หมวดหมู่:

nationality

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnationality

 • การออกเสียง : British British [en]
 • การออกเสียง : German German [en]
 • การออกเสียง : Japanese Japanese [en]
 • การออกเสียง : 日本人 日本人 [yue]
 • การออกเสียง : Spanish Spanish [en]
 • การออกเสียง : viking viking [en]
 • การออกเสียง : Canadian Canadian [en]
 • การออกเสียง : norsk norsk [no]
 • การออกเสียง : Russian Russian [en]
 • การออกเสียง : Scottish Scottish [en]
 • การออกเสียง : Algeria Algeria [en]
 • การออกเสียง : Finnish Finnish [en]
 • การออกเสียง : Eskimo Eskimo [en]
 • การออกเสียง : Argentine Argentine [en]
 • การออกเสียง : Egyptian Egyptian [en]
 • การออกเสียง : Danish Danish [en]
 • การออกเสียง : Tatar Tatar [tt]
 • การออกเสียง : Emirati Emirati [it]
 • การออกเสียง : 韓国人 韓国人 [ja]
 • การออกเสียง : 英国人 英国人 [zh]
 • การออกเสียง : Italiener Italiener [de]
 • การออกเสียง : amerikaner amerikaner [de]
 • การออกเสียง : Dani Dani [nl]
 • การออกเสียง : Laotian Laotian [en]
 • การออกเสียง : Canadien français Canadien français [fr]
 • การออกเสียง : Suédoise Suédoise [fr]
 • การออกเสียง : татарин татарин [ru]
 • การออกเสียง : アメリカ人 アメリカ人 [ja]
 • การออกเสียง : Il est canadien Il est canadien [fr]
 • การออกเสียง : svensk svensk [sv]
 • การออกเสียง : Vietnamienne Vietnamienne [fr]
 • การออกเสียง : dansk dansk [da]
 • การออกเสียง : Brasilianer Brasilianer [de]
 • การออกเสียง : irlandaise irlandaise [fr]
 • การออกเสียง : ポルトガル人 ポルトガル人 [ja]
 • การออกเสียง : engelsk engelsk [da]
 • การออกเสียง : Ghanaian Ghanaian [en]
 • การออกเสียง : украинка украинка [ru]
 • การออกเสียง : чухонец чухонец [ru]
 • การออกเสียง : ベルギー人 ベルギー人 [ja]
 • การออกเสียง : Qatari Qatari [en]
 • การออกเสียง : finne finne [sv]
 • การออกเสียง : ポーランド人 ポーランド人 [ja]
 • การออกเสียง : イギリス人 イギリス人 [ja]
 • การออกเสียง : Spanier Spanier [de]
 • การออกเสียง : эрзяне эрзяне [ru]
 • การออกเสียง : Kuwaiti Kuwaiti [en]
 • การออกเสียง : Haitian Haitian [en]
 • การออกเสียง : Wallach Wallach [de]
 • การออกเสียง : francach francach [ga]
 • การออกเสียง : skotsk skotsk [no]
 • การออกเสียง : Litauer Litauer [de]
 • การออกเสียง : フランス人 フランス人 [ja]
 • การออกเสียง : Éireannaí Éireannaí [ga]
 • การออกเสียง : узбек узбек [ru]
 • การออกเสียง : Madagascan Madagascan [en]
 • การออกเสียง : тувин тувин [ru]
 • การออกเสียง : finsk finsk [no]
 • การออกเสียง : denen denen [de]
 • การออกเสียง : fransk fransk [no]
 • การออกเสียง : Japani Japani [fi]
 • การออกเสียง : スペイン人 スペイン人 [ja]
 • การออกเสียง : Rússi Rússi [is]
 • การออกเสียง : tysk tysk [sv]
 • การออกเสียง : Malian Malian [en]
 • การออกเสียง : осетин осетин [ru]
 • การออกเสียง : ドイツ人 ドイツ人 [ja]
 • การออกเสียง : Italian-American Italian-American [en]
 • การออกเสียง : seychellois seychellois [fr]
 • การออกเสียง : spansk spansk [da]
 • การออกเสียง : Zairean Zairean [en]
 • การออกเสียง : Western Samoan Western Samoan [en]
 • การออกเสียง : スイス人 スイス人 [ja]
 • การออกเสียง : Philippine Philippine [nl]
 • การออกเสียง : Japans Japans [de]
 • การออกเสียง : Pakistani Pakistani [en]
 • การออกเสียง : polsk polsk [no]
 • การออกเสียง : portugisisk portugisisk [da]
 • การออกเสียง : danskt danskt [da]
 • การออกเสียง : русич русич [ru]
 • การออกเสียง : canadier canadier [no]
 • การออกเสียง : Lette Lette [de]
 • การออกเสียง : Guatemalan Guatemalan [en]
 • การออกเสียง : japansk japansk [sv]
 • การออกเสียง : Albaner Albaner [de]
 • การออกเสียง : Gabonese Gabonese [it]
 • การออกเสียง : islandsk islandsk [da]
 • การออกเสียง : туркмен туркмен [ru]
 • การออกเสียง : Serbi Serbi [fi]
 • การออกเสียง : afrikansk afrikansk [sv]
 • การออกเสียง : киргиз киргиз [ru]
 • การออกเสียง : europeisk europeisk [sv]
 • การออกเสียง : ニュージーランド人 ニュージーランド人 [ja]
 • การออกเสียง : ukrainer ukrainer [da]
 • การออกเสียง : Surinamese Surinamese [en]
 • การออกเสียง : cypriot cypriot [en]
 • การออกเสียง : հրեա հրեա [hy]
 • การออกเสียง : удэгеец удэгеец [ru]
 • การออกเสียง : Belgi Belgi [is]
 • การออกเสียง : Uruguayan Uruguayan [en]