]
 • การออกเสียง : subject subject [en]
 • การออกเสียง : feather feather [en]
 • การออกเสียง : crawl crawl [en]
 • การออกเสียง : lime lime [en]
 • การออกเสียง : cock cock [en]
 • การออกเสียง : lie lie [en]
 • การออกเสียง : hawk hawk [en]
 • การออกเสียง : cull cull [en]
 • การออกเสียง : wonder wonder [en]
 • การออกเสียง : stable stable [en]
 • การออกเสียง : sand sand [en]
 • การออกเสียง : died died [en]
 • การออกเสียง : fault fault [en]