• การออกเสียงคำว่า stoppia stoppia [it]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า schiocchezze schiocchezze [] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า respiratore respiratore [it]
 • การออกเสียงคำว่า gonfiamento gonfiamento [it]
 • การออกเสียงคำว่า principio guida principio guida [it]
 • การออกเสียงคำว่า cilindrata cilindrata [it]
 • การออกเสียงคำว่า carta oleata carta oleata [it]
 • การออกเสียงคำว่า presa di posizione presa di posizione [it]
 • การออกเสียงคำว่า prigioniero prigioniero [it]
 • การออกเสียงคำว่า foratura foratura [it]
 • การออกเสียงคำว่า sentenza di divorzio sentenza di divorzio [it]
 • การออกเสียงคำว่า verdetto verdetto [it]
 • การออกเสียงคำว่า ventilatore ventilatore [it]
 • การออกเสียงคำว่า equanimità equanimità [it]
 • การออกเสียงคำว่า depredatore depredatore [it]
 • การออกเสียงคำว่า secchio secchio [it]
 • การออกเสียงคำว่า mastello mastello [it]
 • การออกเสียงคำว่า paiolata paiolata [it]
 • การออกเสียงคำว่า fondo dei pantaloni fondo dei pantaloni [it]
 • การออกเสียงคำว่า Napoleone Napoleone [it]
 • การออกเสียงคำว่า para para [pt]
 • การออกเสียงคำว่า nono nono [it]
 • การออกเสียงคำว่า squèro squèro [vec]
 • การออกเสียงคำว่า sgòrbia sgòrbia [vec]
 • การออกเสียงคำว่า gas gas [en]
 • การออกเสียงคำว่า scambio scambio [it]
 • การออกเสียงคำว่า napoletana napoletana [it]
 • การออกเสียงคำว่า giovane giovane [it]
 • การออกเสียงคำว่า inferno inferno [en]
 • การออกเสียงคำว่า troppo troppo [it]