คำ: Dani

Daniการออกเสียงใน ดัตช์ [nl]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงDaniในดัตช์

เสียงและภาษาบนแผนที่

Daniการออกเสียงใน สเปน [es]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงDaniในสเปน

Daniการออกเสียงใน เยอรมัน [de]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงDaniในเยอรมัน

Daniอยู่ระหว่างการพิจารณาที่การออกเสียงใน:

สุ่มคำ: Gerard KleisterleebentFrankrijkDuitslandschool