หมวดหมู่:

verb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverb

 • การออกเสียง : retract retract [en]
 • การออกเสียง : guillotine guillotine [en]
 • การออกเสียง : use use [en]
 • การออกเสียง : spoon spoon [en]
 • การออกเสียง : text text [en]
 • การออกเสียง : Dodge Dodge [en]
 • การออกเสียง : drill drill [en]
 • การออกเสียง : sneeze sneeze [en]
 • การออกเสียง : fashion fashion [en]
 • การออกเสียง : hidden hidden [en]
 • การออกเสียง : farol farol [es]
 • การออกเสียง : store store [en]
 • การออกเสียง : jag jag [sv]
 • การออกเสียง : crow crow [en]
 • การออกเสียง : sieve sieve [en]
 • การออกเสียง : brush brush [en]
 • การออกเสียง : threaten threaten [en]
 • การออกเสียง : structure structure [en]
 • การออกเสียง : verstehen verstehen [de]
 • การออกเสียง : git git [en]
 • การออกเสียง : wie wie [de]
 • การออกเสียง : paid paid [en]
 • การออกเสียง : recognize recognize [en]
 • การออกเสียง : shape shape [en]
 • การออกเสียง : download download [en]
 • การออกเสียง : resume resume [en]
 • การออกเสียง : whisper whisper [en]
 • การออกเสียง : drum drum [en]
 • การออกเสียง : resolve resolve [en]
 • การออกเสียง : dig dig [en]
 • การออกเสียง : charge charge [en]
 • การออกเสียง : illuminate illuminate [en]
 • การออกเสียง : drool drool [en]
 • การออกเสียง : ist ist [de]
 • การออกเสียง : grade grade [en]
 • การออกเสียง : sew sew [en]
 • การออกเสียง : delay delay [en]
 • การออกเสียง : mono mono [es]
 • การออกเสียง : concern concern [en]
 • การออกเสียง : pick pick [en]
 • การออกเสียง : edge edge [en]
 • การออกเสียง : whore whore [en]
 • การออกเสียง : running running [en]
 • การออกเสียง : savage savage [en]
 • การออกเสียง : compromise compromise [en]
 • การออกเสียง : sent sent [en]
 • การออกเสียง : reward reward [en]
 • การออกเสียง : rake rake [en]
 • การออกเสียง : nest nest [en]
 • การออกเสียง : say say [en]
 • การออกเสียง : 咕噥 咕噥 [zh]
 • การออกเสียง : make make [en]
 • การออกเสียง : hoe hoe [en]
 • การออกเสียง : sweat sweat [en]
 • การออกเสียง : litter litter [en]
 • การออกเสียง : meet meet [en]
 • การออกเสียง : buck buck [en]
 • การออกเสียง : straddle straddle [en]
 • การออกเสียง : veil veil [en]
 • การออกเสียง : function function [en]
 • การออกเสียง : disregard disregard [en]
 • การออกเสียง : flourish flourish [en]
 • การออกเสียง : upload upload [en]
 • การออกเสียง : aprendeis aprendeis [pt]
 • การออกเสียง : lesen lesen [de]
 • การออกเสียง : zone zone [en]
 • การออกเสียง : narrow narrow [en]
 • การออกเสียง : smash smash [en]
 • การออกเสียง : husband husband [en]
 • การออกเสียง : weigh weigh [en]
 • การออกเสียง : raise raise [en]
 • การออกเสียง : annihilate annihilate [en]
 • การออกเสียง : ascertain ascertain [en]
 • การออกเสียง : deliver deliver [en]
 • การออกเสียง : enter enter [en]
 • การออกเสียง : exchange exchange [en]
 • การออกเสียง : werden werden [de]
 • การออกเสียง : Scrabble Scrabble [fr]
 • การออกเสียง : plateau plateau [en]
 • การออกเสียง : contribute contribute [en]
 • การออกเสียง : cosplay cosplay [en]
 • การออกเสียง : disadvantage disadvantage [en]
 • การออกเสียง : Nick Nick [en]
 • การออกเสียง : gossip gossip [en]
 • การออกเสียง : consume consume [en]
 • การออกเสียง : branch branch [en]
 • การออกเสียง : entertain entertain [en]
 • การออกเสียง : lull lull [en]
 • การออกเสียง : erect erect [en]
 • การออกเสียง : sample sample [en]
 • การออกเสียง : smile smile [en]
 • การออกเสียง : position position [en]
 • การออกเสียง : quilt quilt [en]
 • การออกเสียง : shampoo shampoo [en]
 • การออกเสียง : tramp tramp [en]
 • การออกเสียง : miss miss [en]
 • การออกเสียง : testa testa [it]
 • การออกเสียง : rebel rebel [en]
 • การออกเสียง : wither wither [en]
 • การออกเสียง : launch launch [en]