ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
22/01/2011 senza soluzione di continuità [it] การออกเสียง : senza soluzione di continuità 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
22/01/2011 implementale [it] การออกเสียง : implementale 0 โหวต
22/01/2011 geostazionario [it] การออกเสียง : geostazionario 0 โหวต
22/01/2011 georgico [it] การออกเสียง : georgico 0 โหวต
22/01/2011 geodetico [it] การออกเสียง : geodetico 0 โหวต
22/01/2011 geocentrico [it] การออกเสียง : geocentrico 0 โหวต
22/01/2011 genuflesso [it] การออกเสียง : genuflesso 0 โหวต
22/01/2011 matroso [it] การออกเสียง : matroso 0 โหวต
22/01/2011 travertino [it] การออกเสียง : travertino 0 โหวต
22/01/2011 madroso [it] การออกเสียง : madroso 0 โหวต
22/01/2011 madrigalesco [it] การออกเสียง : madrigalesco 0 โหวต
22/01/2011 maestranza [it] การออกเสียง : maestranza 0 โหวต
22/01/2011 madreporico [it] การออกเสียง : madreporico 0 โหวต
22/01/2011 madreselva [it] การออกเสียง : madreselva 0 โหวต
22/01/2011 geminare [it] การออกเสียง : geminare 0 โหวต
22/01/2011 gattoni [it] การออกเสียง : gattoni 0 โหวต
22/01/2011 gauss [it] การออกเสียง : gauss 0 โหวต
22/01/2011 gemellare [it] การออกเสียง : gemellare 0 โหวต
22/01/2011 madrepora [it] การออกเสียง : madrepora 0 โหวต
22/01/2011 madrigaleggiare [it] การออกเสียง : madrigaleggiare 0 โหวต
22/01/2011 madrigalessa [it] การออกเสียง : madrigalessa 0 โหวต
22/01/2011 madriale [it] การออกเสียง : madriale 0 โหวต
22/01/2011 madrialetto [it] การออกเสียง : madrialetto 0 โหวต
20/01/2011 Ermanno Scervino [it] การออกเสียง : Ermanno Scervino 0 โหวต
20/01/2011 bovindo [it] การออกเสียง : bovindo 0 โหวต
20/01/2011 boaro [it] การออกเสียง : boaro 0 โหวต
18/01/2011 generalità [it] การออกเสียง : generalità 0 โหวต
18/01/2011 genericità [it] การออกเสียง : genericità 0 โหวต
18/01/2011 gazatura [it] การออกเสียง : gazatura 0 โหวต
18/01/2011 geenna [it] การออกเสียง : geenna 0 โหวต