หมวดหมู่:

verb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverb

 • การออกเสียง : learning learning [en]
 • การออกเสียง : might might [en]
 • การออกเสียง : rug rug [en]
 • การออกเสียง : Jack Jack [en]
 • การออกเสียง : favor favor [en]
 • การออกเสียง : soil soil [en]
 • การออกเสียง : ver ver [es]
 • การออกเสียง : imagine imagine [en]
 • การออกเสียง : notice notice [en]
 • การออกเสียง : hate hate [en]
 • การออกเสียง : fail fail [en]
 • การออกเสียง : associate associate [en]
 • การออกเสียง : control control [en]
 • การออกเสียง : massage massage [en]
 • การออกเสียง : torture torture [en]
 • การออกเสียง : cache cache [en]
 • การออกเสียง : wake wake [en]
 • การออกเสียง : agree agree [en]
 • การออกเสียง : brand brand [en]
 • การออกเสียง : skip skip [en]
 • การออกเสียง : amar amar [es]
 • การออกเสียง : звонит звонит [ru]
 • การออกเสียง : nosotros nosotros [es]
 • การออกเสียง : effect effect [en]
 • การออกเสียง : calculate calculate [en]
 • การออกเสียง : blouse blouse [en]
 • การออกเสียง : wrap wrap [en]
 • การออกเสียง : Essen Essen [de]
 • การออกเสียง : must must [en]
 • การออกเสียง : query query [en]
 • การออกเสียง : boot boot [de]
 • การออกเสียง : use use [en]
 • การออกเสียง : effort effort [en]
 • การออกเสียง : pass pass [en]
 • การออกเสียง : fade fade [en]
 • การออกเสียง : heure heure [fr]
 • การออกเสียง : select select [en]
 • การออกเสียง : beef beef [en]
 • การออกเสียง : develop develop [en]
 • การออกเสียง : edge edge [en]
 • การออกเสียง : fui fui [es]
 • การออกเสียง : complete complete [en]
 • การออกเสียง : send send [en]
 • การออกเสียง : service service [en]
 • การออกเสียง : blanche blanche [fr]
 • การออกเสียง : negative negative [en]
 • การออกเสียง : silence silence [en]
 • การออกเสียง : sublime sublime [en]
 • การออกเสียง : sentence sentence [en]
 • การออกเสียง : map map [en]
 • การออกเสียง : boom boom [en]
 • การออกเสียง : index index [en]
 • การออกเสียง : rescue rescue [en]
 • การออกเสียง : fuel fuel [en]
 • การออกเสียง : function function [en]
 • การออกเสียง : jerk jerk [en]
 • การออกเสียง : card card [en]
 • การออกเสียง : divert divert [en]
 • การออกเสียง : awake awake [en]
 • การออกเสียง : helicopter helicopter [en]
 • การออกเสียง : date date [en]
 • การออกเสียง : verb verb [en]
 • การออกเสียง : savage savage [en]
 • การออกเสียง : spell spell [en]
 • การออกเสียง : verstehen verstehen [de]
 • การออกเสียง : distance distance [en]
 • การออกเสียง : respect respect [en]
 • การออกเสียง : Iris Iris [en]
 • การออกเสียง : Guard Guard [en]
 • การออกเสียง : post post [en]
 • การออกเสียง : open open [en]
 • การออกเสียง : hidden hidden [en]
 • การออกเสียง : power power [en]
 • การออกเสียง : mine mine [en]
 • การออกเสียง : scent scent [en]
 • การออกเสียง : end end [en]
 • การออกเสียง : yawn yawn [en]
 • การออกเสียง : Munch Munch [en]
 • การออกเสียง : expatriate expatriate [en]
 • การออกเสียง : 飲む 飲む [ja]
 • การออกเสียง : keep keep [en]
 • การออกเสียง : sleep sleep [en]
 • การออกเสียง : wreck wreck [en]
 • การออกเสียง : caminar caminar [es]
 • การออกเสียง : pirate pirate [en]
 • การออกเสียง : recognize recognize [en]
 • การออกเสียง : brush brush [en]
 • การออกเสียง : vacuum vacuum [en]
 • การออกเสียง : shape shape [en]
 • การออกเสียง : taste taste [en]
 • การออกเสียง : sneeze sneeze [en]
 • การออกเสียง : sew sew [en]
 • การออกเสียง : wie wie [de]
 • การออกเสียง : tag tag [en]
 • การออกเสียง : wax wax [en]
 • การออกเสียง : resume resume [en]
 • การออกเสียง : structure structure [en]
 • การออกเสียง : crow crow [en]
 • การออกเสียง : pick pick [en]
 • การออกเสียง : reiterate reiterate [en]