ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
01/01/2013 Ararat [it] การออกเสียง : Ararat 0 โหวต
10/08/2011 sfigmomanometro [it] การออกเสียง : sfigmomanometro 0 โหวต
10/08/2011 Monte La Schera [it] การออกเสียง : Monte La Schera 0 โหวต
10/08/2011 Castelveccana [it] การออกเสียง : Castelveccana 0 โหวต
10/08/2011 Soragna [it] การออกเสียง : Soragna 0 โหวต
10/08/2011 Arenzano [it] การออกเสียง : Arenzano 0 โหวต
10/08/2011 Scagliotti [it] การออกเสียง : Scagliotti 0 โหวต
28/05/2011 facondia [it] การออกเสียง : facondia 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/05/2011 araliano [it] การออกเสียง : araliano 0 โหวต
26/04/2011 toponimia [it] การออกเสียง : toponimia 0 โหวต
26/04/2011 Suello [it] การออกเสียง : Suello 0 โหวต
26/04/2011 kaone [it] การออกเสียง : kaone 0 โหวต
26/04/2011 stuellare [it] การออกเสียง : stuellare 0 โหวต
26/04/2011 stuello [it] การออกเสียง : stuello 0 โหวต
22/04/2011 ipocoristico [it] การออกเสียง : ipocoristico 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
22/04/2011 fra Bartolomeo di Paolo [it] การออกเสียง : fra Bartolomeo di Paolo 0 โหวต
22/04/2011 Paolo di Jacopo [it] การออกเสียง : Paolo di Jacopo 0 โหวต
22/04/2011 Baccio della Porta [it] การออกเสียง : Baccio della Porta 0 โหวต
18/04/2011 muffe [it] การออกเสียง : muffe 0 โหวต
18/04/2011 kilt [it] การออกเสียง : kilt 0 โหวต
18/04/2011 kiwi [it] การออกเสียง : kiwi 0 โหวต
18/04/2011 kimono [it] การออกเสียง : kimono 0 โหวต
18/04/2011 kircheriano [it] การออกเสียง : kircheriano 0 โหวต
18/04/2011 Chirghisi [it] การออกเสียง : Chirghisi 0 โหวต
18/04/2011 Bujon [it] การออกเสียง : Bujon 0 โหวต
18/04/2011 Savorgnan [it] การออกเสียง : Savorgnan 0 โหวต
18/04/2011 Polcenigo [it] การออกเสียง : Polcenigo 0 โหวต
18/04/2011 Brugnera [it] การออกเสียง : Brugnera 0 โหวต
18/04/2011 adelfia [it] การออกเสียง : adelfia 0 โหวต
18/04/2011 nodo gordiano [it] การออกเสียง : nodo gordiano 0 โหวต