หมวดหมู่:

verb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverb

 • การออกเสียง : suck suck [en]
 • การออกเสียง : ist ist [de]
 • การออกเสียง : tutor tutor [en]
 • การออกเสียง : exhaust exhaust [en]
 • การออกเสียง : salivate salivate [en]
 • การออกเสียง : heel heel [en]
 • การออกเสียง : met met [en]
 • การออกเสียง : prick prick [en]
 • การออกเสียง : thwart thwart [en]
 • การออกเสียง : drawing drawing [en]
 • การออกเสียง : poke poke [en]
 • การออกเสียง : jag jag [sv]
 • การออกเสียง : negotiate negotiate [en]
 • การออกเสียง : spoon spoon [en]
 • การออกเสียง : dedo dedo [es]
 • การออกเสียง : miss miss [en]
 • การออกเสียง : rape rape [en]
 • การออกเสียง : spot spot [en]
 • การออกเสียง : dig dig [en]
 • การออกเสียง : Seal Seal [en]
 • การออกเสียง : husband husband [en]
 • การออกเสียง : threaten threaten [en]
 • การออกเสียง : make make [en]
 • การออกเสียง : litter litter [en]
 • การออกเสียง : fed fed [en]
 • การออกเสียง : line line [en]
 • การออกเสียง : store store [en]
 • การออกเสียง : guillotine guillotine [en]
 • การออกเสียง : quarantine quarantine [en]
 • การออกเสียง : любить любить [ru]
 • การออกเสียง : paid paid [en]
 • การออกเสียง : abbreviate abbreviate [en]
 • การออกเสียง : quilt quilt [en]
 • การออกเสียง : curve curve [en]
 • การออกเสียง : say say [en]
 • การออกเสียง : load load [en]
 • การออกเสียง : delay delay [en]
 • การออกเสียง : consider consider [en]
 • การออกเสียง : whore whore [en]
 • การออกเสียง : charge charge [en]
 • การออกเสียง : hug hug [en]
 • การออกเสียง : 上がる 上がる [ja]
 • การออกเสียง : werden werden [de]
 • การออกเสียง : abandonar abandonar [es]
 • การออกเสียง : legitimate legitimate [en]
 • การออกเสียง : soar soar [en]
 • การออกเสียง : text text [en]
 • การออกเสียง : handle handle [en]
 • การออกเสียง : ellas ellas [es]
 • การออกเสียง : meet meet [en]
 • การออกเสียง : laser laser [en]
 • การออกเสียง : trap trap [en]
 • การออกเสียง : fashion fashion [en]
 • การออกเสียง : download download [en]
 • การออกเสียง : mess mess [en]
 • การออกเสียง : miele miele [it]
 • การออกเสียง : drum drum [en]
 • การออกเสียง : used used [en]
 • การออกเสียง : raise raise [en]
 • การออกเสียง : accumulate accumulate [en]
 • การออกเสียง : Dodge Dodge [en]
 • การออกเสียง : arbeiten arbeiten [de]
 • การออกเสียง : reciprocate reciprocate [en]
 • การออกเสียง : contribute contribute [en]
 • การออกเสียง : bheadh bheadh [ga]
 • การออกเสียง : narrow narrow [en]
 • การออกเสียง : weigh weigh [en]
 • การออกเสียง : treasure treasure [en]
 • การออกเสียง : consume consume [en]
 • การออกเสียง : concern concern [en]
 • การออกเสียง : lesen lesen [de]
 • การออกเสียง : grade grade [en]
 • การออกเสียง : reward reward [en]
 • การออกเสียง : position position [en]
 • การออกเสียง : exchange exchange [en]
 • การออกเสียง : schlafen schlafen [de]
 • การออกเสียง : experiment experiment [en]
 • การออกเสียง : exacerbate exacerbate [en]
 • การออกเสียง : verse verse [en]
 • การออกเสียง : sweat sweat [en]
 • การออกเสียง : quit quit [en]
 • การออกเสียง : running running [en]
 • การออกเสียง : acheter acheter [fr]
 • การออกเสียง : drill drill [en]
 • การออกเสียง : sieve sieve [en]
 • การออกเสียง : resolve resolve [en]
 • การออกเสียง : launch launch [en]
 • การออกเสียง : whisper whisper [en]
 • การออกเสียง : cage cage [en]
 • การออกเสียง : sehen sehen [de]
 • การออกเสียง : influence influence [en]
 • การออกเสียง : embarrassed embarrassed [en]
 • การออกเสียง : nest nest [en]
 • การออกเสียง : enter enter [en]
 • การออกเสียง : double double [en]
 • การออกเสียง : sent sent [en]
 • การออกเสียง : smile smile [en]
 • การออกเสียง : retract retract [en]
 • การออกเสียง : branch branch [en]
 • การออกเสียง : git git [en]