ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
17/06/2019 Italgete [it] การออกเสียง : Italgete 0 โหวต
17/06/2019 istrica [it] การออกเสียง : istrica 0 โหวต
17/06/2019 Centa [it] การออกเสียง : Centa 0 โหวต
17/06/2019 hai [it] การออกเสียง : hai 0 โหวต
17/06/2019 Torralba [it] การออกเสียง : Torralba 0 โหวต
17/06/2019 Gelida [it] การออกเสียง : Gelida 0 โหวต
17/06/2019 Via del Babuino [it] การออกเสียง : Via del Babuino 0 โหวต
17/06/2019 Giovanni Domenico Cassini [it] การออกเสียง : Giovanni Domenico Cassini 0 โหวต
17/06/2019 nostrana [it] การออกเสียง : nostrana 0 โหวต
17/06/2019 favolosa [it] การออกเสียง : favolosa 0 โหวต
28/05/2018 solo come un cane [it] การออกเสียง : solo come un cane 0 โหวต
28/05/2018 avere del geniale [it] การออกเสียง : avere del geniale 1 โหวต
28/05/2018 autospazzatrice [it] การออกเสียง : autospazzatrice 0 โหวต
21/05/2018 di bell'aspetto [it] การออกเสียง : di bell'aspetto 0 โหวต
21/05/2018 codice di accesso [it] การออกเสียง : codice di accesso 0 โหวต
21/05/2018 buco nell'acqua [it] การออกเสียง : buco nell'acqua 0 โหวต
21/05/2018 Costanza Miriano [it] การออกเสียง : Costanza Miriano 0 โหวต
21/05/2018 mister [it] การออกเสียง : mister 0 โหวต
21/05/2018 dialettofono [it] การออกเสียง : dialettofono 0 โหวต
21/05/2018 malaticci [it] การออกเสียง : malaticci 0 โหวต
21/05/2018 malaticcia [it] การออกเสียง : malaticcia 0 โหวต
21/05/2018 malaticce [it] การออกเสียง : malaticce 0 โหวต
20/05/2018 galoppino [it] การออกเสียง : galoppino 0 โหวต
20/05/2018 Curti [it] การออกเสียง : Curti 0 โหวต
20/05/2018 porta del paradiso [it] การออกเสียง : porta del paradiso 0 โหวต
20/05/2018 Riccardo Bellofiore [it] การออกเสียง : Riccardo Bellofiore 0 โหวต
20/05/2018 pulendo [it] การออกเสียง : pulendo 0 โหวต
22/08/2015 zagarese [it] การออกเสียง : zagarese 0 โหวต
22/08/2015 silicei [it] การออกเสียง : silicei 0 โหวต
24/05/2014 piangere lacrime amare [it] การออกเสียง : piangere lacrime amare 0 โหวต