หมวดหมู่:

surname - Catalan

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsurname - Catalan

 • การออกเสียง : diez
  diez [es]
 • การออกเสียง : David
  David [en]
 • การออกเสียง : Dios
  Dios [es]
 • การออกเสียง : Juan
  Juan [es]
 • การออกเสียง : dans
  dans [fr]
 • การออกเสียง : domingo
  domingo [es]
 • การออกเสียง : Aurora
  Aurora [en]
 • การออกเสียง : Roma
  Roma [la]
 • การออกเสียง : March
  March [en]
 • การออกเสียง : doctor
  doctor [en]
 • การออกเสียง : blanc
  blanc [fr]
 • การออกเสียง : Diana
  Diana [en]
 • การออกเสียง : dad
  dad [en]
 • การออกเสียง : parrot
  parrot [en]
 • การออกเสียง : doce
  doce [es]
 • การออกเสียง : Joan
  Joan [en]
 • การออกเสียง : Freixenet
  Freixenet [ca]
 • การออกเสียง : mas
  mas [fr]
 • การออกเสียง : dual
  dual [en]
 • การออกเสียง : vert
  vert [fr]
 • การออกเสียง : das
  das [de]
 • การออกเสียง : adeus
  adeus [pt]
 • การออกเสียง : Puigdemont
  Puigdemont [ca]
 • การออกเสียง : Jordi
  Jordi [ca]
 • การออกเสียง : alegre
  alegre [pt]
 • การออกเสียง : Dan
  Dan [es]
 • การออกเสียง : pont
  pont [fr]
 • การออกเสียง : Oliver
  Oliver [de]
 • การออกเสียง : company
  company [en]
 • การออกเสียง : comes
  comes [en]
 • การออกเสียง : dulce
  dulce [es]
 • การออกเสียง : botella
  botella [es]
 • การออกเสียง : camp
  camp [en]
 • การออกเสียง : Dana
  Dana [ro]
 • การออกเสียง : Diego
  Diego [es]
 • การออกเสียง : Bach
  Bach [de]
 • การออกเสียง : donate
  donate [en]
 • การออกเสียง : Hugues
  Hugues [fr]
 • การออกเสียง : Damian
  Damian [en]
 • การออกเสียง : Bosch
  Bosch [de]
 • การออกเสียง : bas
  bas [fr]
 • การออกเสียง : mir
  mir [de]
 • การออกเสียง : Pau
  Pau [pt]
 • การออกเสียง : compte
  compte [fr]
 • การออกเสียง : puig
  puig [ca]
 • การออกเสียง : Gil
  Gil [ca]
 • การออกเสียง : pera
  pera [es]
 • การออกเสียง : Mestre
  Mestre [it]
 • การออกเสียง : grau
  grau [de]
 • การออกเสียง : duro
  duro [es]
 • การออกเสียง : Figueres
  Figueres [ca]
 • การออกเสียง : deniz
  deniz [tr]
 • การออกเสียง : mora
  mora [it]
 • การออกเสียง : Roy
  Roy [en]
 • การออกเสียง : Dale
  Dale [en]
 • การออกเสียง : font
  font [en]
 • การออกเสียง : mach
  mach [de]
 • การออกเสียง : coma
  coma [es]
 • การออกเสียง : pi
  pi [en]
 • การออกเสียง : Montserrat
  Montserrat [ca]
 • การออกเสียง : Derecho
  Derecho [es]
 • การออกเสียง : aguja
  aguja [es]
 • การออกเสียง : pou
  pou [ca]
 • การออกเสียง : mac
  mac [ga]
 • การออกเสียง : sales
  sales [en]
 • การออกเสียง : gras
  gras [de]
 • การออกเสียง : delgado
  delgado [es]
 • การออกเสียง : diente
  diente [es]
 • การออกเสียง : Bayer
  Bayer [de]
 • การออกเสียง : quer
  quer [de]
 • การออกเสียง : duce
  duce [la]
 • การออกเสียง : dormido
  dormido [es]
 • การออกเสียง : sala
  sala [ca]
 • การออกเสียง : roig
  roig [ca]
 • การออกเสียง : amer
  amer [fr]
 • การออกเสียง : Visa
  Visa [en]
 • การออกเสียง : Miquel
  Miquel [ca]
 • การออกเสียง : Pons
  Pons [fr]
 • การออกเสียง : daga
  daga [es]
 • การออกเสียง : Francesc
  Francesc [ca]
 • การออกเสียง : Oriol
  Oriol [ca]
 • การออกเสียง : din
  din [tt]
 • การออกเสียง : dina
  dina [de]
 • การออกเสียง : mont
  mont [fr]
 • การออกเสียง : torrent
  torrent [en]
 • การออกเสียง : Dolores
  Dolores [es]
 • การออกเสียง : dahi
  dahi [tr]
 • การออกเสียง : Bruns
  Bruns [de]
 • การออกเสียง : condom
  condom [en]
 • การออกเสียง : delfin
  delfin [es]
 • การออกเสียง : Davis
  Davis [en]
 • การออกเสียง : benet
  benet [ca]
 • การออกเสียง : Pella
  Pella [en]
 • การออกเสียง : damas
  damas [fr]
 • การออกเสียง : durante
  durante [it]
 • การออกเสียง : rom
  rom [cs]
 • การออกเสียง : oliva
  oliva [es]
 • การออกเสียง : dona
  dona [ca]
 • การออกเสียง : dure
  dure [fr]
 • การออกเสียง : esteve
  esteve [pt]