หมวดหมู่:

verb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverb

 • การออกเสียง : aprendeis aprendeis [pt]
 • การออกเสียง : embarrassed embarrassed [en]
 • การออกเสียง : quit quit [en]
 • การออกเสียง : ascertain ascertain [en]
 • การออกเสียง : Nick Nick [en]
 • การออกเสียง : annihilate annihilate [en]
 • การออกเสียง : Scrabble Scrabble [en]
 • การออกเสียง : cage cage [en]
 • การออกเสียง : gossip gossip [en]
 • การออกเสียง : smash smash [en]
 • การออกเสียง : influence influence [en]
 • การออกเสียง : disadvantage disadvantage [en]
 • การออกเสียง : gut gut [de]
 • การออกเสียง : sample sample [en]
 • การออกเสียง : treasure treasure [en]
 • การออกเสียง : cosplay cosplay [en]
 • การออกเสียง : eclipse eclipse [en]
 • การออกเสียง : poke poke [en]
 • การออกเสียง : double double [en]
 • การออกเสียง : shampoo shampoo [en]
 • การออกเสียง : supply supply [en]
 • การออกเสียง : rebel rebel [en]
 • การออกเสียง : erect erect [en]
 • การออกเสียง : lull lull [en]
 • การออกเสียง : stuff stuff [en]
 • การออกเสียง : lui lui [fr]
 • การออกเสียง : acheter acheter [fr]
 • การออกเสียง : finance finance [en]
 • การออกเสียง : testa testa [it]
 • การออกเสียง : raid raid [en]
 • การออกเสียง : blind blind [en]
 • การออกเสียง : whistle whistle [en]
 • การออกเสียง : tramp tramp [en]
 • การออกเสียง : comprar comprar [es]
 • การออกเสียง : wither wither [en]
 • การออกเสียง : ad ad [en]
 • การออกเสียง : freeze freeze [en]
 • การออกเสียง : pump pump [en]
 • การออกเสียง : slaughter slaughter [en]
 • การออกเสียง : binge-watch binge-watch [en]
 • การออกเสียง : proszę proszę [pl]
 • การออกเสียง : cum cum [en]
 • การออกเสียง : boss boss [en]
 • การออกเสียง : translate translate [en]
 • การออกเสียง : trust trust [en]
 • การออกเสียง : miele miele [it]
 • การออกเสียง : liaise liaise [en]
 • การออกเสียง : bow bow [en]
 • การออกเสียง : sehen sehen [de]
 • การออกเสียง : let let [en]
 • การออกเสียง : glue glue [en]
 • การออกเสียง : sketch sketch [en]
 • การออกเสียง : swell swell [en]
 • การออกเสียง : する する [ja]
 • การออกเสียง : vent vent [fr]
 • การออกเสียง : claim claim [en]
 • การออกเสียง : excuse excuse [en]
 • การออกเสียง : clarify clarify [en]
 • การออกเสียง : preview preview [en]
 • การออกเสียง : ruin ruin [en]
 • การออกเสียง : pray pray [en]
 • การออกเสียง : tout tout [fr]
 • การออกเสียง : ink ink [en]
 • การออกเสียง : off off [en]
 • การออกเสียง : lose lose [en]
 • การออกเสียง : wander wander [en]
 • การออกเสียง : abominate abominate [en]
 • การออกเสียง : fly fly [en]
 • การออกเสียง : 귀국하다 귀국하다 [ko]
 • การออกเสียง : magnify magnify [en]
 • การออกเสียง : layer layer [en]
 • การออกเสียง : quest quest [en]
 • การออกเสียง : dribble dribble [en]
 • การออกเสียง : Przemyśl Przemyśl [pl]
 • การออกเสียง : boil boil [en]
 • การออกเสียง : clone clone [en]
 • การออกเสียง : acclaim acclaim [en]
 • การออกเสียง : manĝi manĝi [eo]
 • การออกเสียง : úsáid úsáid [ga]
 • การออกเสียง : log out log out [en]
 • การออกเสียง : 가요 가요 [ko]
 • การออกเสียง : bid bid [en]
 • การออกเสียง : fortify fortify [en]
 • การออกเสียง : scii scii [la]
 • การออกเสียง : sought sought [en]
 • การออกเสียง : differentiate differentiate [en]
 • การออกเสียง : combine combine [en]
 • การออกเสียง : искать искать [ru]
 • การออกเสียง : examine examine [en]
 • การออกเสียง : swagger swagger [en]
 • การออกเสียง : wheel wheel [en]
 • การออกเสียง : AIDS AIDS [en]
 • การออกเสียง : kommen kommen [de]
 • การออกเสียง : retire retire [en]
 • การออกเสียง : fotografia fotografia [ro]
 • การออกเสียง : comet comet [en]
 • การออกเสียง : hadn't hadn't [en]
 • การออกเสียง : blink blink [en]
 • การออกเสียง : vet vet [en]
 • การออกเสียง : rencontrer rencontrer [fr]