หมวดหมู่:

verb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverb

 • การออกเสียง : fail fail [en]
 • การออกเสียง : might might [en]
 • การออกเสียง : balloon balloon [en]
 • การออกเสียง : divert divert [en]
 • การออกเสียง : sublime sublime [en]
 • การออกเสียง : age age [en]
 • การออกเสียง : send send [en]
 • การออกเสียง : schlafen schlafen [de]
 • การออกเสียง : calculate calculate [en]
 • การออกเสียง : must must [en]
 • การออกเสียง : expatriate expatriate [en]
 • การออกเสียง : rare rare [en]
 • การออกเสียง : 飲む 飲む [ja]
 • การออกเสียง : key key [en]
 • การออกเสียง : imagine imagine [en]
 • การออกเสียง : include include [en]
 • การออกเสียง : wrap wrap [en]
 • การออกเสียง : blouse blouse [en]
 • การออกเสียง : boot boot [de]
 • การออกเสียง : control control [en]
 • การออกเสียง : rescue rescue [en]
 • การออกเสียง : voyage voyage [en]
 • การออกเสียง : negative negative [en]
 • การออกเสียง : Munch Munch [en]
 • การออกเสียง : salivate salivate [en]
 • การออกเสียง : wreck wreck [en]
 • การออกเสียง : awake awake [en]
 • การออกเสียง : associate associate [en]
 • การออกเสียง : Guard Guard [en]
 • การออกเสียง : comb comb [en]
 • การออกเสียง : effect effect [en]
 • การออกเสียง : spell spell [en]
 • การออกเสียง : prick prick [en]
 • การออกเสียง : reiterate reiterate [en]
 • การออกเสียง : sentence sentence [en]
 • การออกเสียง : verb verb [en]
 • การออกเสียง : pass pass [en]
 • การออกเสียง : post post [en]
 • การออกเสียง : notice notice [en]
 • การออกเสียง : blanche blanche [fr]
 • การออกเสียง : suck suck [en]
 • การออกเสียง : card card [en]
 • การออกเสียง : scent scent [en]
 • การออกเสียง : complete complete [en]
 • การออกเสียง : wax wax [en]
 • การออกเสียง : heure heure [fr]
 • การออกเสียง : map map [en]
 • การออกเสียง : service service [en]
 • การออกเสียง : buscar buscar [es]
 • การออกเสียง : effort effort [en]
 • การออกเสียง : keep keep [en]
 • การออกเสียง : distance distance [en]
 • การออกเสียง : Iris Iris [en]
 • การออกเสียง : end end [en]
 • การออกเสียง : yawn yawn [en]
 • การออกเสียง : query query [en]
 • การออกเสียง : agree agree [en]
 • การออกเสียง : helicopter helicopter [en]
 • การออกเสียง : mine mine [en]
 • การออกเสียง : thwart thwart [en]
 • การออกเสียง : respect respect [en]
 • การออกเสียง : exhaust exhaust [en]
 • การออกเสียง : rape rape [en]
 • การออกเสียง : vacuum vacuum [en]
 • การออกเสียง : sleep sleep [en]
 • การออกเสียง : spot spot [en]
 • การออกเสียง : 上がる 上がる [ja]
 • การออกเสียง : abandonar abandonar [es]
 • การออกเสียง : abbreviate abbreviate [en]
 • การออกเสียง : negotiate negotiate [en]
 • การออกเสียง : любить любить [ru]
 • การออกเสียง : cache cache [en]
 • การออกเสียง : dedo dedo [es]
 • การออกเสียง : tag tag [de]
 • การออกเสียง : open open [en]
 • การออกเสียง : reciprocate reciprocate [en]
 • การออกเสียง : fuel fuel [en]
 • การออกเสียง : pirate pirate [en]
 • การออกเสียง : conclude conclude [en]
 • การออกเสียง : laser laser [en]
 • การออกเสียง : tutor tutor [en]
 • การออกเสียง : soar soar [en]
 • การออกเสียง : develop develop [en]
 • การออกเสียง : power power [en]
 • การออกเสียง : trap trap [en]
 • การออกเสียง : load load [en]
 • การออกเสียง : fed fed [en]
 • การออกเสียง : date date [en]
 • การออกเสียง : heel heel [en]
 • การออกเสียง : mess mess [en]
 • การออกเสียง : use use [en]
 • การออกเสียง : line line [en]
 • การออกเสียง : taste taste [en]
 • การออกเสียง : experiment experiment [en]
 • การออกเสียง : handle handle [en]
 • การออกเสียง : legitimate legitimate [en]
 • การออกเสียง : accumulate accumulate [en]
 • การออกเสียง : curve curve [en]
 • การออกเสียง : verse verse [en]
 • การออกเสียง : guillotine guillotine [en]