หมวดหมู่:

verb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverb

 • การออกเสียง : upload upload [en]
 • การออกเสียง : искать искать [ru]
 • การออกเสียง : grade grade [en]
 • การออกเสียง : introduce introduce [en]
 • การออกเสียง : disregard disregard [en]
 • การออกเสียง : power power [en]
 • การออกเสียง : notice notice [en]
 • การออกเสียง : flourish flourish [en]
 • การออกเสียง : lull lull [en]
 • การออกเสียง : taste taste [en]
 • การออกเสียง : store store [en]
 • การออกเสียง : hoe hoe [en]
 • การออกเสียง : smash smash [en]
 • การออกเสียง : erect erect [en]
 • การออกเสียง : annihilate annihilate [en]
 • การออกเสียง : cosplay cosplay [en]
 • การออกเสียง : view view [en]
 • การออกเสียง : wither wither [en]
 • การออกเสียง : tramp tramp [en]
 • การออกเสียง : ascertain ascertain [en]
 • การออกเสียง : nest nest [en]
 • การออกเสียง : sent sent [en]
 • การออกเสียง : launch launch [en]
 • การออกเสียง : agree agree [en]
 • การออกเสียง : pump pump [en]
 • การออกเสียง : develop develop [en]
 • การออกเสียง : crow crow [en]
 • การออกเสียง : testa testa [it]
 • การออกเสียง : sketch sketch [en]
 • การออกเสียง : abominate abominate [en]
 • การออกเสียง : drum drum [en]
 • การออกเสียง : Scrabble Scrabble [fr]
 • การออกเสียง : manĝi manĝi [eo]
 • การออกเสียง : disadvantage disadvantage [en]
 • การออกเสียง : zone zone [en]
 • การออกเสียง : 귀국하다 귀국하다 [ko]
 • การออกเสียง : concern concern [en]
 • การออกเสียง : úsáid úsáid [ga]
 • การออกเสียง : paid paid [en]
 • การออกเสียง : sweat sweat [en]
 • การออกเสียง : dribble dribble [en]
 • การออกเสียง : Nick Nick [en]
 • การออกเสียง : running running [en]
 • การออกเสียง : sample sample [en]
 • การออกเสียง : fortify fortify [en]
 • การออกเสียง : date date [en]
 • การออกเสียง : swell swell [en]
 • การออกเสียง : liaise liaise [en]
 • การออกเสียง : gossip gossip [en]
 • การออกเสียง : acclaim acclaim [en]
 • การออกเสียง : comprar comprar [es]
 • การออกเสียง : preview preview [en]
 • การออกเสียง : rebel rebel [en]
 • การออกเสียง : jag jag [sv]
 • การออกเสียง : plateau plateau [en]
 • การออกเสียง : log out log out [en]
 • การออกเสียง : brush brush [en]
 • การออกเสียง : shampoo shampoo [en]
 • การออกเสียง : entertain entertain [en]
 • การออกเสียง : swagger swagger [en]
 • การออกเสียง : threaten threaten [en]
 • การออกเสียง : fotografia fotografia [ro]
 • การออกเสียง : 가요 가요 [ko]
 • การออกเสียง : clone clone [en]
 • การออกเสียง : reward reward [en]
 • การออกเสียง : structure structure [en]
 • การออกเสียง : magnify magnify [en]
 • การออกเสียง : fuel fuel [en]
 • การออกเสียง : elvisz elvisz [hu]
 • การออกเสียง : comet comet [en]
 • การออกเสียง : raid raid [en]
 • การออกเสียง : charge charge [en]
 • การออกเสียง : quest quest [en]
 • การออกเสียง : cache cache [en]
 • การออกเสียง : 落ちる 落ちる [ja]
 • การออกเสียง : stuff stuff [en]
 • การออกเสียง : dig dig [en]
 • การออกเสียง : clarify clarify [en]
 • การออกเสียง : enter enter [en]
 • การออกเสียง : freeze freeze [en]
 • การออกเสียง : blink blink [en]
 • การออกเสียง : click click [en]
 • การออกเสียง : narrow narrow [en]
 • การออกเสียง : する する [ja]
 • การออกเสียง : meet meet [en]
 • การออกเสียง : twitch twitch [en]
 • การออกเสียง : slaughter slaughter [en]
 • การออกเสียง : hidden hidden [en]
 • การออกเสียง : deliver deliver [en]
 • การออกเสียง : say say [en]
 • การออกเสียง : blacklist blacklist [en]
 • การออกเสียง : hadn't hadn't [en]
 • การออกเสียง : claim claim [en]
 • การออกเสียง : retire retire [en]
 • การออกเสียง : weigh weigh [en]
 • การออกเสียง : enunciate enunciate [en]
 • การออกเสียง : rave rave [en]
 • การออกเสียง : masa masa [tr]
 • การออกเสียง : fax fax [en]
 • การออกเสียง : smile smile [en]