หมวดหมู่:

verb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverb

 • การออกเสียง : borrow borrow [en]
 • การออกเสียง : died died [en]
 • การออกเสียง : fault fault [en]
 • การออกเสียง : table table [en]
 • การออกเสียง : cull cull [en]
 • การออกเสียง : gehen gehen [de]
 • การออกเสียง : sand sand [en]
 • การออกเสียง : cry cry [en]
 • การออกเสียง : old old [en]
 • การออกเสียง : bin bin [de]
 • การออกเสียง : stable stable [en]
 • การออกเสียง : Bully Bully [en]
 • การออกเสียง : doubt doubt [en]
 • การออกเสียง : project project [en]
 • การออกเสียง : beat beat [en]
 • การออกเสียง : burn burn [en]
 • การออกเสียง : gauge gauge [en]
 • การออกเสียง : ridicule ridicule [en]
 • การออกเสียง : murder murder [en]
 • การออกเสียง : purse purse [en]
 • การออกเสียง : congress congress [en]
 • การออกเสียง : coin coin [en]
 • การออกเสียง : Rachel Rachel [en]
 • การออกเสียง : können können [de]
 • การออกเสียง : begin begin [en]
 • การออกเสียง : compare compare [en]
 • การออกเสียง : scarf scarf [en]
 • การออกเสียง : centre centre [en]
 • การออกเสียง : Rome Rome [fr]
 • การออกเสียง : level level [en]
 • การออกเสียง : care care [en]
 • การออกเสียง : engineer engineer [en]
 • การออกเสียง : Przepraszam Przepraszam [pl]
 • การออกเสียง : bridge bridge [en]
 • การออกเสียง : amar amar [es]
 • การออกเสียง : butcher butcher [en]
 • การออกเสียง : lounge lounge [en]
 • การออกเสียง : escape escape [en]
 • การออกเสียง : need need [en]
 • การออกเสียง : sink sink [en]
 • การออกเสียง : 食べる 食べる [ja]
 • การออกเสียง : broadcast broadcast [en]
 • การออกเสียง : cook cook [en]
 • การออกเสียง : salve salve [la]
 • การออกเสียง : drive drive [en]
 • การออกเสียง : reason reason [en]
 • การออกเสียง : view view [en]
 • การออกเสียง : Bury Bury [en]
 • การออกเสียง : звонит звонит [ru]
 • การออกเสียง : blow blow [en]
 • การออกเสียง : люблю люблю [ru]
 • การออกเสียง : sein sein [de]
 • การออกเสียง : model model [en]
 • การออกเสียง : wake wake [en]
 • การออกเสียง : focus focus [en]
 • การออกเสียง : Jack Jack [en]
 • การออกเสียง : board board [en]
 • การออกเสียง : shot shot [en]
 • การออกเสียง : puzzle puzzle [en]
 • การออกเสียง : empty empty [en]
 • การออกเสียง : soil soil [en]
 • การออกเสียง : reduce reduce [en]
 • การออกเสียง : brand brand [en]
 • การออกเสียง : reveal reveal [en]
 • การออกเสียง : favor favor [en]
 • การออกเสียง : met met [en]
 • การออกเสียง : cap cap [en]
 • การออกเสียง : Perfume Perfume [en]
 • การออกเสียง : callar callar [es]
 • การออกเสียง : part part [en]
 • การออกเสียง : torture torture [en]
 • การออกเสียง : determine determine [en]
 • การออกเสียง : pause pause [en]
 • การออกเสียง : hate hate [en]
 • การออกเสียง : massage massage [en]
 • การออกเสียง : introduce introduce [en]
 • การออกเสียง : hide hide [en]
 • การออกเสียง : palm palm [en]
 • การออกเสียง : ship ship [en]
 • การออกเสียง : skip skip [en]
 • การออกเสียง : built built [en]
 • การออกเสียง : learning learning [en]
 • การออกเสียง : fui fui [es]
 • การออกเสียง : buy buy [en]
 • การออกเสียง : fade fade [en]
 • การออกเสียง : rug rug [en]
 • การออกเสียง : hören hören [de]
 • การออกเสียง : support support [en]
 • การออกเสียง : select select [en]
 • การออกเสียง : appreciate appreciate [en]
 • การออกเสียง : beef beef [en]
 • การออกเสียง : thread thread [en]
 • การออกเสียง : Essen Essen [de]
 • การออกเสียง : index index [en]
 • การออกเสียง : break break [en]
 • การออกเสียง : won't won't [en]
 • การออกเสียง : lend lend [en]
 • การออกเสียง : boom boom [en]
 • การออกเสียง : silence silence [en]
 • การออกเสียง : jerk jerk [en]