หมวดหมู่:

þjóðerni

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงþjóðerni

 • การออกเสียง : norsk norsk [no]
 • การออกเสียง : Dani Dani [nl]
 • การออกเสียง : Japani Japani [fi]
 • การออกเสียง : Rússi Rússi [is]
 • การออกเสียง : danskt danskt [da]
 • การออกเสียง : Serbi Serbi [fi]
 • การออกเสียง : Belgi Belgi [is]
 • การออกเสียง : franskt franskt [is]
 • การออกเสียง : frakki frakki [is]
 • การออกเสียง : japanskt japanskt [sv]
 • การออกเสียง : íslensk íslensk [is]
 • การออกเสียง : rússneskur rússneskur [is]
 • การออกเสียง : ástralskur ástralskur [is]
 • การออกเสียง : nýsjálensk nýsjálensk [is]
 • การออกเสียง : ástralskt ástralskt [is]
 • การออกเสียง : lúxemborgsk lúxemborgsk [is]
 • การออกเสียง : Slóveni Slóveni [is]
 • การออกเสียง : kúbverskt kúbverskt [is]
 • การออกเสียง : grænlenskt grænlenskt [is]
 • การออกเสียง : suður-afrísk suður-afrísk [is]
 • การออกเสียง : Ameríkani Ameríkani [is]
 • การออกเสียง : franskur franskur [is]
 • การออกเสียง : lettnesk lettnesk [is]
 • การออกเสียง : tævönsk tævönsk [is]
 • การออกเสียง : mexíkóskt mexíkóskt [is]
 • การออกเสียง : maltneskur maltneskur [is]
 • การออกเสียง : mongólskur mongólskur [is]
 • การออกเสียง : jórdönsk jórdönsk [is]
 • การออกเสียง : Víetnami Víetnami [is]
 • การออกเสียง : argentískt argentískt [is]
 • การออกเสียง : kóreskur kóreskur [is]
 • การออกเสียง : kínverskt kínverskt [is]
 • การออกเสียง : Lúxemborgari Lúxemborgari [is]
 • การออกเสียง : nýsjálenskur nýsjálenskur [is]
 • การออกเสียง : Portúgali Portúgali [is]
 • การออกเสียง : áströlsk áströlsk [is]
 • การออกเสียง : íranskt íranskt [is]
 • การออกเสียง : búlgarskur búlgarskur [is]
 • การออกเสียง : suður-kóreskt suður-kóreskt [is]
 • การออกเสียง : Albani Albani [is]
 • การออกเสียง : Argentínumaður Argentínumaður [is]
 • การออกเสียง : nígersk nígersk [is]
 • การออกเสียง : belgískt belgískt [is]
 • การออกเสียง : norður-kóresk norður-kóresk [is]
 • การออกเสียง : hollenskt hollenskt [is]
 • การออกเสียง : nígerskur nígerskur [is]
 • การออกเสียง : kólumbískt kólumbískt [is]
 • การออกเสียง : svíi svíi [is]
 • การออกเสียง : úkraínskt úkraínskt [is]
 • การออกเสียง : kóreskt kóreskt [is]
 • การออกเสียง : nígerskt nígerskt [is]
 • การออกเสียง : Walesbúi Walesbúi [is]
 • การออกเสียง : maltnesk maltnesk [is]
 • การออกเสียง : egypsk egypsk [is]
 • การออกเสียง : Færeyingur Færeyingur [is]
 • การออกเสียง : bandarískur bandarískur [is]
 • การออกเสียง : ensk ensk [is]
 • การออกเสียง : Tékki Tékki [is]
 • การออกเสียง : líbanskt líbanskt [is]
 • การออกเสียง : Kýpverji Kýpverji [is]
 • การออกเสียง : asísk asísk [is]
 • การออกเสียง : eþíópísk eþíópísk [is]
 • การออกเสียง : enskur enskur [is]
 • การออกเสียง : íranskur íranskur [is]
 • การออกเสียง : Sómali Sómali [is]
 • การออกเสียง : Filippseyingur Filippseyingur [is]
 • การออกเสียง : japanskur japanskur [is]
 • การออกเสียง : pakistanskt pakistanskt [is]
 • การออกเสียง : þýskur þýskur [is]
 • การออกเสียง : Grikki Grikki [is]
 • การออกเสียง : spænskt spænskt [is]
 • การออกเสียง : Slóvaki Slóvaki [is]
 • การออกเสียง : makedónskt makedónskt [is]
 • การออกเสียง : spænskur spænskur [is]
 • การออกเสียง : Eþíópi Eþíópi [is]
 • การออกเสียง : Norðmaður Norðmaður [is]
 • การออกเสียง : asískt asískt [is]
 • การออกเสียง : Brasilíumaður Brasilíumaður [is]
 • การออกเสียง : hollensk hollensk [is]
 • การออกเสียง : Hollendingur Hollendingur [is]
 • การออกเสียง : egypskur egypskur [is]
 • การออกเสียง : Króati Króati [is]
 • การออกเสียง : Suður-Afríkumaður Suður-Afríkumaður [is]
 • การออกเสียง : suður-afrískt suður-afrískt [is]
 • การออกเสียง : austurrískur austurrískur [is]
 • การออกเสียง : svissnesk svissnesk [is]
 • การออกเสียง : asískur asískur [is]
 • การออกเสียง : slóvaskt slóvaskt [is]
 • การออกเสียง : Egypti Egypti [fi]
 • การออกเสียง : Þjóðverji Þjóðverji [is]
 • การออกเสียง : ísraelskur ísraelskur [is]
 • การออกเสียง : suður-afrískur suður-afrískur [is]
 • การออกเสียง : pólskt pólskt [is]
 • การออกเสียง : færeyskur færeyskur [is]
 • การออกเสียง : tékkneskt tékkneskt [is]
 • การออกเสียง : síleskt síleskt [is]
 • การออกเสียง : Nígeríumaður Nígeríumaður [is]
 • การออกเสียง : japönsk japönsk [is]
 • การออกเสียง : mexíkóskur mexíkóskur [is]
 • การออกเสียง : Bandaríkjamaður Bandaríkjamaður [is]