หมวดหมู่:

verb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverb

 • การออกเสียง : close close [en]
 • การออกเสียง : light light [en]
 • การออกเสียง : know know [en]
 • การออกเสียง : message message [en]
 • การออกเสียง : help help [en]
 • การออกเสียง : train train [en]
 • การออกเสียง : second second [en]
 • การออกเสียง : pull pull [en]
 • การออกเสียง : major major [en]
 • การออกเสียง : cup cup [en]
 • การออกเสียง : bag bag [en]
 • การออกเสียง : ham ham [en]
 • การออกเสียง : dream dream [en]
 • การออกเสียง : mark mark [en]
 • การออกเสียง : still still [en]
 • การออกเสียง : enjoy enjoy [en]
 • การออกเสียง : face face [en]
 • การออกเสียง : anchor anchor [en]
 • การออกเสียง : remember remember [en]
 • การออกเสียง : caution caution [en]
 • การออกเสียง : taught taught [en]
 • การออกเสียง : oil oil [en]
 • การออกเสียง : block block [en]
 • การออกเสียง : warm warm [en]
 • การออกเสียง : culture culture [en]
 • การออกเสียง : out out [en]
 • การออกเสียง : ask ask [en]
 • การออกเสียง : romance romance [en]
 • การออกเสียง : found found [en]
 • การออกเสียง : want want [en]
 • การออกเสียง : Harry Harry [en]
 • การออกเสียง : war war [en]
 • การออกเสียง : hammer hammer [en]
 • การออกเสียง : spread spread [en]
 • การออกเสียง : ellos ellos [es]
 • การออกเสียง : fox fox [en]
 • การออกเสียง : come come [en]
 • การออกเสียง : queue queue [en]
 • การออกเสียง : crush crush [en]
 • การออกเสียง : kitten kitten [en]
 • การออกเสียง : could could [en]
 • การออกเสียง : ball ball [en]
 • การออกเสียง : write write [en]
 • การออกเสียง : top top [en]
 • การออกเสียง : name name [en]
 • การออกเสียง : button button [en]
 • การออกเสียง : question question [en]
 • การออกเสียง : winter winter [en]
 • การออกเสียง : cake cake [en]
 • การออกเสียง : take take [en]
 • การออกเสียง : cow cow [en]
 • การออกเสียง : tan tan [en]
 • การออกเสียง : vos vos [fr]
 • การออกเสียง : van van [en]
 • การออกเสียง : aren't aren't [en]
 • การออกเสียง : search search [en]
 • การออกเสียง : hit hit [en]
 • การออกเสียง : bum bum [en]
 • การออกเสียง : tap tap [en]
 • การออกเสียง : exit exit [en]
 • การออกเสียง : square square [en]
 • การออกเสียง : cheek cheek [en]
 • การออกเสียง : skin skin [en]
 • การออกเสียง : monkey monkey [en]
 • การออกเสียง : research research [en]
 • การออกเสียง : plague plague [en]
 • การออกเสียง : suit suit [en]
 • การออกเสียง : act act [en]
 • การออกเสียง : wrote wrote [en]
 • การออกเสียง : rat rat [en]
 • การออกเสียง : interpret interpret [en]
 • การออกเสียง : cool cool [en]
 • การออกเสียง : toast toast [en]
 • การออกเสียง : sprechen sprechen [de]
 • การออกเสียง : bank bank [en]
 • การออกเสียง : time time [en]
 • การออกเสียง : batter batter [en]
 • การออกเสียง : prefer prefer [en]
 • การออกเสียง : lunch lunch [en]
 • การออกเสียง : read read [en]
 • การออกเสียง : bother bother [en]
 • การออกเสียง : play play [en]
 • การออกเสียง : ride ride [en]
 • การออกเสียง : recipe recipe [en]
 • การออกเสียง : street street [en]
 • การออกเสียง : tú [es]
 • การออกเสียง : had had [en]
 • การออกเสียง : climb climb [en]
 • การออกเสียง : feel feel [en]
 • การออกเสียง : Venus Venus [en]
 • การออกเสียง : breathe breathe [en]
 • การออกเสียง : mad mad [en]
 • การออกเสียง : page page [en]
 • การออกเสียง : colour colour [en]
 • การออกเสียง : fan fan [en]
 • การออกเสียง : usted usted [es]
 • การออกเสียง : stroke stroke [en]
 • การออกเสียง : ass ass [en]
 • การออกเสียง : career career [en]
 • การออกเสียง : police police [en]